Caverion workers

Henkilöstömme

Caverionin menestyksen takana ovat 16 200 palvelu- ja projektiliiketoiminnan ammattilaista 12:ssa Euroopan maassa. Caverionin tavoitteena on olla yksi toimialansa johtavista palveluyrityksistä ja projektitoiminnan huippuosaaja. Toimintamme kattaa rakennusten, teollisuuden ja infrastruktuurin koko elinkaaren. Haluamme olla myös teknologian edelläkävijä, joka tarjoaa erinomaisen asiakaskokemuksen. Työntekijöille onkin strategiassamme määritetty keskeisen tärkeä rooli. Asiakkaamme arvostavat Caverionin palveluasennetta ja asiantuntemusta ja luottavat siihen, että ratkaisemme ongelmat nopeasti. Tavoitteenamme on luoda kaikille työntekijöillemme työympäristö, jossa he voivat käyttää koko potentiaalinsa ja tarjota asiakkaille erinomaisen palvelukokemuksen.  Kaiken toiminnan pohjana ovat eettiset periaatteet. Henkilöstön oikeuksiin ja vastuisiin lukeutuvat oikeus turvalliseen ja terveelliseen työympäristöön, hyvinvointi sekä kaikenlaisen syrjinnän kieltäminen.

Henkilöstöä koskevat strategiset painopistealueet

Liiketoimintaympäristö muuttuu jatkuvasti, ja digitalisaatiolla on valtava vaikutus työhömme sekä yrityksen sisällä että sen ulkopuolella. Henkilöstön menestyksekäs johtaminen vaatii selkeää visiota, fokusta ja jatkuvaa uudistumista. Julkistimme vuonna 2017 uuden strategian, jonka henkilöstöä koskevat painopistealueet ovat seuraavat:

  • huippusuoritus kaikilla tasoilla
  • inspiroiva johtajuus
  • ooikeat ihmiset oikeilla paikoilla
  • ammatillinen kasvu.

Caverionin liiketoiminnalliset haasteet jatkuivat vuonna 2017. Toteutimme monia toimenpiteitä jo vuonna 2016, mutta tulokset eivät olleet riittäviä. Niinpä käynnistimme vuonna 2017 uusia tehostamistoimenpiteitä, joilla uudelleenorganisoitiin liiketoimintoja ja vähennettiin kiinteitä kuluja. Uudelleenorganisoinnit ja henkilöstövähennykset kohdistuivat etupäässä Ruotsin divisioonaan, mutta toimenpiteitä toteutettiin myös muissa divisioonissa. Tehostamista jatketaan järjestelmällisesti koko Kunnossa kasvuun -strategiakauden ajan.

Jatkoimme johtamisvalmiuksien kehittämistä yhtenä strategisena painopistealueena. Sitoutamme ja motivoimme työntekijöitämme inspiroivan johtajuuden avulla tarjoten heille mahdollisuuksia osaamisensa kehittämiseen ja asiantuntemuksensa laajentamiseen. Tarvitsimme myös uusia resursseja täyttämään kriittisiä osaamisaukkoja esimerkiksi projektien ja palveluiden johtamisessa sekä teknistä osaamista vaativilla alueilla. Jatkoimme vuonna 2017 kiitettyä harjoittelijakoulutustamme, jonka avulla Caverioniin saadaan lisää ammattitaitoista henkilöstöä.  Samaan aikaan panostimme myös projektiliiketoimintaan kehittääksemme valvontaa ja vahvistaaksemme projektinjohto-osaamista kaikissa divisioonissa. Tärkeimpiä tehtäviä ovat tällä hetkellä oikeiden resurssien löytäminen ja kehittämistoimien kohdistaminen oikeille osaamisalueille.

Henkilosto_vuoden_lopussa_17_fin