04.08.2022 Pörssitiedote

Caverion Oyj:n Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2022

Liikevaihdon orgaaninen kasvu ja kannattavuuden parantuminen jatkuivat

1.4.–30.6.2022

 • Liikevaihto: 577,0 (545,1) milj. euroa, kasvua 5,9 (5,1) prosenttia, 6,5 (2,6) prosenttia paikallisvaluutoissa. Orgaaninen kasvu oli 4,7 (3,3) prosenttia. Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 7,7 (10,1) prosenttia, 8,3 (7,1) prosenttia paikallisvaluutoissa. Projektit-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 2,5 (-2,9) prosenttia, 3,1 (-4,6) prosenttia paikallisvaluutoissa.
 • Oikaistu EBITA: 22,9 (19,7) milj. euroa, eli 4,0 (3,6) prosenttia liikevaihdosta, kasvua 16,0 prosenttia.
 • EBITA: 21,4 (18,0) milj. euroa, eli 3,7 (3,3) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liikevoitto: 17,5 (13,9) milj. euroa, eli 3,0 (2,5) prosenttia liikevaihdosta.
 • Operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja: -9,3 (-3,4) milj. euroa.
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton: 0,09 (0,06) euroa osakkeelta.
 • Yritysostot: Caverion sai päätökseen neljä yritysostoa huhti–kesäkuussa 2022.

1.1.–30.6.2022

 • Tilauskanta: 1 907,9 (1 789,0) milj. euroa, kasvua 6,6 (2,8) prosenttia. Palveluiden tilauskanta kasvoi 4,3 (10,7) prosenttia. Projektien tilauskanta kasvoi 9,8 (-6,1) prosenttia.
 • Liikevaihto: 1 105,1 (1 060,4) milj. euroa, kasvua 4,2 (0,0) prosenttia, 4,6 (-1,8) prosenttia paikallisvaluutoissa. Orgaaninen kasvu oli 3,6 (-1,1) prosenttia, Palveluiden 5,2 (2,7) prosentin orgaanisen kasvun tukemana. Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 6,1 (3,9) prosenttia, 6,4 (1,8) prosenttia paikallisvaluutoissa. Projektit-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 0,8 (-6,5) prosenttia, 1,3 (-7,9) prosenttia paikallisvaluutoissa.
 • Oikaistu EBITA: 40,3 (36,1) milj. euroa, eli 3,6 (3,4) prosenttia liikevaihdosta, kasvua 11,6 prosenttia.
 • EBITA: 36,4 (33,1) milj. euroa, eli 3,3 (3,1) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liikevoitto: 28,9 (24,9) milj. euroa, eli 2,6 (2,3) prosenttia liikevaihdosta.
 • Operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja: 29,7 (37,2) milj. euroa.
 • Kassakonversio (rullaava 12 kk): 81,3 (80,3) prosenttia.
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton: 0,13 (0,11) euroa osakkeelta.
 • Nettovelat/Oikaistu käyttökate: 1,5x (1,1x).
 • Yritysostot: Caverion sai päätökseen viisi yritysostoa tammi–kesäkuussa 2022.

Suluissa esitetyt luvut ovat edellisvuoden vastaavan kauden lukuja, ellei toisin ole mainittu.

Tulosohjeistus vuodelle 2022: Vuonna 2022 Caverion-konsernin liikevaihto (2021: 2 139,5 milj. euroa) ja oikaistu EBITA (2021: 87,7 milj. euroa) kasvavat vuoteen 2021 verrattuna.

AVAINLUVUT

Milj. e 4-6/22 4-6/21 Muutos 1-6/22 1-6/21 Muutos 1-12/21
Liikevaihto 577,0 545,1 5,9 % 1 105,1 1 060,4 4,2 % 2 139,5
Orgaaninen kasvu, % 4,7 3,3 3,6 -1,1 -2,0
Oikaistu käyttökate 37,3 33,2 12,4 % 68,1 62,6 8,8 % 142,1
Oikaistu käyttö-
kateprosentti, %
6,5 6,1 6,2 5,9 6,6
Käyttökate 35,8 31,5 13,8 % 64,3 59,6 7,9 % 113,8
Käyttökate-
prosentti, %
6,2 5,8 5,8 5,6 5,3
Oikaistu EBITA 22,9 19,7 16,0 % 40,3 36,1 11,6 % 87,7
Oikaistu EBITA-
prosentti, %
4,0 3,6 3,6 3,4 4,1
EBITA 21,4 18,0 18,6 % 36,4 33,1 9,8 % 59,4
EBITA-prosentti, % 3,7 3,3 3,3 3,1 2,8
Liikevoitto 17,5 13,9 26,0 % 28,9 24,9 16,0 % 43,5
Liikevoitto-
prosentti, %
3,0 2,5 2,6 2,3 2,0
Katsauskauden tulos 12,1 8,8 37,2 % 18,5 15,6 18,3 % 25,1
Osakekohtainen tulos,
laimentamaton, e
0,09 0,06 39,1 % 0,13 0,11 19,2 % 0,17
Operatiivinen
rahavirta ennen
rahoituseriä ja veroja
-9,3 -3,4 -176,7 % 29,7 37,2 -20,1 % 103,8
Tilauskanta 1 907,9 1 789,0 6,6 % 1 863,8
Kassakonversio
(rullaava 12 kk), %
81,3 80,3 91,2
Käyttöpääoma -106,5 -139,9 23,8 % -144,7
Korollinen nettovelka 215,4 147,3 46,3 % 140,7
Nettovelat/
Oikaistu käyttökate
1,5 1,1 1,0
Velkaantumisaste, % 111,3 79,9 69,8
Omavaraisuusaste, % 18,6 18,1 19,0
Henkilöstö kauden
lopussa
14 612 14 958 -2,3 % 14 298

Jacob Götzsche, toimitusjohtaja:

“Olen iloinen, että paransimme edelleen liiketoimintamme suoritusta sekä kasvatimme liikevaihtoa ja oikaistua EBITA:amme vuoden 2022 toisella vuosineljänneksellä edellisvuoteen verrattuna. Olen tyytyväinen, että tilauskantamme on edelleen vahva ja orgaaninen kasvumme positiivista haastavasta liiketoimintaympäristöstä huolimatta. Tämä tukee kestävän kannattavan kasvun strategiaamme jatkossa.

Geopoliittisessa ympäristössä viime aikoina tapahtuneiden muutosten odotetaan vaikuttavan myös Caverioniin. Myimme Venäjän tytäryhtiömme vuoden 2021 lopulla, eikä meillä ole toimintaa Ukrainassa tai Valko-Venäjällä. Näin ollen konflikti vaikuttaa Caverioniin tällä hetkellä epäsuorasti. Huolimatta toimintaympäristön haasteista ja siitä johtuvasta kustannusten ja korkotason noususta suorituksemme vuoden 2022 toisella neljänneksellä oli hyvä. Koronapandemian vaikutukset alkoivat vähitellen rauhoittua toisen vuosineljänneksen aikana, mutta infektioiden määrä alkoi kuitenkin nousta jälleen vuosineljänneksen loppua kohti. Olemme vielä hieman varovaisia pandemian suhteen, sillä arvaamattomia virusmuunnoksia ja uusia pandemian aaltoja voi edelleen ilmetä.

Kesäkuun lopun tilauskantamme kasvoi 6,6 prosenttia 1 907,9 (1 789,0) milj. euroon viime vuoteen verrattuna. Tilauskanta kasvoi Palveluissa 4,3 prosenttia ja Projekteissa 9,8 prosenttia. Projektien ja Palveluiden kiinteiden sopimusten lisäksi näemme vahvaa kysyntää myös Palveluiden lisäpalvelutilauksissa. Odotamme, että tilauskantamme kasvu tukee edelleen liikevaihtomme kasvua vuonna 2022. Toisen vuosineljänneksen liikevaihtomme oli 577,0 (545,1) milj. euroa, kasvua 5,9 prosenttia tai 6,5 prosenttia paikallisvaluutoissa. Paikallisissa valuutoissa mitattuna Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 8,3 prosenttia, kun Projektit-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 3,1 prosenttia, toisella vuosineljänneksellä. Viime vuosina nähty liiketoimintajakauman muutos jatkui: Palvelut-liiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli 66,0 (64,8) prosenttia toisella vuosineljänneksellä 2022. Palvelut-liiketoimintamme suuren osuuden ansiosta yli puolet liikevaihdostamme on toistuvaa palvelu- ja huoltotoimintaa.

Kannattavuutemme parani toisella vuosineljänneksellä. Oikaistu EBITA:mme parani 22,9 (19,7) milj. euroon eli 4,0 (3,6) prosenttiin liikevaihdosta. EBITA oli 21,4 (18,0) milj. euroa eli 3,7 (3,3) prosenttia liikevaihdosta. Erityisesti Itävallan, Suomen, Saksan ja Norjan divisioonat edistyivät hyvin. Tanskan divisioona jatkoi myönteistä tuloskehitystä. Molemmat liiketoimintayksiköt, Palvelut ja Projektit, paransivat suoritustaan toisella vuosineljänneksellä 2022.

Operatiivinen rahavirtamme ennen rahoituseriä ja veroja oli 29,7 (37,2) milj. euroa vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja kassakonversio (rullaava 12 kk) oli 81,3 (80,3) prosenttia. Vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon rahavirtaan vaikutti negatiivisesti 8,8 miljoonan euron maksu siviilioikeudellisissa vaadeasioissa, jotka liittyvät Saksan kilpailuoikeudelliseen asiaan. Tähän liittyvät kulut kirjattiin vuonna 2021 ja raportoitiin vertailtavuuteen vaikuttavana eränä vuonna 2021. Korollinen nettovelkamme oli 215,4 (147,3) milj. euroa tai 77,5 (23,7) milj. euroa ilman vuokrasopimusvelkoja ensimmäisen vuosipuoliskon lopussa. Nettovelkaan vaikuttivat investoinnit yritysostoihin, joiden negatiivinen kassavirtavaikutus oli 28,4 milj. euroa tammikesäkuussa 2022, sekä 23,2 milj. euron osingonmaksu. Taloudellinen asemamme on hyvä ja velkaantuneisuutemme on matalalla tasolla. Nettovelat/Oikaistu käyttökate -suhdeluku oli 1,5x (1,1x).

Olemme aloittaneet matkan kohti kohdennettuja yritysostoja strategiamme mukaisesti. Kehitämme jatkuvasti kyvykkyyttämme palvella asiakkaitamme ja osana tätä saimme päätökseen tanskalaisen DI-Teknik A/S:n yritysoston huhtikuussa 2022, suomalaisen palveluyhtiö Wind Controllerin ja suomalaisen teollisuuden palveluasiantuntija WT-Service Oy:n ostot toukokuussa 2022 sekä yhden pienehkön yritysoston Norjassa toukokuussa 2022. DI-Teknik on yksi Tanskan suurimmista teollisuuden automaatioyhtiöistä ja tuo meille täysin uutta kyvykkyyttä tällä alueella. Wind Controller on Suomen johtava tuulivoima-alalla toimiva tekninen konsultti ja palveluntarjoaja.

Julkistimme toukokuussa päivitetyn strategiamme ja taloudelliset tavoitteemme, jotka ohjaavat meitä vuoteen 2025 saakka. Tavoittelemme jatkossa kestävää, kannattavaa kasvua. Strategiset painopisteemme ja toimenpiteemme etenevät suunnitellusti. Olemme jo ottaneet ensimmäiset askeleet uuden strategiamme toteutuksessa tunnistamalla joukon asiakasratkaisuja, joihin liittyen perustamme osaamiskeskuksia ja jaamme tietoa hyödyntäen läsnäoloamme maantieteellisellä toiminta-alueellamme. Lisäksi jatkamme IT-ympäristömme suoraviivaistamista. Siirrymme eteenpäin Kestävän kehityksen strategisessa teemassamme: tavoitteenamme on yli 2 000 sähköistä huoltoautoa vuoteen 2025 mennessä. Paransimme myös luokitustamme EcoVadis-vastuullisuusarvioinnissa hopeatasolta kultatasolle ja olemme nyt toimialamme yhtiöistä viiden parhaan prosentin joukossa. Uskomme vahvasti toimintamme tarkoitukseen mahdollistaa suorituskykyä ja ihmisten hyvinvointia tekemällä rakennetusta ympäristöstä älykästä ja vastuullista.”

Ukrainan kriisin vaikutukset Caverionin liiketoimintaan vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla

Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuun 2022 lopulla lisäsi geopoliittisia jännitteitä erityisesti Euroopassa yhdessä yössä. Venäjää, Valko-Venäjää ja näiden maiden tiettyjä yksityishenkilöitä kohtaan on asetettu ennennäkemättömiä pakotteita, ja Venäjä on asettanut merkittäviä vastapakotteita. Sodan luoma epävarmuus on heikentänyt kasvunäkymiä useissa Caverionin toimintamaissa. Konfliktin paheneminen tai pitkittyminen missään määrin tai naapurimaiden alueelliset levottomuudet voivat vaikuttaa haitallisesti koko Euroopan kasvuennusteisiin ja mahdollisesti johtaa talouden taantumaan.

Caverion luopui Venäjän tytäryhtiöstään vuoden 2021 lopussa, eikä sillä ole toimintaa Ukrainassa tai Valko-Venäjällä. Näin ollen konflikti vaikuttaa Caverioniin tällä hetkellä epäsuorasti. Kriisi voi vaikuttaa Caverioniin suoraan lyhyellä tai pidemmällä aikavälillä, jos konflikti pahenee entisestään tai se ei rauhoitu. Mikäli muut maat joutuisivat konfliktiin aktiivisesti mukaan, olisi tällä myös todennäköisesti olennainen ja haitallinen vaikutus Caverionin toimintaan kyseisissä maissa.

Ukrainan konfliktin kesto ja sen tulevat vaikutukset toimialaan sekä erityisesti Caverioniin ovat vielä epävarmoja, ja yleistilanne on hyvin epävakaa. Materiaalihintojen nousulla ja toimitusketjun sekä päätöksenteon viivästyksillä on ollut jo vaikutusta Caverioniin, mutta Caverion hallitsi niitä kuitenkin edelleen päivittäin ja ne eivät vaikuttaneet merkittävästi ensimmäisen vuosipuoliskon 2022 suoritukseen. Nämä voivat lisääntyä entisestään Ukrainan sodan jatkuessa pidempään. Epävarmuudesta johtuen on kuitenkin vaikeaa arvioida kriisin mahdollisia pitkän aikavälin vaikutuksia Caverioniin.

Caverionin palvelujen ja ratkaisujen markkinanäkymät vuodelle 2022 ja toimialaan vaikuttavat megatrendit

Caverion odottaa, että taustalla oleva kysyntä on yleisesti ottaen positiivista sekä Palveluissa että Projekteissa vuoden 2022 aikana. Tässä skenaariossa oletetaan, että koronapandemian vaikutukset ovat riittävässä hallinnassa ilman merkittäviä, ennakoimattomia takaiskuja vuonna 2022 ja että konflikti Ukrainassa ei pahene enempää. Konflikti on saanut aikaan geopoliittisia jännitteitä, nousevan inflaation ja korkotason sekä laskenut taloudellisia kasvunäkymiä.

Euroconstructin 10.6.2022 julkaisemien ennusteiden mukaan rakentamisen kokonaiskasvun odotetaan hidastuvan Länsi-Euroopan (EC-15) maissa vuoden 2021 5,7 prosentin tasolta 2,3 prosentin tasolle vuonna 2022, ja vastaavaa tasoa ennustetaan vuodelle 2023. Vuoden 2020 jyrkän laskun jälkeen liike- ja toimistorakentamisen kokonaistuotannon odotetaan toipuvan vuosina 20222024. Se ei kuitenkaan palaudu pandemiaa edeltäville tasoille useissa EC-15-maissa, kuten Saksassa ja Suomessa. Euroopan suurimman rakennusmarkkinan, Saksan, ennusteessa kasvu on pysähtynyt, kun taas Pohjoismaiden ennusteissa on vaihtelua. Suomen ja Ruotsin ennusteet ovat negatiivisempia johtuen laskevista tuotantomääristä seuraavan kolmen vuoden aikana, kun taas Norjassa ja Tanskassa odotetaan 34 prosentin kasvua vuosina 20222024. Sekä liike- ja toimistorakentamisen uudisrakentamisen että korjausrakentamisen odotetaan kasvavan tasaisesti vuonna 2022.

Ukrainan sodan aiheuttaman markkinoiden epävakauden ja korkean inflaation odotetaan heikentävän halukkuutta investoida uudisrakentamiseen. Epävarmuutta aiheuttavat rakennusmateriaalien saatavuus ja kustannusten merkittävä nousu. Kohonneilla materiaalihinnoilla, mukaan lukien polttoainekustannukset, ja pidemmillä toimitusajoilla voi edelleen olla vaikutusta myös Caverionin toimintaan jatkossa. Mahdollisia riskejä voi edelleen ilmetä toimituspuolella, ei pelkästään seurauksena kustannusinflaatiosta, vaan myös työvoimapulasta, jota koronapandemian aiheuttama sairaspoissaolojen lisääntyminen tai karanteenit voivat kasvattaa entisestään. Mahdolliset lisäviiveet toimitusketjussa ja kustannusten mahdollinen nousu voivat vaikuttaa heikentävästi liiketoiminnan toteutukseen ja uusien tilausten kehitykseen jatkossa.

Liiketoiminnan volyymi ja uusien tilausten määrä ovat tärkeitä tekijöitä Caverionin suorituksen kannalta vuonna 2022. Ei voida sulkea pois negatiivista skenaariota, jonka mukaan koronapandemia tai käynnissä oleva geopoliittinen konflikti alkavat vaikuttaa negatiivisesti markkinakysyntään. Suuri osa Caverionin palveluista on kuitenkin erittäin tärkeitä myös kriittisten palveluiden ja infrastruktuurin toiminnan kannalta kaikkina aikoina. Lisäksi jatkuva keskittyminen energiatehokkuuteen sekä hiilidioksidipäästöjä vähentäviin toimenpiteisiin ja projekteihin tukee edelleen aktiviteettia ja liiketoiminnan volyymiä.

Vallitseva raha- ja finanssipolitiikka tukee edelleen talouden elpymistä. Kansallisten hallitusten ja EU:n antamien talouden tukipakettien odotetaan esimerkiksi lisäävän investointeja infrastruktuuriin, terveydenhuoltoon ja erilaisiin kestävän kehityksen mukaisiin hankkeisiin Caverionin toiminta-alueella lähivuosina. EU:n tukipakettien pääteemoina ovat vihreä kasvu ja digitalisaatio. Caverion olettaa kansallisten ja EU:n ohjelmien lisäävän kysyntää myös Caverionin toiminta-alueilla vuonna 2022.

Hillitäkseen nousevaa inflaatiota Euroopan keskuspankki (EKP) päätti kesäkuussa 2022 lopettaa omaisuuserien osto-ohjelmansa 1.7.2022 alkaen ja nostaa EKP:n ohjauskorkoja heinäkuun rahapoliittisessa kokouksessaan, missä ohjauskorkoja nostettiin 0,50 prosenttiyksiköllä. Lisäksi EKP odottaa edelleen normalisoivansa ohjauskorkoja tulevissa kokouksissaan päivitetyistä keskipitkän aikavälin inflaationäkymistä riippuen.

Digitalisaation ja kestävän kehityksen megatrendit ovat monella tavoin suotuisia Caverionille, ja niiden uskotaan lisäävän Caverionin tarjoomien kysyntää jatkossa. Energiatehokkuutta koskevat kasvavat vaatimukset, lisääntyvä digitalisoituminen, automaatio ja teknologian käyttö rakennetussa ympäristössä sekä kaupungistuminen säilyvät vahvoina ja niiden odotetaan luovan edelleen kysyntää Caverionin palveluille ja ratkaisuille tulevina vuosina. Erityisesti kestävän kehityksen trendin odotetaan jatkuvan vahvana. EU pyrkii myös kiihdyttämään vihreää siirtymää vallitsevan geopoliittisen tilanteen vuoksi, joka on johtanut energiakriisiin useissa maissa, jotka ovat olleet pitkälti riippuvaisia Venäjältä tuodusta kaasusta.

Sekä EU:n ajamat säännökset että kansallinen lainsäädäntö, jotka asettavat korkeampia tavoitteita ja toimenpiteitä energiatehokkuuteen ja hiilineutraaliuuteen liittyen, tukevat lisääntyvää tietoisuutta kestävästä kehityksestä. Tätä tukee myös yhteiskunnan loppukäyttäjien yleinen toive ympäristöystävällisestä rakennetusta ympäristöstä. Esimerkkejä ajankohtaisista aloitteista ovat esimerkiksi EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) ehdotettu uudistus ja energiatehokkuuden vähimmäisstandardit (MEPS), jotka sen tavoitteena on vahvistaa, sekä 55-valmiuspaketti (“Fit for 55”) ja Renovation Wave -strategia. 55-valmiuspaketti sisältää joukon ehdotuksia, joilla EU:n ilmasto-, energia-, liikenne- ja veropolitiikkaa uudistetaan niin, että ne tukevat tavoitetta pienentää kasvihuonekaasujen nettopäästöjä vähintään 55 % vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 1990 tasoihin. Euroopan komission Renovation Wave -strategian tavoitteena on vähintään kaksinkertaistaa asuin- sekä liike- ja toimitilarakennusten vuotuinen energian korjausrakentamisaste vuoteen 2030 mennessä. Voimien yhdistämisen kaikilla tasoilla näiden tavoitteiden saavuttamiseksi odotetaan johtavan 35 miljoonan rakennusyksikön kunnostamiseen vuoteen 2030 mennessä.

Palvelut

Caverion odottaa, että taustalla oleva kysyntä on yleisesti ottaen positiivista vuoden 2022 aikana. Caverionin Palvelut-liiketoiminta on yleisesti ottaen luonteeltaan vakaata ja suhdanteista riippumatonta. Tukipakettien odotetaan myös vaikuttavan myönteisesti yleiseen kysyntään Palvelut-liiketoiminnassa.

Kiinnostus kestävää kehitystä tukeviin palveluihin on kasvussa, esimerkkinä energianhallinta. Caverionin erityisenä painopisteenä jo useiden vuosien ajan on ollut niin sanotut älykkäät teknologiat sekä digitaalisten ratkaisuiden kehitys. Näiden uskotaan kasvavan peruspalveluita keskimääräistä nopeammin ja ne mahdollistavat datalähtöistä toimintaa sekä toistuvaa huoltoa ja kunnossapitoa. Kestävän kehityksen trendi lisää myös rakennusautomaatioon liittyvien päivitysten kysyntää.

Rakennuksissa olevan teknologian lisääntyessä uusien palveluiden ja digitaalisten ratkaisuiden tarpeen odotetaan lisääntyvän. Asiakkaiden keskittyminen omaan ydintoimintaansa avaa Caverionille myös edelleen mahdollisuuksia teollisuuden käytön ja kunnossapidon, kiinteistöjen ylläpidon sekä teknisen kiinteistöhuollon ulkoistuksissa.

Projektit

Sekä liike- ja toimistorakentamisen uudisrakentamisen että korjausrakentamisen odotetaan kasvavan tasaisesti vuonna 2022. Projektit-liiketoiminnan jälkisyklisen luonteen vuoksi kestää yleensä jonkin aikaa jopa talousympäristön elvyttyä ennen kuin Projektit-liiketoiminta kääntyy jälleen kasvuun. EU:n yleistaloudellinen luottamusindikaattori on matalammalla tasolla Ukrainan kriisin seurauksena. Ukrainan sodan aiheuttaman markkinoiden epävakauden ja korkean inflaation odotetaan heikentävän halukkuutta investoida uudisrakentamiseen. Tukipakettien odotetaan kuitenkin vaikuttavan myönteisesti yleiseen kysyntään myös Projektit-liiketoiminnassa. Caverion odottaa, että taustalla oleva kysyntä on yleisesti ottaen positiivista myös Projekteissa vuoden 2022 aikana.

Trendien näkökulmasta katsottuna digitalisaation ja kestävän kehityksen megatrendit tukevat kysyntää myös Projekteissa, sillä Caverionin tavoitteena on tarjota pitkäaikaisia ratkaisuja, joissa Projektit ja Palvelut yhdistyvät. Parempaa energiatehokkuutta ja parempia sisäilmaolosuhteita koskevat vaatimukset sekä tiukentuva ympäristölainsäädäntö ohjaavat edelleen trendeinä kysyntää tulevina vuosina.

TIEDOTUSTILAISUUS, WEBCAST JA PUHELINKONFERENSSI

Caverion järjestää puolivuosikatsauksesta englanninkielisen tiedotustilaisuuden torstaina 4.8.2022 klo 10.00 Flik Studio Elielissä osoitteessa Töölönlahdenkatu 2C (Sanomatalo), Helsinki. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä Caverionin verkkosivuilla osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse soittamalla numeroon +358 981710310 viimeistään klo 9.55 Suomen aikaa. Osallistumiskoodi puhelinkonferenssiin on 76171729#. Tilaisuudesta on lisätietoa Caverionin verkkosivuilla osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat.

Taloudellinen tiedottaminen vuodelta 2022

Osavuosikatsaus kolmannelta vuosineljännekseltä julkaistaan 3.11.2022 ja vuoden 2022 tilinpäätöstiedote 9.2.2023. Taloudelliset katsaukset ja muuta sijoittajatietoa on saatavilla Caverionin verkkosivuilta osoitteesta www.caverion.fi/sijoittajat. Materiaalit voi myös tilata sähköpostitse osoitteesta IR@caverion.com.

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja antavat: Riitta Palomäki, väliaikainen talousjohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 833 2100, riitta.palomaki@caverion.com Milena Hæggström, sijoittajasuhteiden ja ulkoisen viestinnän johtaja, Caverion Oyj, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com
Tilaa tiedotteet: