Strategia

Digitalisaatio mullistaa toimialamme. Visiomme on olla asiakkaiden, työntekijöiden, kumppaneiden ja sijoittajien ykkösvalinta digitalisoituvissa ympäristöissä. Ainutlaatuinen palvelutarjontamme kattaa koko elinkaaren: suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon.

Olemme edelläkävijä teknologiassa ja haluamme tarjota erinomaisen asiakaskokemuksen. Päästyämme  kuntoon kasvamme markkinoita nopeammin.  

Uusi strategia 2020 asti

Caverionin tavoitteena on olla yksi toimialansa johtavista palveluyrityksistä ja projektitoiminnan huippuosaaja.  Vuoteen 2020 ulottuva Kunnossa kasvuun (Fit for Growth) -strategiamme julkaistiin marraskuussa 2017. 

Kuntoon-vaiheen aikana vuosina 2018-2019 keskitymme nykyisen toimintamme parantamiseen. Kuntoon päästyämme siirrymme strategian Kasvuun-vaiheeseen vuosina 2019-2020. Sen päätavoitteena on Palveluiden kasvun vauhdittaminen edelleen.

Uusi strategia perustuu Caverionin missioon: Älykkäät ratkaisut ja tyytyväiset asiakkaat.Kunnossa kasvuun - Strategia 2020

Päivitetyt tavoitteet vuoden 2020 loppuun asti

 • Kassakonversio = Operatiivinen kassavirta ennen rahoituseriä ja veroja / Käyttökate > 100%
 • Kannattavuus: Käyttökate (EBITDA) yli 6 % liikevaihdosta (ei muutosta)
 • Velkaantuneisuus: Nettovelat/Käyttökate < 2.5x
 • Kasvu:
  - Liikevaihdon kasvutavoite annetaan vuoden 2019 loppuun mennessä.
  - Palveluiden kasvu > markkinakasvu.
  - Pitkän aikavälin tavoite yli vuoden 2020: Palvelut tuottavat yli 2/3 konsernin liikevaihdosta.

Osinkopolitiikka: tavoitteena on jakaa vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta verojen jälkeen kuitenkin huomioiden kannattavuuden ja velkaantuneisuuden tason. 

Painopisteet (must-wins)

Olemme määritelleet neljä painopistettä, jotka ovat strategian toteutuksen kannalta kriittisiä: 

 • Erinomainen asiakaskokemus
 • Parhaat ratkaisut 
 • Huippusuoritus kaikilla tasoilla
 • Voittajajoukkue

 

Vaiheet vuoteen 2020 asti

Vaiheet vuoteen 2020 asti

Megatrendit

 • Teknologian lisääntyminen 
 • Energiatehokkuus
 • Digitalisaatio 
 • Kaupungistuminen