Yhtiökokous 2021

Caverion Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Helsingissä keskiviikkona 24.3.2021. Caverionin hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle erikseen myöhemmin. Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada asia varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi tulee toimittaa viimeistään 15.1.2021 kirjallisesti osoitteeseen Caverion Oyj, Anne Viitala, PL 71, 01601 Vantaa tai sähköpostitse osoitteeseen agm@caverion.com.