Palkitseminen

Caverionin palkitsemisjärjestelmien tavoitteena on tukea
huippusuoritusta kaikilla tasoilla, edistää sopivien työntekijöiden
rekrytointia, heidän kehittymistään ja sitoutumistaan sekä
yhdistää osakkeenomistajien ja henkilöstön tavoitteita pitkällä 
aikavälillä. 

Palkitseminen perustuu Caverionin kiinteään peruspalkkaan,
joka perustuu työnkuvaan, vaatimuksiin ja kokemukseen sekä
paikalliseen palkkatasoon. Johto ja suurin osa toimihenkilöistä
kuuluvat lyhyen aikavälin projekti- tai palveluliiketoiminnan
kannustinjärjestelmien piiriin. Lyhyen aikavälin kannustimet
maksetaan tyypillisesti vuosittain riippuen tavoitteiden
saavuttamisesta.

Caverionin tulos- ja kehityskeskustelut, mukaan lukien
tavoitteen asetanta ja tulosten arviointi, sekä jatkuva palaute
ovat olennainen osa johtamisjärjestelmäämme ja ohjaavat 
strategian toteutusta ja ydintavoitteiden saavuttamista. Tämän
prosessin kautta kaikki Caverionin työntekijät ymmärtävät
miten he voivat edesauttaa Caverionin menestystä, mitä
heiltä odotetaan sekä miten he voivat kehittää osaamistaan ja 
suoritustaan.


Kultaiset kypärät parhaille strategian toteuttajille

Vuonna 2018 Caverion jatkoi Kultaisen kypärän perinnettä.
Koko yhtiön kattavan järjestelmän kautta haluamme palkita
vuoden parhaimmat strategian toteuttajat. Palkinnot jaetaan
neljälle tiimille tai yksittäiselle henkilölle, jotka ovat tehneet 
poikkeuksellisen erinomaista työtä strategian toteuttamiseksi.
Ensimmäisellä kierroksella työntekijät nimittävät henkilöstön 
keskuudesta paikallisen ehdokkaansa eri kategorioihin, joiden
joukosta Caverionin johtoryhmän jäsenet valitsivat voittajat.

Ehdokkaita palkinnon saajiksi nimettiin aktiivisesti: ehdotuksia
tuli kaikkiaan 147.

Lisää tietoa Kultaisen kypärän voittajista Caverionin Kestävän
kehityksen raportissa 2018.