Strategia

Digitalisaatio mullistaa toimialamme. Visiomme on olla asiakkaiden, työntekijöiden, kumppaneiden ja sijoittajien ykkösvalinta digitalisoituvissa ympäristöissä. Ainutlaatuinen palvelutarjontamme kattaa koko elinkaaren: suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon.

Olemme edelläkävijä teknologiassa ja haluamme tarjota erinomaisen asiakaskokemuksen.

Kunnossa kasvuun -strategia

Nykyinen strategiamme, Kunnossa kasvuun, julkaistiin marraskuussa 2017. Strategia perustuu Caverionin missioon: Älykkäät ratkaisut ja tyytyväiset asiakkaat.

Caverion on parantanut taloudellista suoritustaan strategiansa ”Kunnossa”-vaiheen aikana. Vaikka joidenkin divisioonien tulee edelleen saada itsensä parempaan kuntoon ja Projektit-liiketoiminnan suorituskyky ei ole tavoitellulla tasolla, Caverion on nyt konsernina valmis ”Kasvuun”-vaiheeseen. Olemme jo ryhtyneet toimenpiteisiin, jotka valmistavat meitä kasvuvaiheeseen. Olemme esimerkiksi investoineet edelleen digitaaliseen alustaamme sekä myyntiimme, brändiimme ja tarjoomaamme. 

Kunnossa kasvuun

Kunnossa-kasvuun-810-Caverion-Strategia


Caverionin tulevan kasvun lähteet

Kasvun-lähteet-Caverion 

Painopisteet (must-wins)

Olemme määritelleet neljä painopistettä, jotka ovat strategian toteutuksen kannalta kriittisiä: Erinomainen asiakaskokemus, Parhaat ratkaisut, Huippusuoritus kaikilla tasoilla, Voittajajoukkue.

Strategisia painopisteita jatketaan seuraavasti: 

  • Erinomainen asiakaskokemus, ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen pohjautuvan palvelu- ja myyntikulttuurin luominen ja asiakasuskollisuuden parantaminen.
  • Parhaat ratkaisut, kasvun luominen Älykkäistä Teknologioista, kestävistä ratkaisuista ja digitaalisista palveluista sekä uuden tarjooman esitteleminen.
  • Huippusuoritus kaikilla tasoilla, kassavirran edelleen tehostaminen sekä kannattava kasvu Palveluiden, Projektien, hankintojen, materiaalilogistiikan ja kiinteiden kulujen suorituskyvyn johtamiseen keskittyvien toimenpiteiden kautta.
  • Voittajajoukkue, johtamisen edelleen kehittäminen, työntekijöiden ammatillinen kasvu sekä ”Building Performance” -kulttuurin kehittäminen.
 

Toimintamallin transformaatio mahdollistaa kasvua

Vahvistaaksemme strategiamme toteuttamista, aloitamme vuonna 2020 vaiheittain ”transformaation”, jonka tavoitteena on toimintamallimme kehittäminen entistä asiakaskeskeisemmäksi, skaalattavammaksi sekä hyväkuntoisemmaksi.

Transformaatio-2019-strategia-Caverion

Taloudelliset tavoitteet

Alla olevassa taulukossa on esitetty konsernin aikaisemmat ja päivitetyt (marraskuu 2019) taloudelliset tavoitteet. Edellinen kannattavuusmittari oikaistu käyttökate muunnetaan oikaistuksi EBITA:ksi. Kannattavuuden vaatimustaso säilyy ennallaan. Kasvutavoitteet on päivitetty.

Aikaisemmat taloudelliset tavoitteet Päivitetyt taloudelliset tavoitteet (keskipitkällä aikavälillä)
Kassakonversio = Operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja / Käyttökate > 100 % Kassakonversio(muuttumaton) = Operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja / Käyttökate > 100 %
Kannattavuus: Oikaistu käyttökate (EBITDA) > 8 % liikevaihdosta Kannattavuus: Oikaistu EBITA* > 5,5 % liikevaihdosta
Velkaantuneisuus: Nettovelat / Käyttökate** < 2,5x Velkaantuneisuus (muuttumaton)Nettovelat/Käyttökate** < 2,5x

Kasvu:
- Palveluiden kasvu > markkinakasvu.
- Pitkän aikavälin tavoite yli vuoden 2020: Palvelut tuottavat yli 2/3 konsernin liikevaihdosta.

Kasvu:
- Orgaaninen liikevaihdon kasvu > 4 prosenttia vuodessa yli syklin. Tätä tukevat täydentävät yritysostot valikoiduille kasvualueille ja täydentäviin kyvykkyyksiin.
- Palveluiden liikevaihdon kasvu > markkinakasvu.
- Palveluiden liikevaihto > 2/3 konsernin liikevaihdosta.
Osinkopolitiikka: tavoitteena on jakaa vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta verojen jälkeen huomioiden kuitenkin kannattavuuden ja velkaantuneisuuden tason. Osinkopolitiikka (muuttumaton)tavoitteena on jakaa vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta verojen jälkeen huomioiden kuitenkin kannattavuuden ja velkaantuneisuuden tason.


* EBITA (tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien omaisuuserien poistoja) on määritelty seuraavasti: Liikevoitto + aineettomien omaisuuserien poistot ja arvonalentumiset.

** Lainapankkien kanssa vahvistettujen laskentaperiaatteiden mukaisesti. Vahvistetuissa laskentaperiaatteissa ei huomioida IFRS 16 –standardin vaikutuksia ja ne sisältävät tiettyjä oikaisuja.