Johtoryhmän palkitseminen

Henkilöstövaliokunta arvioi vuosittain konsernin johtoryhmän kokonaispalkat, valmistelee tulostavoitteet ja muuttuvan palkitsemisen tavoitetasot sekä arvioi lyhyen ja pitkän aikavälin suoritusperusteisten palkkioiden tavoitteiden toteutumisen hallituksen hyväksyttäväksi. Johtoryhmän palkitsemisen hyväksyy hallitus.

Konsernin johtoryhmän palkitseminen koostuu tyypillisesti kiinteästä peruspalkasta, lyhyen aikavälin tulospalkkiosta, pitkän aikavälin tulospalkkioista ja luontoiseduista. Lisäksi osa konsernin johtoryhmän jäsenistä kuuluu maakohtaisten ryhmäeläkejärjestelyiden piiriin.

Konsernin johtoryhmän jäsenten vuosittaisen tulospalkkion enimmäismäärä on 60–80 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta vuonna 2021. Tulostavoitteet perustuvat pääsääntöisesti konsernin tai konsernin ja liiketoimintayksikön/divisioonan oikaistuun käyttökatteeseen ja/tai oikaistuun rahavirtaan.

Konsernin johtoryhmälle maksetut palkkiot vuonna 2020 (euroa)

Peruspalkka
2 978 762
Lyhyen aikavälin tulospalkkiot 1 026 003
Pitkän aikavälin tulospalkkiot
   239 618
Etuudet    130 023
Yhteensä  4 374 406

Konsernin johtoryhmän palkitseminen vuosina 2014-2019 on esitetty palkitsemisraporteilla.