01.07.2015 Pörssitiedote

Muutos Caverion Oyj:n omien osakkeiden omistuksessa

Caverion Oyj on vastaanottanut 237 omaa osaketta (CAV1V).

Palautuneet osakkeet on alun perin luovutettu niille avainhenkilöille, jotka kuuluivat YIT Oyj:n osakepalkkio-ohjelman 2010-2016 kohderyhmään ansaintajaksolla 2012, ja jotka ovat myöhemmin YIT:n jakautuessa siirtyneet Caverionin palvelukseen.

Jakautumisvastikkeena saatuja Caverionin osakkeita koskee YIT:n osakepalkkio-ohjelman mukainen luovutusrajoitus ja palautusvelvollisuus Caverion Oyj:lle siltä osin, kuin osakkeet on vastaanotettu osana YIT Oyj:n osakepalkkio-ohjelmaa.

Caverionin osakkeiden kokonaismäärä on 125 596 092 kappaletta.

Osakkeiden vastaanottamisen jälkeen Caverionilla oli 30.6.2015 hallussaan 510 987 omaa osaketta. 

Lisätietoja antaa:

Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, Caverion Oyj, +358 40 5581 328, 
milena.haeggstrom@caverion.fi

CAVERION OYJ

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Tilaa tiedotteet: