03.11.2022 Pörssitiedote

Caverion Oyj:n Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2022

Vahva neljännes – orgaaninen kasvu jatkui ja kannattavuus parani

1.7.–30.9.2022

 • Liikevaihto: 564,1 (493,7) milj. euroa, kasvua 14,3 (-4,2) prosenttia. Orgaaninen kasvu oli 11,8 (-4,6) prosenttia. Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 15,5 (-0,1) prosenttia. Projektit-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 11,9 (-11,2) prosenttia.
 • Oikaistu EBITA: 26,9 (21,5) milj. euroa, eli 4,8 (4,4) prosenttia liikevaihdosta, kasvua 25,0 prosenttia.
 • EBITA: 25,1 (17,7) milj. euroa, eli 4,5 (3,6) prosenttia liikevaihdosta, kasvua 42,2 prosenttia.
 • Liikevoitto: 21,1 (13,5) milj. euroa, eli 3,7 (2,7) prosenttia liikevaihdosta, kasvua 55,8 prosenttia.
 • Operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja: 7,7 (-10,1) milj. euroa.
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton: 0,10 (0,05) euroa osakkeelta.
 • Yritysostot: Caverion sai päätökseen neljä yritysostoa heinä–syyskuussa 2022, vuositason liikevaihto yhteensä 53,2 milj. euroa.

1.1.–30.9.2022

 • Suositeltu julkinen ostotarjous kaikista Caverionin osakkeista
 • Tilauskanta: 1 971,0 (1 889,7) milj. euroa, kasvua 4,3 (16,1) prosenttia. Palveluiden tilauskanta kasvoi 9,0 (15,2) prosenttia. Projektien tilauskanta laski 1,3 (+17,2) prosenttia.
 • Liikevaihto: 1 669,2 (1 554,1) milj. euroa, kasvua 7,4 (-1,4) prosenttia. Orgaaninen kasvu oli 6,2 (-2,3) prosenttia. Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 9,1 (2,6) prosenttia. Projektit-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 4,3 (-8,1) prosenttia.
 • Oikaistu EBITA: 67,2 (57,6) milj. euroa, eli 4,0 (3,7) prosenttia liikevaihdosta, kasvua 16,6 prosenttia.
 • EBITA: 61,5 (50,8) milj. euroa, eli 3,7 (3,3) prosenttia liikevaihdosta, kasvua 21,1 prosenttia.
 • Liikevoitto: 49,9 (38,4) milj. euroa, eli 3,0 (2,5) prosenttia liikevaihdosta, kasvua 30,0 prosenttia.
 • Operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja: 37,4 (27,1) milj. euroa, kasvua 37,9 prosenttia.
 • Kassakonversio (rullaava 12 kk): 90,1 (96,4) prosenttia.
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton: 0,23 (0,16) euroa osakkeelta.
 • Nettovelat/Oikaistu käyttökate: 1,8x (1,4x).
 • Yritysostot: Caverion sai päätökseen yhdeksän yritysostoa tammi–syyskuussa 2022, vuositason liikevaihto yhteensä 92,3 milj. euroa.

Suluissa esitetyt luvut ovat edellisvuoden vastaavan kauden lukuja, ellei toisin ole mainittu.

Tulosohjeistus vuodelle 2022: Vuonna 2022 Caverion-konsernin liikevaihto (2021: 2 139,5 milj. euroa) ja oikaistu EBITA (2021: 87,7 milj. euroa) kasvavat vuoteen 2021 verrattuna.

AVAINLUVUT

Milj. e 7-9/22 7-9/21 Muutos 1-9/22 1-9/21 Muutos 1-12/21
Liikevaihto 564,1 493,7 14,3 % 1 669,2 1 554,1 7,4 % 2 139,5
Orgaaninen kasvu, % 11,8 -4,6 6,2 -2,3 -2,0
Oikaistu käyttökate 41,1 35,0 17,3 % 109,1 97,6 11,8 % 142,1
Oikaistu käyttökateprosentti, % 7,3 7,1 6,5 6,3 6,6
Käyttökate 39,3 31,2 26,1 % 103,6 90,8 14,1 % 113,8
Käyttökateprosentti, % 7,0 6,3 6,2 5,8 5,3
Oikaistu EBITA 26,9 21,5 25,0 % 67,2 57,6 16,6 % 87,7
Oikaistu EBITA-prosentti, % 4,8 4,4 4,0 3,7 4,1
EBITA 25,1 17,7 42,2 % 61,5 50,8 21,1 % 59,4
EBITA-prosentti, % 4,5 3,6 3,7 3,3 2,8
Liikevoitto 21,1 13,5 55,8 % 49,9 38,4 30,0 % 43,5
Liikevoittoprosentti, % 3,7 2,7 3,0 2,5 2,0
Katsauskauden tulos 14,6 7,8 86,0 % 33,1 23,5 40,9 % 25,1
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, e 0,10 0,05 91,4 % 0,23 0,16 43,4 % 0,17
Operatiivinen rahavirta ennen
rahoituseriä ja veroja
7,7 -10,1 37,4 27,1 37,9 % 103,8
Tilauskanta 1 971,0 1 889,7 4,3 % 1 863,8
Kassakonversio (rullaava 12 kk), % 90,1 96,4 91,2
Käyttöpääoma -75,8 -101,7 25,4 % -144,7
Korollinen nettovelka 274,0 185,0 48,1 % 140,7
Nettovelat/Oikaistu käyttökate 1,8 1,4 1,0
Velkaantumisaste, % 131,8 96,2 69,8
Omavaraisuusaste, % 19,0 19,0 19,0
Henkilöstö kauden lopussa 15 037 14 773 1,8 % 14 298

Jacob Götzsche, toimitusjohtaja:

“Olen iloinen, että jatkoimme myönteistä kehitystä vuoden 2022 kolmannella vuosineljänneksellä. Saimme aikaan kaksinumeroista orgaanista kasvua sekä Palveluissa että Projekteissa. Osa kasvusta oli peräisin materiaalien ja ulkopuolisten palvelujen hintojen noususta, jonka kykenimme onnistuneesti huomioimaan myyntihinnoissamme.  Arvioimme tämän inflaation vaikutuksen vastaavan noin yhtä kolmasosaa orgaanisesta kasvusta. Myös kannattavuutemme ja rahavirtamme paranivat. Odotamme hyvän tilauskantamme jatkossakin tukevan liikevaihtomme kasvua.

Korkea kustannusinflaatio vaikutti edelleen talotekniikan markkinaan kolmannella vuosineljänneksellä. Olemme tehneet ennakoivasti useita toimenpiteitä hinnoittelun hallitsemiseksi, myös tarjousten ja sopimusten hinnankorotusehtoihin. Markkinoiden epävakauden odotetaan laskevan uudisrakentamisen volyymia jatkossa. Palvelut-liiketoimintamme osuus konsernin liikevaihdosta on kuitenkin noin kaksi kolmasosaa, ja kyseinen liiketoiminta on yleisesti ottaen vähemmän suhdanteista riippuvaista.

Koronapandemian vaikutukset tasoittuivat kolmannen vuosineljänneksen aikana, mutta sairaslomia oli kuitenkin vielä tavallista enemmän. Olemme vielä hieman varovaisia pandemian suhteen, sillä arvaamattomia virusmuunnoksia ja uusia pandemian aaltoja voi edelleen ilmetä.

Huolimatta kaikista toimintaympäristön asettamista haasteista tilauskantamme jatkoi kasvua kolmannella vuosineljänneksellä ja oli 1 971,0 (1 889,7) milj. euroa syyskuun lopussa, eli 4,3 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihtomme kasvoi 14,3 prosenttia 564,1 (493,7) milj. euroon. Liikevaihto kasvoi kaikissa divisioonissa taustalla olevan aktiviteetin lisääntymisen seurauksena ja osittain epäsuorasti inflaation vaikutuksesta.

Kustannusinflaatiosta sekä sairaspoissaolojen korkeammasta määrästä huolimatta olemme sopeutuneet joustavasti, ja paransimme oikaistua EBITA:amme 25,0 prosenttia 26,9 (21,5) milj. euroon eli 4,8 (4,4) prosenttiin liikevaihdosta vuoden 2022 kolmannella vuosineljänneksellä. Kannattavuus parani sekä Palveluissa että Projekteissa. Olen myös tyytyväinen siihen, että pystyimme vallitsevassa toimintaympäristössä parantamaan operatiivista rahavirtaamme ennen rahoituseriä ja veroja merkittävästi 7,7 (-10,1) miljoonaan euroon kolmannella vuosineljänneksellä.

Osana kestävän kasvun strategiamme toteutusta olemme tehneet kohdennettuja yritysostoja. Vuoden 2022 ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana saimme päätökseen yhdeksän yritysostoa, joiden vuositason liikevaihto oli 92,3 milj. euroa, sekä toivotimme tervetulleiksi yli 700 uutta kollegaa ostetuista yhtiöistä. PORREAL-konsernin hankinta vahvistaa asemaamme Itävallan kiinteistöpalvelumarkkinoilla. CS electricin yritysosto laajentaa asemaamme erityisesti meri-, energia- ja muun teollisuuden asiakassegmenteissä Tanskassa. Lisäksi katsauskauden jälkeen allekirjoitimme sopimuksen TM Voima -yhtiöiden sähköasema- ja voimajohtoliiketoiminnan hankkimiseksi Suomessa ja Virossa. Yritysosto vahvistaa asemaamme energiasektorilla. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihtomme kasvoi 2,9 prosenttia yrityshankintojen ja -myyntien seurauksena. Etsimme myös jatkossa laatuyrityksiä, jotka täydentävät kyvykkyyksiämme tai maantieteellistä kattavuuttamme.

Bain Capitalin johtama sijoittajakonsortio on tänään 3.11.2022 julkistanut julkisen ostotarjouksen Caverionin osakkeenomistajille. Caverionin hallitus on päätösvaltaisena ja eturistiriidattomien jäsentensä edustamana yksimielisesti päättänyt suositella, että Caverionin osakkeenomistajat hyväksyvät ostotarjouksen. Tarjous osoittaa selvästi, että tavoitteemme saavuttaa kestävää kasvua painottamalla asiakkaidemme palvelua kiinteistöjen koko elinkaaren ajan ja tukemalla heidän vihreää siirtymäänsä älyrakennuksiin on houkutteleva strategia tulevaisuutta ajatellen. Uskon, että konsortion tuen ja resurssien avulla voimme edelleen parantaa liiketoimintaamme ja luoda arvoa kaikille sidosryhmillemme. Jatkamme Caverionilla päivittäistä työtämme kuten tähänkin asti, keskittyen asiakkaiden palveluun ja yhdessä tekemiseen koko yhtiössä.

Matalammista talouskasvunäkymistä huolimatta edistymme kannattavuuden parantamisessa strategiamme mukaisesti. Jo ennen käynnissä olevaa energiakriisiä olemme ennakoivasti vahvistaneet kyvykkyyksiämme energiatehokkuutta parantavissa palveluissa. Autamme asiakkaitamme vähentämään energiankulutustaan, toimimaan kestävämmin ja pienentämään hiilijalanjälkeään. Uskomme vahvasti toimintamme tarkoitukseen mahdollistaa suorituskykyä ja ihmisten hyvinvointia tekemällä rakennetusta ympäristöstä älykästä ja vastuullista.” 

Ukrainan kriisin vaikutukset Caverionin liiketoimintaan vuoden 2022 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana

Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuun 2022 lopulla lisäsi geopoliittisia jännitteitä erityisesti Euroopassa yhdessä yössä. Sodan luoma epävarmuus on heikentänyt kasvunäkymiä useissa Caverionin toimintamaissa. Ukrainan konfliktin kesto ja sen tulevat vaikutukset toimialaan sekä erityisesti Caverioniin ovat vielä epävarmoja, ja yleistilanne on hyvin epävakaa.

Caverion luopui Venäjän tytäryhtiöstään vuoden 2021 lopussa, eikä sillä ole toimintaa Ukrainassa tai Valko-Venäjällä. Näin ollen konflikti vaikuttaa Caverioniin tällä hetkellä epäsuorasti. Materiaalihintojen nousulla ja toimitusketjun sekä päätöksenteon viivästyksillä on ollut vaikutusta yhtiöön, mutta Caverion hallitsi niitä kuitenkin edelleen päivittäin eivätkä ne vaikuttaneet merkittävästi vuoden 2022 ensimmäisen yhdeksän kuukauden suoritukseen.

Caverionin palvelujen ja ratkaisujen markkinanäkymät vuodelle 2022 ja toimialaan vaikuttavat megatrendit

Caverion odottaa, että taustalla oleva kysyntä on yleisesti ottaen positiivista Palveluissa loppuvuoden 2022 aikana. Projekteissa Caverion odottaa, että taustalla oleva liiketoiminta-aktiviteetti säilyy vakaana vuoden 2022 viimeisinä kuukausina. Projekteissa taloudellinen epävarmuus voi kuitenkin alkaa vaikuttaa heikentävästi kysyntäympäristöön. Tässä skenaariossa oletetaan, että koronapandemian vaikutukset ovat riittävässä hallinnassa ilman merkittäviä, ennakoimattomia takaiskuja vuoden 2022 viimeisinä kuukausina ja että konflikti Ukrainassa ei kärjisty enempää.

Konflikti on saanut aikaan geopoliittisia jännitteitä, nostanut inflaatiota ja korkotasoa sekä laskenut taloudellisia kasvunäkymiä ja tilanteen arvioidaan jatkuvan. Myös talouden taantuman todennäköisyys on kasvanut. Hillitäkseen nousevaa inflaatiota Euroopan keskuspankki (EKP) on jatkanut ohjauskorkojen nostamista ja indikoi uusia nostoja tulevissa kokouksissaan.

Liiketoiminnan volyymi ja uusien tilausten määrä ovat tärkeitä tekijöitä Caverionin suorituksen kannalta vuonna 2022. Ei voida sulkea pois negatiivista skenaariota, jonka mukaan käynnissä oleva geopoliittinen konflikti tai koronapandemia alkavat vaikuttaa negatiivisesti markkinakysyntään. Suuri osa Caverionin palveluista on kuitenkin erittäin tärkeitä myös kriittisten palveluiden ja infrastruktuurin toiminnan ylläpitämisen kannalta kaikkina aikoina. Lisäksi jatkuva keskittyminen energiatehokkuuteen sekä hiilidioksidipäästöjä vähentäviin toimenpiteisiin ja projekteihin tukee edelleen aktiviteettia ja liiketoiminnan volyymiä. Energiakriisin odotetaan nostavan tarvetta rakennetun ympäristön energiatehokkaille ratkaisuille.

Kohonneilla materiaalihinnoilla, mukaan lukien polttoainekustannukset, ja pidemmillä toimitusajoilla voi edelleen olla vaikutusta myös Caverionin toimintaan jatkossa. Mahdollisia riskejä voi edelleen ilmetä toimituspuolella, ei pelkästään seurauksena kustannusinflaatiosta, vaan myös työvoimapulasta, jota koronapandemian aiheuttama sairaspoissaolojen lisääntyminen tai karanteenit voivat kasvattaa entisestään. Mahdolliset lisäviiveet toimitusketjussa ja kustannusten mahdollinen nousu voivat vaikuttaa heikentävästi liiketoiminnan toteutukseen ja uusien tilausten kehitykseen jatkossa.

Digitalisaation ja kestävän kehityksen megatrendit ovat monella tavoin suotuisia Caverionille, ja niiden uskotaan lisäävän Caverionin tarjoomien kysyntää jatkossa. Energiatehokkuutta koskevat kasvavat vaatimukset, lisääntyvä digitalisoituminen, automaatio ja teknologian käyttö rakennetussa ympäristössä sekä kaupungistuminen säilyvät vahvoina ja niiden odotetaan luovan edelleen kysyntää Caverionin palveluille ja ratkaisuille tulevina vuosina. Erityisesti kestävän kehityksen trendin odotetaan jatkuvan vahvana.

Kansallisten hallitusten ja EU:n antamien talouden tukipakettien odotetaan lisäävän investointeja infrastruktuuriin, terveydenhuoltoon ja erilaisiin kestävän kehityksen mukaisiin hankkeisiin Caverionin toiminta-alueella lähivuosina. EU:n tukipakettien pääteemoina ovat vihreä kasvu ja digitalisaatio. Caverion olettaa kansallisten ja EU:n ohjelmien lisäävän kysyntää myös Caverionin toiminta-alueilla vuonna 2022. EU pyrkii kiihdyttämään vihreää siirtymää vallitsevan geopoliittisen tilanteen vuoksi, joka on johtanut energiakriisiin useissa maissa, jotka ovat olleet pitkälti riippuvaisia Venäjältä tuodusta kaasusta.

Sekä EU:n ajamat säännökset että kansallinen lainsäädäntö, jotka asettavat korkeampia tavoitteita ja toimenpiteitä energiatehokkuuteen ja hiilineutraaliuuteen liittyen, tukevat lisääntyvää tietoisuutta kestävästä kehityksestä. Tätä tukee myös yhteiskunnan loppukäyttäjien yleinen toive ympäristöystävällisestä rakennetusta ympäristöstä. Esimerkkejä ajankohtaisista aloitteista ovat esimerkiksi EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) ehdotettu uudistus ja energiatehokkuuden vähimmäisstandardit (MEPS), jotka sen tavoitteena on vahvistaa, sekä 55-valmiuspaketti (“Fit for 55”) ja Renovation Wave -strategia. 55-valmiuspaketti sisältää joukon ehdotuksia, joilla EU:n ilmasto-, energia-, liikenne- ja veropolitiikkaa uudistetaan niin, että ne tukevat tavoitetta pienentää kasvihuonekaasujen nettopäästöjä vähintään 55 % vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 1990 tasoihin. Euroopan komission Renovation Wave -strategian tavoitteena on vähintään kaksinkertaistaa asuin- sekä liike- ja toimitilarakennusten vuotuinen energian korjausrakentamisaste vuoteen 2030 mennessä. Voimien yhdistämisen kaikilla tasoilla näiden tavoitteiden saavuttamiseksi odotetaan johtavan 35 miljoonan rakennusyksikön kunnostamiseen vuoteen 2030 mennessä.

Palvelut

Caverion odottaa, että taustalla oleva kysyntä on yleisesti ottaen positiivista loppuvuoden 2022 aikana. Caverionin Palvelut-liiketoiminta on yleisesti ottaen luonteeltaan vakaata ja suhdanteista riippumatonta. Tukipakettien odotetaan myös vaikuttavan myönteisesti yleiseen kysyntään Palvelut-liiketoiminnassa.

Kiinnostus kestävää kehitystä tukeviin palveluihin on kasvussa, esimerkkinä energianhallinta. Caverionin erityisenä painopisteenä on jo useiden vuosien ajan ollut niin sanotut älykkäät teknologiat sekä digitaalisten ratkaisuiden kehitys. Näiden uskotaan kasvavan peruspalveluita keskimääräistä nopeammin ja ne mahdollistavat datalähtöistä toimintaa sekä toistuvaa huoltoa ja kunnossapitoa. Kestävän kehityksen trendi lisää myös rakennusautomaatioon liittyvien päivitysten kysyntää.

Rakennuksissa olevan teknologian lisääntyessä uusien palveluiden ja digitaalisten ratkaisuiden tarpeen odotetaan lisääntyvän. Asiakkaiden keskittyminen omaan ydintoimintaansa avaa Caverionille myös edelleen mahdollisuuksia teollisuuden käytön ja kunnossapidon, kiinteistöjen ylläpidon sekä teknisen kiinteistöhuollon ulkoistuksissa.

Projektit

Ukrainan sodan aiheuttaman markkinoiden epävakauden ja korkean inflaation odotetaan heikentävän halukkuutta investoida uudisrakentamiseen. Epävarmuutta aiheuttavat rakennusmateriaalien saatavuus ja kustannusten merkittävä nousu. Energiakehityshankkeiden kysynnän odotetaan kuitenkin kasvavan jatkossa, mitä tukee energiakriisistä johtuva keskittyminen energiankulutukseen. Tukipakettien odotetaan vaikuttavan myönteisesti yleiseen kysyntään myös Projektit-liiketoiminnassa. Caverion odottaa, että taustalla oleva liiketoiminta-aktiviteetti säilyy vakaana vuoden 2022 viimeisinä kuukausina. Projekteissa taloudellinen epävarmuus voi kuitenkin alkaa vaikuttaa heikentävästi kysyntäympäristöön.

Trendien näkökulmasta katsottuna digitalisaation ja kestävän kehityksen megatrendit tukevat kysyntää myös Projekteissa, sillä Caverionin tavoitteena on tarjota pitkäaikaisia ratkaisuja, joissa Projektit ja Palvelut yhdistyvät. Parempaa energiatehokkuutta ja parempia sisäilmaolosuhteita koskevat vaatimukset sekä tiukentuva ympäristölainsäädäntö ohjaavat edelleen trendeinä kysyntää tulevina vuosina.

TIEDOTUSTILAISUUS, WEBCAST JA PUHELINKONFERENSSI

Caverion järjestää osavuosikatsauksesta englanninkielisen tiedotustilaisuuden torstaina 3.11.2022 klo 10.00 Flik Studio Elielissä osoitteessa Töölönlahdenkatu 2C (Sanomatalo), Helsinki. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä Caverionin verkkosivuilla osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat. Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta rekisteröitymällä etukäteen oheisesta linkistä: https://call.vsy.io/access-8279.

Puhelinnumerot ja konferenssitunnus osallistumista varten toimitetaan rekisteröitymisen jälkeen. Kysymyksen esittämiseksi osallistujan tulee painaa puhelimestaan *5 liittyäkseen kysymysjonoon. Tilaisuudesta on lisätietoa Caverionin verkkosivuilla osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat.

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2023

Tammi–joulukuun 2022 tilinpäätöstiedote julkaistaan 9.2.2023. Vuosikatsaus vuodelta 2022 sisältäen tilinpäätöksen julkaistaan viimeistään viikolla 9/2023. Osa-/puolivuosikatsaukset vuodelta 2023 julkaistaan 27.4., 3.8. ja 3.11.2023.

Taloudelliset katsaukset ja muuta sijoittajatietoa on saatavilla Caverionin verkkosivuilta osoitteesta www.caverion.fi/sijoittajat. Materiaalit voi myös tilata sähköpostitse osoitteesta IR@caverion.com.

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja antavat: Mikko Kettunen, talousjohtaja, Caverion Oyj, puh. 050 347 7462, mikko.kettunen@caverion.com Milena Hæggström, sijoittajasuhteiden ja ulkoisen viestinnän johtaja, Caverion Oyj, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com
Tilaa tiedotteet: