Toimitusjohtajan palkitseminen

Caverion Oyj:n hallitus on nimittänyt hallituksen puheenjohtajan Mats Paulssonin yhtiön väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi 28.2.2021 alkaen. Mats Paulsson jatkaa yhtiön hallituksen puheenjohtajan tehtävässä.

Väliaikaisen toimitusjohtajan kiinteä vuosipalkka on 420 800 euroa, joka maksetaan kuukausipalkkana toimisopimuksen ajalta. Hän ei ole mukana Caverionin lyhyen tai pitkän aikavälin kannustinjärjestelmissä.

Väliaikaiselle toimitusjohtajalle maksettava eläke vastaa Suomen lakisääteistä eläkejärjestelmää. Toimisopimuksen irtisanomisaika on yksi viikko molemmilta osapuolilta ilman irtisanomiskorvausta. Kilpailukieltoehto on voimassa 13 kuukautta sopimuksen päättymisen jälkeen.

Toimitusjohtajalle maksetut palkkiot vuosina 2014 – 2020 on esitetty palkitsemisraportilla.