Hallituksen palkitseminen

Caverion Oyj:n varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkitsemisesta Caverionin yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Henkilöstövaliokunta laatii vuosittaista palkitsemista koskevan ehdotuksen, joka esitetään varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Caverion Oyj:n 28.3.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan alkavalta toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

  • hallituksen puheenjohtaja: 79 200 euroa/v
  • hallituksen varapuheenjohtaja: 60 000 euroa/v
  • hallituksen jäsen: 46 800 euroa/v

Vuosipalkkioista noin 40 prosenttia maksetaan Caverion Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenen lukuun säännellyltä markkinalta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan ja niitä koskee myynti- ja omistuksen luovutuskielto kahdeksi vuodeksi osakkeiden hankintapäivästä lukien. Jos jäsenyys hallituksessa lakkaa tätä aiemmin, raukeaa luovutusrajoitus jäsenyyden lakatessa.

Hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan vuosipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiota 900 euroa kokoukselta. Mahdolliset matkakulut korvataan Verohallinnon hyväksymien verovapaita matkakulukorvauksia koskevien periaatteiden mukaisesti. Hallituksen jäsenyydestä ei maksettu muita taloudellisia etuja.

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot olivat vuonna 2022 yhteensä 619 250 euroa.

Hallituksen ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajuuden ohella Mats Paulsson on toiminut konsulttina yritykselle vuonna 2021 ja 2022 perustuen Mats Paulssonin yksin omistaman yrityksen ja Caverion-konsernin välille solmittuihin konsultointisopimuksiin. Sopimukset ovat voimassa 1.6.2020–28.2.2021 sekä 9.8.2021-31.12.2022. Sopimuksen mukaiset palkkiot olivat vuoden 2022 aikana yhteensä 119 999 euroa. Nämä palvelut eivät ole osa hallituksen ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajan tehtäviä, eivätkä ne ole osa kyseisiä palkkioita.

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot vuosina 2014 – 2022 on esitetty palkitsemisraporteilla.