Caverion lyhyesti

 

Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää älykkäitä ja energiatehokkaita ratkaisuja kiinteistöille, teollisuudelle ja infrastruktuurille. Asiakkaanamme voit luottaa asiantuntijuuteemme niin kiinteistöjen ja infrastruktuurin kuin teollisuuden prosessien koko elinkaaren ajan. Rakennamme parempaa suorituskykyä ja autamme sinua saavuttamaan merkittäviä konkreettisia, mitattavia tuloksia.

Luomamme ympäristö muovaa tapaamme elää ja tehdä työtä. Caverion tekee ympäristöstämme älykkään ja kestävän parantaen samalla sen suorituskykyä ja ihmisten hyvinvointia.

Hiilidioksidipäästöjen ja päästövähennystarpeiden graafit
 
Avainluvut2021.JPG
 

Parannamme kumppaninasi rakennetun ympäristön suorituskykyä – koko elinkaaren ajan

 

RAKENTAMINEN JA PROJEKTI

Me suunnittelemme ja toteutamme tulevaisuuden toimivat ympäristöt. Kunnossapidon huomioiminen rakennuksen suunnitteluvaiheessa voi pienentää vuotuisia energia- ja huoltokustannuksia jopa 30 %. Näin luomme perustan suorituskykyiselle ympäristölle koko elinkaaren ajaksi.

Sinun hyötysi:
Ennustettavuus, luotettavuus, nopeus ja läpinäkyvyys, optimoidut elinkaarikustannukset pitkäaikaisille sijoituksille, pienemmät kustannukset ja riskit

Caverionin palvelut:
Talotekniset palvelut ja teollinen suunnittelu, tekniset asennukset, projektinhallinta, modernisointi- ja investointiprojektit, monipuoliset sopimus- ja kumppanuusmallit.

 

 

-----------------------------------------

TEKNINEN HUOLTO JA KUNNOSSAPITO

Ylläpidämme ja huollamme kiinteistöjä, infrastruktuuria ja teollisuutta ja huolehdimme myös niiden jatkuvasta kehityksestä ja suorituskyvystä. Pidämme kiinteistöt huippukunnossa minimoiden energiankulutuksen. Varmistamme laadukkaan, turvallisen ja keskeytyksettömän toiminnan vuorokauden ympäri.

Sinun hyötysi:
Tehokkuus ja mielenrauha, joustavuus, yksi yhteyshenkilö, liiketoiminnan keskeytymätön jatkuvuus.

Caverionin palvelut:
Tekninen huolto ja kunnossapito, räätälöidyt päivitykset, modernisoinnit, teollinen huolto ja seisokkipalvelut.

CaverionLyhyesti12.PNG

ÄLYKKÄÄT RATKAISUT

Asiantuntijapalvelumme, laitteistot ja ohjelmistomme sekä data-analytiikkamme muodostavat asiakkaidemme vaatimuksia vastaavan kokonaisuuden.
Energiaratkaisumme auttavat sinua vähentämään kustannuksia, pienentämään hiilijalanjälkeäsi ja näin edistämään hiilineutraalin tulevaisuuden saavuttamista.

Sinun hyötysi:
Energiasäästöt, kestävyystavoitteiden ja lakisääteisten vaatimusten saavuttaminen, parantunut kiinteistöjen suorituskyky ja houkuttelevuus, parantunut toiminta ja tuottavuus, vähentyneet seisokit

Caverionin palvelut:
Konsultointipalvelut (mm. SRI, energiatehokkuus), digitaaliset ratkaisut (mm. etähallinta, alustat), älykkäät teknologiat (mm. automaatio, turvallisuus, ilmastointi ja jäähdytys, telematiikka), IoT & AI -pohjaiset ratkaisut, teollisen huollon konsultointi, johto ja kehitys.

-----------------------------------------

PITKÄAIKAISET KUMPPANUUDET

Kumppanuuden ei tarvitse päättyä projektin loppuessa. Olemme luotettava asiantuntijakumppanisi koko rakennetun ympäristön elinkaaren ajan. Yhteistyöllä luomme älykkäitä ja kestäviä tulevaisuuden ratkaisuja.

Sinun hyötysi:
Suorituskykyisyys ja kustannustehokkuus, voit partnerisi avulla keskittyä omaan ydintoimintaasi, optimoitu tuotantotehokkuus, luotettavuus, saavutettavuus, erinomainen loppukäyttäjäkokemus

Caverionin palvelut:
Kiinteistöjen ja tuotantotilojen johtaminen sekä elinkaaren hallinta, teollisuuden ja energialaitosten käyttö ja kunnossapito, suorituskykypohjaiset sopimukset.

 


Älykaupungeilla kestävämpään tulevaisuuteen

Kaupungit ovat ilmastonmuutoksen torjunnan eturintamassa

Vuoteen 2050 mennessä kaupungeissa asuu 2,5 miljardia ihmistä nykyistä enemmän. Kaupungit kuluttavat 70% maailman energiasta ja tuottavat 70% kaikista hiilidioksidipäästöistä. Kaupungissa toki myös luodaan arvoa, sillä 70% maailman bruttokansantuotteesta syntyy kaupungeissa. Noin 90% rakennuksista, jotka ovat käytössä vuonna 2050, ovat käytössä jo nyt.

Siksi kaupunkirakenteen kehittäminen, kuten nykyisten rakennusten modernisointi on ylivoimaisesti tehokkain keino ympäristömuutoksen torjuntaan. Caverion tarjoaa ratkaisut rakennetun ympäristön valmistamiseen tulevaisuutta varten ja varmistaa liiketoimintasi houkuttelevuuden kiinteistön omistajana ja työnantajana.

Tulevaisuuden älykaupunkien (Smart City) suunnittelun tavoitteena on tehdä niistä terveellisempiä,…

Tulevaisuuden älykaupunkien (Smart City) suunnittelun tavoitteena on tehdä niistä terveellisempiä, turvallisempia ja sujuvampia paikkoja elää.

Älykkäät rakennukset, tehtaat, infrastruktuuri ja liikenne ovat älykaupunkien oleellisia skaalautuvia elementtejä. Niiden pitää noudattaa samoja periaatteita kuin älykaupungin eli olla käyttäjälähtöisiä ja ekologisia.

Tämä vaatii kiinteistöiltä joustavuutta, muunneltavuutta ja verkottumista ympäröivään kaupunkiin. Caverion haluaa olla mukana toteuttamassa kaupunkien uudistamista yhdistäen kokemuksensa ja asiantuntijuutensa uusiin teknologisiin, kaupallisiin ja asiakkaillemme räätälöityihin palveluihin.

Astu kaupunkiin ja tule tekemään kaupungista älykäs ja hiilineutraali kiinteistö kerrallaan! 

 

Löydämme ratkaisut asiakkaidemme haasteisiin

Fortum

Fortum

Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka kehittää ja tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja liittyen sähköön, lämpöön, jäähdytykseen ja resurssitehokkuuden parantamiseen.

  • Fortum halusi kehittää edelleen toimintaansa ja jatkaa kolmeatoista vesivoimalaitostaan koskevaa paikallista käyttö- ja kunnossapitokumppanuuttaan Caverion Teollisuuden kanssa (entinen Maintpartner).
  • Caverion Teollisuus vastaa myös joidenkin Fortumin voimalaitosten käytöstä ja kunnossapidosta Suomessa ja Puolassa sekä joidenkin CHP- ja lämpövoimaloiden käytöstä ja kunnossapidosta Suomessa.
Technopolis

Technopolis

Technopolis tarjoaa joustavia ja tehokkaita toimitiloja, coworking-tiloja ja niihin liittyviä palveluja.

  • Technopolis valitsi Caverionin, koska se haki kumppania, jolla on yhtenäiset toimintamallit yli maiden rajojen ja mahdollisuus kasvaa kansainvälisesti yhdessä sen kanssa.
  • Caverion on vastuussa Technopoliksen kampuksien huollosta ja kunnossapidosta, energiaseurannasta ja muista etähallintapalveluista ympäri vuorokauden Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.
Avinor

Avinor

Norjan lentokenttäoperaattori Avinor vastaa 44 lentokentästä ympäri Norjaa.

  • Avinor halusi kumppanikseen kokeneen turvallisuusasiantuntijan maanlaajuiselle verkostolla ja lyhyillä vasteajoilla.
  • Caverion hoitaa Avinorin kaikkien kenttien kulunvalvonta- ja kameravalvontajärjestelmien asennuksen ja huollon.
Centrum

Centrum

Kiinteistökehittäjät CENTRUM Projektenwicklung GmbH Düsseldorf ja B + L Hamburg toteuttavat uuden kestävän toimisto- ja toimitilakiinteistön, Kö Bogen II:n Düsseldorfissa. Rakennus sisältää liike- ja toimistotiloja sekä ravintoloita.

  • Caverion valittiin kumppaniksi kestävien teknologiaratkaisujensa vuoksi ja koska sillä on paljon kokemusta suurten projektien suunnittelusta ja toteuttamisesta.
  • Caverion toimii teknisten järjestelmien pääurakoitsijana ja toteuttaa ilmastointi-, jäähdytys- ja lämmitys-, vesi- ja viemärijärjestelmät.
AstraZeneca

AstraZeneca

AstraZeneca on maailmanlaajuinen innovaatiovetoinen biofarmasiayritys.

  • AstraZenecan tavoitteet kumppanilta olivat erinomainen asiakastyytyväisyys, turvallisuus, ympäristönäkökohtien huomioinen ja kustannusten hallinta.
  • Caverion on vastuussa AstraZenecan Södertäljen ja Göteborgin tilojen palvelujen johtamisesta sisältäen kiinteistönhallinnan ja paloturvallisuuden.
 

Miksi Caveriksi?

Caverikirjaan kirjoittaneet caverit kertovat itsestään, työstään ja urastaan sekä siitä, millaista Caverionilla on olla töissä. Tutustu heihin ja Caverionin tarjoamiin eri työmahdollisuuksiin!

Sinustako meidän työcaveri?

 
 
Nähdäksesi tämän sisällön meidän pitää pyytää sinua sallimaan markkinointievästeiden käyttö.
Salli markkinointievästeet täällä.

Tutustu meihin brändivideon avulla

Teemme rakennetusta ympäristöstä älykästä ja vastuullista. Näin mahdollistamme suorituskykyä ja ihmisten hyvinvointia - parempaa elämää, tehokkaampaa työskentelyä, turvallista matkustamista ja  uuden tutkimista.  Asiakkaat voivat luottaa osaamiseemme rakennusten, infrastruktuurin, teollisuuslaitosten ja teollisten prosessien koko elinkaaren ajan: hankekehityksestä projekteihin, tekniseen huoltoon ja kunnossapitoon, kiinteistöjohtamiseen sekä asiantuntijapalveluihin.

Tutustu meihin paremmin

 

Oletko kuullut Trainee-ohjelmastamme?

Caverion Traineet ovat trainee-vuotensa aikana kuvanneet pätkiä arjestaan, ja videossa pääsemme kurkkaamaan heidän meininkiinsä sekä kuulemaan heidän ajatuksia ohjelmasta. Julius Sieppi, Karoliina Hietala, Lotta Merinen ja Yrjö Kallio osallistuivat Caverion Trainee ohjelmaan 2019-20, ja työskentelivät vuoden aikana erilaisissa kiinnostavissa työtehtävissä ympäri Suomea.

Tutustu trainee-ohjelmaan

Nähdäksesi tämän sisällön meidän pitää pyytää sinua sallimaan markkinointievästeiden käyttö.
Salli markkinointievästeet täällä.
 
Nähdäksesi tämän sisällön meidän pitää pyytää sinua sallimaan markkinointievästeiden käyttö.
Salli markkinointievästeet täällä.

Referensseissä voit tutustua työmme lopputulokseen

Rauman kaupungin tilapalveluiden sisäilma-asiantuntija Sami Stål käyttää työssään Caverionin olosuhdeantureita. Antureiden antaman pitkän aikavälin datan perusteella pystytään puuttumaan aiempaa paremmin sisäilmaan vaikuttaviin tekijöihin. Kiinteistöjen käyttäjille voidaan myös antaa todennettua tietoa siitä, mitkä olosuhteet oikeasti ovat.  

Tutustu referensseihimme

 

Tutustu myös

 

Podcast: Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa

Podcastissamme kiinteistöalan huippuammattilaiset etsivät konkreettisia keinoja leikata päästöjä ja parantaa kiinteistöjen energiatehokkuutta. Voit kuunnella kaikki jaksot alta, ja löydät ne myös Spotifysta sekä Apple Podcasts- ja Google Podcasts -palveluista.

Asiantuntijoidemme kirjoittamat blogit

Ajankohtaisia aiheita rakennetusta ympäristöstä ja siitä, miten siitä saadaan entistä resurssiviisaampi. Lue eri aselajien asiantuntijoiden kirjoittamia blogeja ajankohtaisista aihesta.

 

Tutustu palveluihimme