Rykmentinpuisto campus II.png P&R Arkkitehdit
27.05.2024 Lehdistötiedote

Tuusulan Rykmentinpuiston kampus harjakorkeudessa – Caverion takaa elinkaarikohteen olosuhteet 20 vuoden ajan

Tuusulan tähän asti suurimman yksittäisen rakennushankkeen, Rykmentinpuiston kampuksen, rakentaminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Caverionin ja Firan muodostama ryhmittymä toteuttaa uusiutuvaa energiaa hyödyntävän kampuksen, jonka harjannostajaisia vietettiin 24. toukokuuta.

”Tämä harjannostajaistilaisuus on jälleen yksi osoitus siitä, että historiallisen suuri palveluverkkouudistuksemme etenee aikataulussaan. Teemme koko Suomen mittakaavassa valtavan investoinnin uusiin kouluihin ja päiväkoteihin, koska haluamme panostaa lasten ja nuorten tulevaisuuteen. Modernien oppimisympäristöjen lisäksi huolehdimme siitä, että toiminta on riittävästi resursoitua ja laadukasta”, sanoo Tuusulan pormestari Kalle Ikkelä. 

Rykmentinpuiston kampus on Tuusulan ensimmäinen elinkaarimallilla toteutettava hanke, joka sisältää koulun ja päiväkodin suunnittelu- ja rakennustyöt sekä rakennuksen ylläpitopalvelut 20 vuoden ajalle.

Kampukseen rakennetaan modernit ja terveelliset tilat yhteensä noin tuhannelle ala- ja yläkoulun oppilaalle, mukaan lukien noin 40 esikoululaista ja 150 erityisoppilasta. Kokonaisuus sisältää myös päiväkodin, jonne tulee paikat 168 lapselle. Kampuksella tulee työskentelemään lähes 200 opetuksen ja varhaiskasvatuksen ammattilaista. Suunnitteluvaiheessa on kiinnitetty huomiota erityisesti erityisoppilaiden turvallisen ja innostavan opiskelun tarpeisiin. Piha-alue monipuolisine välineineen on rakennuksen valmistuttua myös kaikkien kuntalaisten käytössä oleva lähiliikuntapaikka.

Caverion toteuttaa kampuksen koko talotekniikan suunnitteluineen ja vastaa kiinteistön ylläpidosta sekä suunnitelman mukaisesta energiankulutuksesta 20 vuoden ajan.

”Tämä hankkeen toteuttaminen on edennyt erittäin hyvin jo suunnitteluvaiheesta asti. Elinkaarihankkeessa korostuu toteuttajien kokemus ja hyvä yhteistyö, ja olemmekin yhdessä Firan ja suunnittelijoiden kanssa kehittäneet kestäviä ja tehokkaita energiaviisaita ratkaisuja. Myös tilaajan ja käyttäjien aktiivinen osallistuminen suunnitteluvaiheessa antaa hyvän pohjan tulevalle 20 vuoden yhteistyölle rakennuksen valmistuttua”, Caverion Suomen liiketoimintajohtaja Riku Mandelin sanoo.

Kampuksen energiatehokkuus A-luokkaa  

Rakennuksessa hyödynnetään uusiutuvaa energiaa. Katolle sijoitetaan aurinkopaneeleita, jotka tuottavat sähköenergiaa noin 136 MWh vuodessa. Tuotettu aurinkosähkö vastaa noin 18 % rakennuksen kokonaissähköntarpeesta. Lisäksi kohteeseen asennetaan lämpöpumppu, jolla tuotetaan lämpöä sekä kylmää kesäajan viilennykseen. Rakentamisessa panostetaan vähähiilisiin ratkaisuihin, kuten ympäristöystävällisen ns. vihreän betonin käyttöön. Työssä noudatetaan Terve Talo- ja Kuivaketju10 -konsepteja.

”Yhteistyö ja sujuva päätöksenteko suunnitteluratkaisujen ohjauksessa kaikkien osapuolien kanssa on edennyt erinomaisesti. Kun valinnat ja päätökset syntyvät oikea-aikaisesti pysymme hyvin aikataulussa ja saavutamme ympäristövastuullisuuden tavoitteet”, kertoo Firan toimitilarakentamisen johtaja Henri Mämmi.

Rakennuksen elinkaaren aikainen hiilijalanjälki on yli kolmanneksen pienempi kuin vertailukiinteistössä. Energiatehokkuudellaan kiinteistö on A-energialuokkaa. Kiinteistölle haetaan RTS-ympäristöluokituksen neljän tähden tasoa.

Kampus otetaan käyttöön elokuussa 2025. ”Rykmentinpuiston kampuksen koulu kokoaa yhteen alueen eri alakoulujen nuoret yläkoulutaipaleelle. Rykmentinpuisto mahdollistaa uutena yksikkönä uudenlaisen toimintakulttuurin kehittämisen. Joustavat ja monipuoliset tilat sekä modernein mahdollinen opetusvälineistö antavat upeat edellytykset kampuksen käyttäjien menestykselle”, iloitsee Tuusulan sivistysjohtaja Tiina Simons

Kuva: P&R Arkkitehdit

Lue lisää Caverionin elinkaarihankkeista

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätiedot: Caverion: Riku Mandelin, liiketoimintajohtaja, Caverion Suomi Oy, riku.mandelin@caverion.com, puh. +358 408402480 Fira: Henri Mämmi, Fira, johtaja, toimitilarakentaminen, p. 050 346 9076, henri.mammi@fira.fi Tuusula: Projektitoimiston päällikkö Jyri Olkkonen, jyri.olkkonen@tuusula.fi, 040 314 3555 Sivistysjohtaja Tiina Simons, tiina.simons@tuusula.fi, 040 314 3403
Tilaa tiedotteet: