Johtoryhmän palkitseminen

Henkilöstövaliokunta arvioi vuosittain konsernin johtoryhmän kokonaispalkat, valmistelee tulostavoitteet ja muuttuvan palkitsemisen tavoitetasot sekä arvioi lyhyen ja pitkän aikavälin suoritusperusteisten palkkioiden tavoitteiden toteutumisen hallituksen hyväksyttäväksi. Johtoryhmän palkitsemisen hyväksyy hallitus.

Konsernin johtoryhmän palkitseminen koostuu tyypillisesti kiinteästä peruspalkasta, lyhyen aikavälin tulospalkkiosta, pitkän aikavälin tulospalkkioista ja luontoiseduista. Lisäksi osa konsernin johtoryhmän jäsenistä kuuluu maakohtaisten ryhmäeläkejärjestelyiden piiriin.

Konsernin johtoryhmän jäsenten vuosittaisen tulospalkkion enimmäismäärä on 70–90 prosenttia kiinteästä vuosipalkasta vuonna 2023. Tulostavoitteet perustuvat pääsääntöisesti konsernin tai konsernin ja liiketoimintayksikön/divisioonan oikaistuun käyttökatteeseen ja/tai oikaistuun rahavirtaan.

Konsernin johtoryhmälle maksetut palkkiot vuonna 2022 (euroa)

Peruspalkka
3 826 631
Lyhyen aikavälin tulospalkkiot    993 935
Pitkän aikavälin tulospalkkiot
   131 039
Etuudet    148 454
Yhteensä  5 100 059

Konsernin johtoryhmän palkitseminen vuosina 2014-2019 on esitetty palkitsemisraporteilla.