Lähestymistapamme

Lähestymistapamme

Caverion luo arvoa asiakkaille ja yhteiskunnalle

Caverionin teknologinen osaaminen kattaa kaikki talotekniset 
järjestelmät sekä valitut infrastruktuurin ja teollisuuden
teknologiat. Caverionin liiketoimintamalli sitoo vain vähän 
pääomaa. Inhimillinen pääoma on Caverionille tärkein 
pääoma. Kaikki, mitä Caverion toimittaa asiakkailleen, on sen 
noin 15 000 osaavan työntekijän tuottamaa. Tämän inhimillisen
pääoman valjastaminen asiakaspalveluun on Caverionin
arvonluonnin kannalta avainasemassa.

Caverion on tunnollinen ja luotettava kumppani asiakkailleen,
työntekijöilleen ja ammattiliitoille, viranomaisille ja 
liikekumppaneilleen. Hyviin suhteisiin perustuva sosiaalinen 
pääoma on tärkeä osa Caverionin kykyä luoda arvoa.

Caverionin valmiudet kehittää, toimittaa, huoltaa ja ylläpitää
ratkaisuja energiatehokkuutta ja kiertotaloutta yleisen
kysynnän täyttämiseksi ovat yhtiön tärkeintä luontopääomaa. 
Energiatehokkuus kuuluu Caverionin palveluihin.

Caverionin taloudellinen pääoma on tasapainoinen yhdistelmä 
omaa pääomaa, hybridipääomaa, jota käsitellään IFRS-
standardien mukaan omana pääomana, ja korollisia velkoja.
Turvattu rahoitus mahdollistaa pitkän aikavälin kehityksen ja
siihen liittyvät investoinnit. 

Caverion suunnittelee ja toteuttaa ratkaisuja kiinteistöjen,
teollisuuden ja infrastruktuurin tarpeisiin. Nämä ratkaisut ovat
Caverionin tuotetun pääoman ydin, sillä asentamisen jälkeen 
ne tarvitsevat huoltoa ja kunnossapitoa koko elinkaarensa ajan,
ja luovat pitkän ajanliiketoimintamahdollisuuksia Caverionille.
Esimerkkeinä voidaan mainita Caverionin huollettavana olevat
noin 30 000 kohdetta ja kiinteistöjen ympärivuorokautinen
etävalvonta.

Tuloverot maksetaan sillä lainkäyttöalueella,
missä arvo alun perin syntyy.

Caverionin keskeiset sidosryhmät ovat sen tuhannet B2B-
asiakkaat, henkilöstö, osakkeenomistajat, kumppanit ja
toimittajat sekä yhteiskunta.

Caverion_Value_Creation_FINAL_Fin_text