Palkitseminen

Taloudellisten tavoitteidemme saavuttamiseksi kaikkien Caverionin työntekijöiden tulee tietää, kuinka he voivat omalta osaltaan vaikuttaa Caverionin menestykseen ja mitä heiltä odotetaan. Jotta voimme varmistaa strategiamme toteutumisen, tavoitteemme on järjestää kaikille työntekijöille kaksi kertaa vuodessa joko henkilökohtainen tai tiimitason kehityskeskustelu. Myös jatkuva palautteenanto sekä kehityskeskustelut tavoitteista ja tuloksista ovat olennainen osa johtamisjärjestelmäämme. 

Caverionin tulos- ja kehityskeskusteluissa arvioidaan työntekijän nykyistä tehtävää, tarkastellaan edelliselle jaksolle asetettuja tavoitteita ja niiden saavuttamista sekä asetetaan tavoitteita seuraavalle jaksolle. Tavoitteet asetetaan vuodeksi eteenpäin, jolloin ne osuvat yksiin konsernin vuotuisen suunnittelu- ja budjettikierron kanssa. Suoritusta ja tuloksia arvioidaan vuoden lopussa. Tulospalkkiot maksetaan kerran vuodessa edellyttäen, että tavoitteet on saavutettu. Vuosijakson puolivälissä käydään väliarvioinnit, joissa tarkastellaan sekä lyhyen että pitkän tähtäimen yksilöllisiä kehityssuunnitelmia ja niiden toteutumista. 

Kultaiset kypärät parhaille strategian toteuttajille

Vuonna 2017 Caverion jatkoi Kultainen kypärä -perinnettä. Tällä kertaa jaettiin neljä Kultaista kypärää kahdelle tiimille ja kahdelle yksittäiselle henkilölle, jotka olivat tehneet poikkeuksellisen erinomaista työtä strategian toteuttamiseksi. Voittajat valittiin neljässä kategoriassa: Vahva yrityskuva, Erinomainen johtaminen, Tehokas toiminta sekä Innovatiiviset ja edistykselliset ratkaisut.

Ehdokkaita palkinnon saajiksi nimettiin henkilöstön keskuudessa aktiivisesti: ehdotuksia tuli kaikkiaan 227. Voittajat 2017 finaalissa eri kategorioissa olivat: 

• Vahva yrityskuva: Shell-tiimi, Palveluiden johtaminen, Tanska
• Erinomainen johtaminen: Projektipäällikkö Necati Sertcanli, Ruotsi
• Innovatiiviset ja edistykselliset ratkaisut: Automaatio- ja pienjännitetiimi, Liettua, Itä-Eurooppa
• Tehokas toiminta: Laatutiimi, Botnia Mill Service