Caverion-IT.jpg
24.10.2023 Artikkeli

Caverionin 10 suurinta IT-toimittajaa sitoutuvat kestävän kehityksen tavoitteisiin – Microsoft ja TietoEvry auttavat vähentämään IT:n CO2-päästöjä

Caverionin tärkeimmät IT-kumppanit, kuten Microsoft, TietoEvry ja Foxway, ovat sitoutuneet kestävän kehityksen tavoitteisiin toiminnassaan yhtiön kanssa. Tämä on Caverionille konkreettinen tapa seurata toimitusketjun toimenpiteitä kestävyystavoitteiden saavuttamiseksi.

"Olemme todella iloisia siitä, että kymmenen suurinta IT-kumppaniamme haluavat ottaa tämän haasteen vastaan ja sitoutuvat yhdenmukaisiin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Tarvitsemme kumppaneitamme saavuttaaksemme suunnitellut CO2-päästövähennykset, ja yhdessä voimme näyttää myös esimerkkiä IT-alalla", sanoo Heikki Linnanen, Caverionin tietohallintojohtaja.

Omien kestävyystavoitteidensa pohjalta Caverion on asettanut IT-kumppaneilleen kuusi mittaria, kuten Caverionille toimitettujen palveluiden ja tuotteiden hiilijalanjäljen raportointi, päästöjen vähentäminen tiedeperusteisesti, monimuotoisuus sekä alihankintaketjun auditointikäytännöt. Avainmittareita seurataan ja niistä raportoidaan Caverionille vähintään kahdesti vuodessa.

"Mielestäni tämä oli hieno aloite Caverionilta, ja se sopii hyvin omiin kestävyystavoitteisiimme. Haluamme varmistaa, että prosessimme ovat läpinäkyviä ja todennettavissa, ja teemme oman osuutemme kestävämmän tulevaisuuden puolesta", sanoo Jaakko Tapanainen, Managing Partner, Tietoevry Tech Services.

Caverion on sitoutunut Science Based Targets -aloitteeseen (SBTi), joka edistää kunnianhimoisia ilmastotoimia maailmanlaajuisesti. SBTi auttaa yrityksiä asettamaan tieteeseen perustuvia päästövähennystavoitteita, jotka ovat linjassa Pariisin sopimuksen ja globaalin 1,5 asteen ilmastotavoitteen kanssa. Caverionin ympäristötavoitteet validoidaan lähiaikoina SBTi:n tiedepohjaisten kriteerien perusteella.

Lue lisää kestävän kehityksen työstämme

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja: Susanna Hietanen, Senior Communications Manager, Caverion Oyj, puh. +358 50 3595 701, susanna.hietanen@caverion.com
Tilaa tiedotteet: