Johtoryhmän palkitseminen

Henkilöstövaliokunta arvioi vuosittain konsernin johtoryhmän kokonaispalkat, valmistelee tulostavoitteet ja muuttuvan palkitsemisen tavoitetasot sekä arvioi lyhyen ja pitkän aikavälin suoritusperusteisten palkkioiden tavoitteiden toteutumisen hallituksen hyväksyttäväksi. Johtoryhmän palkitsemisen hyväksyy hallitus.

Konsernin johtoryhmän palkitseminen koostuu tyypillisesti kiinteästä peruspalkasta, lyhyen aikavälin tulospalkkiosta, pitkän aikavälin tulospalkkioista ja luontoiseduista. Lisäksi osa konsernin johtoryhmän jäsenistä kuuluu maakohtaisten ryhmäeläkejärjestelyiden piiriin.

Konsernin johtoryhmän jäsenten vuosittaisen tulospalkkion enimmäismäärä on 60–70 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta vuonna 2022. Tulostavoitteet perustuvat pääsääntöisesti konsernin tai konsernin ja liiketoimintayksikön/divisioonan oikaistuun käyttökatteeseen ja/tai oikaistuun rahavirtaan.

Konsernin johtoryhmälle maksetut palkkiot vuonna 2021 (euroa)

Peruspalkka
3 122 048
Lyhyen aikavälin tulospalkkiot    598 516
Pitkän aikavälin tulospalkkiot
 3 214 305
Etuudet    101 527
Yhteensä  7 036 396

Konsernin johtoryhmän palkitseminen vuosina 2014-2019 on esitetty palkitsemisraporteilla.