Strategia

Strategiatalo

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Käyttökate

  • Käyttökate (EBITDA) yli 6 % liikevaihdosta

Liikevaihto

  • Liikevaihdon kasvu keskimäärin yli 10 % vuodessa

Käyttöpääoma

  • Negatiivinen käyttöpääoma

Caverionin vahvuudet

  • Elinkaariratkaisut
  • Maantieteellisesti laaja toiminta 12 maassa sekä vahva markkina-asema kaikissa keskeisissä toimintamaissa
  • Vahva tekninen osaaminen ja omat innovatiiviset ratkaisut
  • Energiatehokkuus osana kaikkia palveluja ja ratkaisuja
  • Edellytykset vahvalle ja vakaalle kassavirralle
  • Kykyä ja kokemusta kasvaa myös yritysostoin

Strategia 2020

Vuosien 2017–2020 strategia on valmisteluvaiheessa, ja strategia julkaistaan vuoden 2017 aikana.