Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan palkitsemisen käytännöt ja hallinnointi on kuvattu palkitsemispolitiikassa.

Toimitusjohtaja Jacob Götzsche aloitti tehtävässään 9.8.2021. Hänen kiinteä peruspalkkansa on 620 000 euroa, minkä lisäksi hän on oikeutettu tavanomaisiin työsuhde-etuihin.

Vuonna 2022 Jacob Götzschen lyhyen aikavälin tulospalkkion tavoitepalkkiomahdollisuus on 40 prosenttia ja maksimipalkkiomahdollisuus 80 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta. 

Toimitusjohtajan eläke, eläkeikä ja irtisanomiskorvaus

Yritys ei järjestä toimitusjohtaja Jacob Götzschelle eläkettä vaan hänelle maksetaan 20% rahakorvaus laskettuna kiinteästä peruspalkasta eläkkeen järjestämistä varten. Eläkeikää ei olla erikseen sovittu.

Irtisanomistilanteessa toimisopimuksen irtisanomisaika on kuusi kuukautta molemmilta osapuolilta. Toimitusjohtaja Jacob Götzsche on oikeutettu 12 kuukauden peruspalkkaa vastaavaan irtisanomiskorvaukseen, mikäli yritys irtisanoo toimisopimuksen ilman perustetta.

Toimitusjohtajalle maksetut palkkiot vuosina 2014 – 2021 on esitetty palkitsemisraporteilla.