Hankinta

Tavaroiden ja palvelujen toimittajat ovat tärkeässä osassa Caverionin toimitusketjussa. Useimmat Caverionin suunnittelemat ja asentamat tekniset järjestelmät ja ratkaisut sisältävät muilta osapuolilta ostettuja osia, materiaaleja tai palveluja.

Caverionin hankintaprosessi perustuu keskitettyyn kategoriahallintamalliin, joka kattaa sekä suorat että epäsuorat materiaalit ja palvelut. Organisaation eri tasoilla on hankinnan moniosaajia, jotka työskentelevät matriisiympäristössä eri divisioonissa. Noudattamalla konsernin parhaita käytäntöjä ja tekemällä hankinnat yhtenäisellä tavalla globaalisti parhailta toimittajilta, hyödynnämme täysimääräisesti mittakaavaetua.

Caverionilla on useita yhteisiä toimittajia, jotka palvelevat konsernin tarpeita kaikissa toimintamaissamme. Suuri osa hankinnoistamme tehdään kuitenkin paikallisesti toimintamaissa käyttäen valikoituja toimittajia. Toimintamme luonteen vuoksi arvostamme sitä, että toimittajat sijaitsevat lähellä ja pystyvät nopeasti reagoimaan muuttuviin tarpeisiimme.

Caverion pyrkii pitkiin liikesuhteisiin alihankkijoidensa kanssa. Kaikkia alihankkijoita kohdellaan tasapuolisesti, rehellisesti sekä lakien ja säädösten mukaisesti. Me emme hyväksy minkäänlaista lahjontaa tai muita laittomia maksuja alihankintasuhteissamme. Mittaamme alihankkijoidemme toimintaa ja suorituskykyä säännöllisesti, sekä arvioimme mahdollisia riskejä. Perustuen omaan arvioomme ei ole olennaista riskiä siitä, että toimittajamme käyttäisivät lapsityövoimaa.