Parasta työpaikkaa kehittämässä

Vahvistamme yhteistä Caverion-kulttuuria ja hyvää
perustaa parhaalle työpaikalle.


Tavoitteena parhaat osaajat 


Henkilöstö on keskeisessä asemassa liiketoimintastrategiamme 
ja menestyksemme kannalta. Caverionin on oltava houkutteleva
työnantaja tulevaisuuden osaajien silmissä, kyettävä pitämään
oikeat ihmiset palveluksessamme ja tarjottava mielenkiintoinen
ja motivoiva työympäristö, joka tarjoaa mielenkiintoisia 
työtehtäviä ja oppimismahdollisuuksia.

Työntekijöidemme myönteiset kokemukset muodostavat
pohjan työnantajakuvallemme. Edistämme lisäksi Caverionin
tunnettuutta olemalla aktiivisia sosiaalisessa mediassa,
osallistumalla oppilaitosten rekrytointimessuille, järjestämällä
tutustumiskäyntejä opiskelijoille ja osallistumalla erilaisiin
kampanjoihin, jotka lisäävät tietoa alastamme, yhtiöstämme 
ja työskentelytavastamme. Pyrimme aina rekrytoimaan 
pätevimmät ja sopivimmat ammattilaiset.


Työharjoittelu -ja opinnäytepaikkoja opiskelijoille


Vuonna 2018 palveluksessamme työskenteli yhteensä tuhat
kesätyöntekijää, oppisopimusopiskelijaa, opinnäytetyötänsä
viimeistelevää nuorta tai harjoittelijaa.

Harjoittelijaohjelmat ja opinnäytetyöyhteistyö antavat meille 
erinomaisen mahdollisuuden osallistua ammatilliseen
kehitykseen nuorten opiskelijoiden kautta. Harjoittelijaohjelmat
muodostavatkin tärkeän rekrytointikanavan Caverionille.
Monet ammattilaisistamme ovat aloittaneet uransa yhtiön
harjoittelijana.

Tuemme toimialamme ammatillista kehittymistä panostamalla
oppilaitosyhteistyöhön. Toimimme aktiivisesti erityisesti 
ammatillisten koulujen ja teknisten ammattikorkeakoulujen
kanssa. Jotkut työntekijöistämme ovat toimineet ajoittain
oppilaitosten vierailevina luennoitsijoina.


Kannustamme ammatilliseen kasvuun

Caverion kannustaa työntekijöitään tavoittelemaan ammatillista
kasvua ja tukee heitä taitojen oppimisessa ja kehittämisessä.
Hyödynnämme 70/20/10-mallia, joka pohjautuu oletukselle, että
70 % oppimisesta tapahtuu työssä, 20 % opitaan toisilta ja 10
% opitaan koulutuksessa.

Caverionissa on käytössä suorituksen johtamisprosessi,
jossa asetetaan yksilölliset strategian mukaiset tavoitteet
ja kehityssuunnitelmat kaikille työntekijöille. Suorituksen
johtaminen on sekä esimiehille että työntekijöille tilaisuus
antaa ja saada palautetta suoriutumisesta, yhteistyöstä ja
esimiestyöstä. Suorituksen johtamiseen kuuluu, että jokainen
tekee henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman, jonka
mukaisesti kehittää nykyistä ja tulevaisuuden osaamistaan.

Järjestimme vuonna 2018 noin 3 900 koulutustapahtumaa,
joihin osallistui 33 000 työntekijää. Turvallisuuskoulutuksissa
oli noin 17 500 osallistujaa ja yleisissä sekä johtamis- ja
esimiesvalmennuksissa 14 500 osanottajaa. Osallistujamäärä
kasvoi voimakkaasti vuonna 2018, sillä lanseerasimme monia
verkkokoulutuksia (eLearning).