03.05.2021 Lehdistötiedote

Caverion ja Oulun korkeakoulut aloittavat yhteistyön koulutuksessa ja älykaupungin kehittämisessä

Caverion on tehnyt Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun kanssa strategisen kumppanuussopimuksen koulutus-, opetus- ja tutkimusyhteistyöstä. Tavoitteena on toimia alan opiskelijoiden kasvattajaseurana oppilaitosten rinnalla ja olla mukana kehittämässä tekniikan alan korkeakoulutuksen työelämälähtöisyyttä. Samalla halutaan edistää opiskelijoiden työllistymistä ja tarjota omalle henkilöstölle mahdollisuus jatkuvaan oppimiseen. 

”Uusi kumppanuussopimuksemme Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun kanssa on erinomainen yhteistyön avaus ja tukee mainiolla tavalla tavoitteitamme. Käytännönläheisenä teknologiatalona haluamme toimia alamme opiskelijoiden kasvattajaseurana yhteistyössä oppilaitosten kanssa ja olla osa sitä polkua, jolta nuoret ponnistavat maailmalle. Haluamme olla alamme työntekijöiden ykkösvalinta ja löytää joukkoomme juuri niitä ihmisiä, joiden intohimona on tehdä älykkäitä kaupunkeja ja luoda kestävän kehityksen ratkaisuja”, sanoo Caverion Suomen divisioonajohtaja Ville Tamminen

Kumppanuussopimuksen mukaan koulutuksen ja opetuksen yhteistyömuotoja ovat opiskelijoiden lopputyöt ja niiden ohjaus, projektiopinnot, yhteiset kurssitoteutukset, vierailuluennot, yritysvierailut, kesätyöt ja harjoittelujaksot.Tärkeänä yhteistyön alueena on myös Caverionin henkilöstön täydennyskoulutus, osaamisen jatkuva kehittäminen ja ammatillinen kasvu. Henkilöstölle tarjoutuu mahdollisuuksia räätälöityihin koulutuksiin sekä jopa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen.Tutkimustyön keskiössä tulevaisuuden kaupunkikehitys

Teknologinen kehitys on tällä hetkellä nopeaa ja rakennetun ympäristön ratkaisuissa korostuu erityisesti digitaalisuuden, energiatehokkuuden ja energianhallinnan asiantuntijuus. Hanke- ja tutkimusyhteistyössä keskitytään korkeakoulujen kanssa tulevaisuuden kaupunkikehitykseen, jonka teemoja ovat älykaupungit, rakennusautomaatio, energia ja sisäilmaterveys.

”Kolmikantainen kumppanuussopimus ilmaisee osapuolten tahtotilan laajamittaiselle yhteistyölle, jonka yhtenä keskeisenä tavoitteena on perustaa uudenlainen opiskelijayhteistyön toimintamalli. Monipuolinen toimintamalli tukee sekä opiskelijoiden työelämävalmiuksia että yrityksen henkilöstön osaamista. Näin voimme yhdessä vastata entistä paremmin alan osaamis- ja osaajatarpeeseen paitsi Pohjois-Suomessa myös valtakunnallisesti”, sanoo yhteistyösuhteiden vararehtori Arto Maaninen Oulun yliopistosta.

” Uudenlainen yhteistyö on upea mahdollisuus meille kaikille, etenkin opiskelijoille. Voimme tarjota heille entistä työelämälähtöisempää koulutusta sekä avata polkuja työelämään valmistumisen jälkeen. Kuulemme myös mielellämme, millaisia tieto- ja taitotarpeita yrityksillä on ja vastaamme tähän koulutustarpeeseen”, kertoo Oulun ammattikorkeakoulun rehtori Heidi Fagerholm.

Verkkoseminaari yhteistyön avauksena

Kaupunkikehitys-teema on esillä yhteistyöosapuolten järjestämässä Älykkäät kaupungit-erikoisseminaarissa  6.5.2021 klo 8.30-12.00. Verkossa järjestettävän seminaarin sessioiden aiheita ovat kaupunkikehitys, rakennusautomaatio, kunnossapito, sisäilmaterveys, hyvinvointi ja vastuullisuus, rakennustekniikka ja projektinhallinta sekä energia. Seminaari on osa Oulun yliopiston Tekniikan torstai-seminaarisarjaa, ja se on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille. 
Linkki seminaarisivulle ja ilmoittautumiseen


Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

  Lisätiedot: Anne Paasikari, henkilöstöjohtaja, Caverion Suomi Oy, 040 709 7243, anne.paasikari@caverion.com Anu Sirviö, tutkimuskoordinaattori, asiakkuuspäällikkö, Oulun yliopisto, 050 3270920 anu.sirvio@oulu.fi Ville Isoherranen, yksikönjohtaja, Tekniikka ja luonnonvara-ala, Oulun ammattikorkeakoulu, 050 430 7761 ville.isoherranen@oamk.fi
Tilaa tiedotteet: