Caverion workers

Henkilöstömme

Caverionin menestyksen takana ovat 16 913 työntekijää 12 maassa. Henkilöstöä koskevien strategisten painopistealueiden tarkoituksena on edistää Caverionia saavuttamaan liiketoimintatavoitteensa. Päätavoitteina on varmistaa osaajien saatavuus, työntekijöiden sitoutuminen ja motivaatio sekä Caverionin henkilöstön ammatillinen kehitys ja oppiminen. Eettiset periaatteet ohjaavat kaikkia Caverionin toimia. Henkilöstön oikeuksiin ja vastuisiin lukeutuvat oikeus turvalliseen ja terveelliseen työympäristöön, hyvinvointi sekä kaikenlaisen syrjinnän kieltäminen.

Strateginen painopistealue ”Erinomainen johtaminen” lanseerattiin vuosittaisten kehitysprojektien yhteydessä vuoden 2014 alussa. Strategisen painopistealueen eri aloitteiden toteutus jatkui koko yrityksessä vuonna 2015 ja osittain vuonna 2016. Lisäksi määritettiin tavoitteet vuodelle 2017. Aloitteiden tavoitteena on houkutella oikeat osaajat oikeisiin tehtäviin, auttaa oikeudenmukaisella ja motivoivalla palkitsemisella kaikkia työntekijöitä parhaisiin suorituksiin, luoda koko työuran pituisia oppimis- ja kehittymismahdollisuuksia, kehittää johtajia menestymään työssään sekä edistää työkulttuuria, jossa on olennaisena osana turvallinen ja terveellinen työympäristö. Ammattimainen ja tehokas HR-organisaatio auttaa yritystä menestymään tavoitteissaan.

Tavoitteisiin perustuvat strategiset painopistealueemme ovat: 

  • Turvallinen ja terveellinen työympäristö
  • Osaamisen johtaminen
  • Erinomainen johtaminen
  • Suorituksen johtaminen
  • Jatkuva oppiminen ja kehittyminen
  • Oikeudenmukainen ja motivoiva palkitseminen 

Vuonna 2016 kävi selväksi, että suhteellisen vakaista markkinoista huolimatta Caverionilla oli toiminnoissaan haasteita, jotka liittyivät pääosin kannattavuuteen. Syitä kannattavuusongelmiin olivat erityisesti resurssien ylikapasiteetti, liian korkeat kiinteät kustannukset sekä haasteet projektien toteuttamisessa ja johtamisessa. Vuonna 2016 HR:n lyhyen aikavälin tavoite oli auttaa yritystä sopeuttamaan organisaatio, johto ja resurssit vastaamaan liiketoiminnan tarpeita, jotta kilpailukyky voitaisiin varmistaa jatkossakin. Kapasiteetin sopeuttaminen ja kulujen vähennykset toteutettiin pääasiassa lomautuksilla ja henkilöstövähennyksillä. Henkilöstövähennykset kohdistuivat pääosin Ruotsin, Tanska-Norjan ja Saksan divisiooniin sekä konsernipalveluihin. 

Henkilosto_vuoden_lopussa_16_fin