Hallituksen palkitseminen

Caverion Oyj:n varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkitsemisesta Caverionin yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Henkilöstövaliokunta laatii vuosittaista palkitsemista koskevan ehdotuksen, joka esitetään varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Caverion Oyj:n 25.5.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan alkavalta toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

  • hallituksen puheenjohtaja: 79 200 euroa/v
  • hallituksen varapuheenjohtaja: 60 000 euroa/v
  • hallituksen jäsen: 46 800 euroa/v

Vuosipalkkioista noin 50 prosenttia maksetaan Caverion Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenen lukuun säännellyltä markkinalta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan ja niitä koskee myynti- ja omistuksen luovutuskielto 31.7.2022 asti. Jos jäsenyys hallituksessa lakkaa tätä aiemmin, raukeaa luovutusrajoitus jäsenyyden lakatessa.

Hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan vuosipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiota 550 euroa jäsenen kotimaassa tai sähköisesti pidettävältä kokoukselta ja 25.5.2020 alkaen 900 euroa jäsenen kotimaan ulkopuolella pidettävältä kokoukselta. Mahdolliset matkakulut korvataan Verohallinnon hyväksymien verovapaita matkakulukorvauksia koskevien periaatteiden mukaisesti. Hallituksen jäsenyydestä ei maksettu muita taloudellisia etuja.

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot olivat vuonna 2020 yhteensä 429 300 euroa.

Hallituksen ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajuuden ohella Mats Paulsson on toiminut konsulttina yritykselle vuonna 2020 perustuen Mats Paulssonin yksin omistaman yrityksen ja Caverion-konsernin välille solmittuun konsultointisopimukseen. Sopimus on voimassa 1.6.2020–31.3.2021. Sopimuksen mukaiset palkkiot olivat vuoden 2020 aikana yhteensä 70 000 euroa. Nämä palvelut eivät ole osa hallituksen ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajan tehtäviä, eivätkä ne ole osa kyseisiä palkkioita.

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot vuosina 2014 – 2020 on esitetty palkitsemisraporteilla.