Taloudellinen vastuu

Määräystenmukaisuus & Taloudellinen vastuu

Taloudellinen vastuu

Vaikutamme ympäröivään yhteiskuntaan monin eri tavoin.
Caverion soveltaa korkeita laatustandardeja. Sata prosenttia
Caverionin liiketoiminnasta on ISO 9001 -sertifioitua.

ISO 9001 -laatusertifioitu liiketoiminta


Pörssiyhtiönä meidän velvollisuutemme on olla kannattava
sijoitus omistajillemme. Toimimme kuitenkin kestävällä tavalla.
Asiakkaidemme tyytyväisyys ja työntekijöidemme sekä
ympäröivän ympäristön ja yhteiskunnan hyvinvointi ovat meille
tärkeitä.


Ohjeet ja säännöt sponsorointiin

Caverion on sitoutunut läpinäkyvään ja vastuulliseen
liiketoimintaan, ja se näkyy Caverionin sponsorointia 
koskevassa ohjeistuksessa. Ohjeet kuvastavat myös yhtiön
arvoja ja vastaavat eettisiä liiketoimintaperiaatteitamme. 

Sponsoroinnin perustana ei saa koskaan olla tiettyyn
liiketoimeen tai liiketoimintamahdollisuuteen liittyvän hyödyn
tavoittelu. Sponsorointia ei saa käyttää lahjontatarkoituksessa,
eikä kukaan Caverionin työntekijä tai yhtiön puolesta toimiva
saa suoraan tai epäsuorasti kolmannen osapuolen kautta
tarjota tai antaa lahjoitusta, joka voidaan tulkita lahjuksesi.

Caverion ei tue rahallisesti poliittisten puolueiden tai ryhmien tai
yksittäisten poliitikkojen toimintaa.

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen 

Eettisten liiketoimintaperiaatteidensa mukaisesti Caverion
ei salli minkäänlaista syrjintää esimerkiksi iän, sukupuolen,
kansallisuuden, yhteiskunnallisen aseman, uskonnon,
vammaisuuden, poliittisen tai muun mielipiteen tai
sukupuolisen suuntautumisen perusteella. Caverionin eettisissä
liiketoimintaperiaatteissa ohjeistetaan myös aktiivisesti 
edistämään yhdenvertaisuutta sekä sukupuolten tasa-arvoa
ja monimuotoisuutta. Caverion kunnioittaa kansainvälisiin
sopimuksiin perustuvia ihmisoikeuksia. Caverionilla on
nollatoleranssi syrjinnän, häirinnän ja kaiken laittoman 
toiminnan suhteen.

Eettiset liiketoimintaperiaatteet myös määrittää miten epäillyt 
rikkomukset tulisi raportoida, miten ne tutkitaan ja miten
epäkohta hoidetaan. Jokainen raportti epäillyistä rikkomuksista
tutkitaan luottamuksella sekä viipyilemättä. Toteutamme
viipymättä tarvittavat toimenpiteet, jos liiketoiminnassa tai 
toimitusketjussa havaitaan laittomia tai epäeettisiä toimia.

Caverionilla on käytössä verkkopohjainen raportointikanava, 
jonka kautta työntekijät voivat ilmoittaa luottamuksellisesti
epäillyistä rikkomuksista. Ilmoituksen voi tehdä myös
sähköpostitse. Caverionin toimitusjohtaja on ilmaissut selvästi,
ettei Caverion hyväksy minkäänlaisia toimia niitä henkilöitä 
vastaan, jotka tekevät vilpittömässä mielessä ilmoituksen
eettisen toiminnan raportointikanavan kautta.


Korruptiota ja lahjontaa vastaan

Eettisissä liiketoimintaperiaatteissa määritetään selvästi 
Caverionin suhtautuminen korruptioon ja lahjontaan:
Caverionilla on nollatoleranssi korruption, lahjonnan, kilpailun
vastaisten toimien, syrjinnän, työpaikkakiusaamisen ja
ylipäätään laittomuuksien suhteen.

Seuraavat periaatteet ohjaavat Caverionin suhdetta toimittajiin,
alihankkijoihin ja muihin liikekumppaneihin:

• Caverion ei hyväksy minkäänlaista lahjontaa tai muita
laittomia maksuja suhteissaan toimittajiin, alihankkijoihin
ja muihin liikekumppaneihin.
• Caverion tekee kaiken voitavansa lahjonnan, korruption
ja talousrikollisuuden torjumiseksi.

Caverion kannattaa avointa ja reilua kilpailua kaikilla markkinoilla.
Caverion noudattaa sovellettavaa kilpailulainsäädäntöä
kaikessa toiminnassaan ja pyrkii välttämään tilanteita, joihin 
liittyy kilpailumääräysten rikkomisen vaara.

Caverion valvoo lahjonnan vastaisten periaatteidensa noudattamista
tutkimalla kaikki eettisen toiminnan raportointikanavan kautta tehdyt
ilmoitukset. Verkkopohjainen kanava on Caverion-konsernin
koko henkilöstön käytettävissä. Vuodesta 2013 lähtien käytössä
olleen kanavan kautta ilmoituksen voi tehdä nimettömänä.
Konsernin Compliance-organisaatio tutkii kaikki ilmoitukset ja
väitteet. Lisäksi ilmoituksia voidaan lähettää sähköpostitse.
Eettiset liiketoimintaperiaatteet tukevat oikeutta ja velvollisuutta
ilmoittaa mahdollisista väärinkäytöksistä. Caverionilla on 
nollatoleranssi korruption ja lahjonnan suhteen.