Caverion workers

Henkilöstömme

Caverionin menestyksen takana ovat 15 000 palvelu- ja
projektiliiketoiminnan ammattilaista. Caverionin tavoitteena 
on olla yksi toimialansa johtavista palveluyrityksistä ja
valikoivan projektitoiminnan huippuosaaja. Toimintamme kattaa
rakennusten, teollisuuden ja infrastruktuurin koko elinkaaren.
Haluamme olla myös teknologian edelläkävijä, joka tarjoaa
erinomaisen asiakaskokemuksen.

Asiakkaamme arvostavat Caverionin palveluasennetta
ja asiantuntemusta ja luottavat siihen, että ratkaisemme
ongelmat nopeasti. Työntekijöille onkin strategiassamme 
määritetty keskeisen tärkeä rooli. Tavoitteenamme on luoda
kaikille työntekijöillemme työympäristö, jossa he voivat 
käyttää koko potentiaalinsa ja tarjota asiakkaille erinomaisen 
palvelukokemuksen.

Kaiken toiminnan pohjana ovat eettiset periaatteet. Henkilöstön 
oikeuksiin ja vastuisiin lukeutuvat oikeus turvalliseen ja
terveelliseen työympäristöön, hyvinvointi sekä kaikenlaisen 
syrjinnän kieltäminen.
Vuonna 2018 Caverionin henkilöstömäärä laski 8 prosenttia
(1266 työntekijällä). Suurimmat henkilöstövähennykset
toteutuivat Teollisuuden ratkaisujen ja Itä-Euroopan divisioonissa.

Henkilöstö vuoden lopussa, 2014-2018

Ikäjakauma

Kattavampaa numeerista tietoa Caverionin henkilöstöstä löytyy
Kestävän kehityksen raportista 2018.