11.03.2015 Lehdistötiedote

Kainuun Uusi Sairaala -allianssiurakan kehitysvaiheen sopimus on allekirjoitettu – Caverion mukana allianssissa

Kainuun Uusi Sairaala -allianssiurakan kehitysvaiheen sopimus on allekirjoitettu – Caverion mukana allianssissa

Kainuun keskussairaalan uudisrakentamisen ja perusparannuksen suunnittelua koskeva allianssisopimus allekirjoitettiin keskiviikkona 11.3. Kajaanissa. Kyseessä on Suomen ensimmäinen allianssimallilla toteutettava sairaalahanke. Allianssimallissa suunnittelijat ja urakoitsijat vastaavat hankkeesta yhteisvastuullisesti tilaajan, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Kainuun sote), kanssa. 

Suunnittelijoina ja projektinjohtoasiantuntijoina allianssissa toimivat Sweco PM, Sweco Talotekniikka, Sweco Architects ja Sweco Rakennetekniikka. Rakennusurakoitsijana toimii Skanska ja talotekniikkaurakoitsijana Caverion. Caverion Suomi vastaa talotekniikan suunnittelun ja kustannusten ohjauksesta sekä talotekniikkaprojektin johtamisesta ja toteutuksesta.

Hankkeen johtajan, ylilääkäri Jukka Juvosen mukaan allianssissa on vahvaa kokemusta sairaalarakentamisesta sekä osaamista tämän tyyppisten hankkeiden läpiviennissä. ”Nyt alkava kehitysvaihe on hyvin ratkaiseva hankkeen onnistumiselle. Uskon, että vuoden päästä olemme jo lähellä rakentamisen aloitushetkiä.”

Urakan kehitysvaihe kattaa hankkeen suunnittelun ja toteuttamisen valmistelun. Toteutusvaiheeseen voidaan edetä tilaajan, eli Kainuun soten valtuuston ja kuntien erillisen rakentamispäätöksen jälkeen, kun tekninen toteutussuunnitelma on valmis ja sitova tavoitekustannus on asetettu. Rakentamispäätös voidaan tehdä aikaisintaan kesäkuussa 2016.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto toteaa, että uudistamalla hankkeen yhteydessä toimintamalleja voidaan vaikuttaa myös kustannuskehitykseen. ”Tästä on olemassa hyviä esimerkkejä, kuten juuri uudistettu kotoa suoraan leikkaukseen -yksikkö”, sanoo Ahopelto. Kainuun sote on arvioinut rakennushankkeen kustannusten olevan 105 miljoonan euron luokkaa, lisäksi hankkeessa on varattu sairaalalaitteiden uudistamiseen noin 15 miljoonaa euroa.

Allianssi vastaa yhdessä hankkeen mahdollisuuksista ja riskeistä

Allianssissa osapuolet kantavat yhdessä suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvät riskit, joten esimerkiksi suunnitteluprosessin päätteeksi asetettavan tavoitekustannuksen ylittymisestä vastaavat myös palveluntuottajat. Allianssi on yhteisvastuussa lisä- ja muutostöistä ja takuuajan korjauksista, joten malli ohjaa korkeaan suoritustasoon niin suunnittelussa kuin urakoinnissakin. Toisaalta erinomaisista tuloksista maksettavat palkkiot kannustavat kaikkia osapuolia yhteisesti riskien ehkäisemiseen ja jatkuvaan parantamiseen.

”On hienoa tehdä yhteistyötä kumppanien sekä sairaalan ammattilaisten kanssa hankkeessa, jossa jo tarjouspyyntövaiheessa oli tavoitteet asetettu korkealle. Caverionille hanke on ensimmäinen allianssihanke ja se tukee strategiamme toteutumista. Samalla se on myös mahdollisuus vaikuttaa koko alan muutokseen. On kunnia-asia olla mukana tekemässä Kainuulle parasta mahdollista sairaalaa”, sanoo liiketoimintajohtaja Martti Kaikkonen Caverionista.

Allianssimalli korostaa yhteistoimintaa, jossa tilaaja, suunnittelijat ja rakentajat asettavat yhteiset tavoitteet ja työskentelevät niiden hyväksi. Nykyiset menetelmät mahdollistavat myös sairaalan henkilöstön ja potilaiden entistä laajemman osallistumisen suunnitteluun, sillä rakennuksen ja palveluiden yksityiskohtia voidaan havainnollistaa jo aikaisessa vaiheessa.

Lisätiedot:

Liiketoimintajohtaja Martti Kaikkonen, Caverion Suomi, martti.kaikkonen@caverion.fi, 0400 319 812

Viestintäpäällikkö Kirsi Hemmilä, Caverion Suomi, kirsi.hemmila@caverion.fi, 050 390 0941

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, maire.ahopelto@kainuu.fi, 044 777 3033

Uusi Sairaala -projektin johtaja, ylilääkäri Jukka Juvonen, Kainuun sote, jukka.juvonen@kainuu.fi, 044 797 0062

Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja kiinteistöille ja teollisuudelle. Palveluitamme käytetään muun muassa toimistoissa ja liikekiinteistöissä, asunnoissa, julkisissa rakennuksissa, infrastruktuurissa sekä teollisuuslaitoksissa. Tavoitteenamme on olla edistyksellisten ja kestävien elinkaariratkaisujen johtavia tarjoajia Euroopassa. Vahvuuksiamme ovat teknologinen osaaminen ja laajat palvelut, jotka kattavat kaikki tekniset osa-alueet kiinteistön ja teollisuuslaitoksen koko elinkaaren ajan. Vuoden 2014 liikevaihtomme oli noin 2,4 miljardia euroa. Caverionilla on 12 toimintamaassa Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa yhteensä noin 17 000 työntekijää. Caverionin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.caverion.fi  

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Tilaa tiedotteet: