09.09.2015 Pörssitiedote

Caverionin pääomamarkkinapäivä 2015: Caverion kehittää liiketoimintajakaumaansa kannattavan kasvun edistämiseksi

Caverionin pääomamarkkinapäivä 2015: Caverion kehittää liiketoimintajakaumaansa kannattavan kasvun edistämiseksi

Caverionin pääomamarkkinapäivä (Capital Markets Day) pidetään tänään Saksan Aachenissa. Tapahtumassa keskitytään Caverionin strategiaan ja liiketoimintanäkymiin. Aikaisemmin ilmoitettuihin taloudellisiin tavoitteisiin, markkinanäkymiin tai vuoden 2015 tulosohjeistuksiin ei ole muutoksia.

”Caverion etenee hyvin kohti strategisten tavoitteidensa saavuttamista. Markkinoiden megatrendit, energiatehokkuus, lisääntyvä teknologia, kiihtyvä digitalisaatio ja kaupungistuminen, tukevat kysynnän kasvua alallamme ja muuttavat markkinoita. Kuluneen vuoden aikana olemme investoineet toimintamalliimme, yritysarkkitehtuuriimme ja prosesseihimme ja luoneet ”yhden Caverionin”. Toimintamallimme ja yritysarkkitehtuurimme on nyt otettu kokonaisuudessaan käyttöön, ja olemme  valmiit siirtymään strategiamme seuraavaan vaiheeseen, jossa  keskitymme entistä enemmän kasvuun ja konsernin liiketoimintajakauman kehittämiseen. Edistämme kasvua esittelemällä yhtenäisen tuote- ja palveluvalikoiman ja innovatiivisia ratkaisuja”, toteaa konsernijohtaja Fredrik Strand.

Tavoitteena kasvu suurissa projekteissa ja palveluiden johtamisessa

Caverion tavoittelee lisäkasvua erityisesti suurissa projekteissa ja palveluiden johtamisessa. Suurissa projekteissa asiakkaille tarjotaan kokonaistoimituksia, jotka sisältävät asiantuntijapalvelut, suunnittelun ja hankekehityksen, projektin johtamisen ja projektin toteutuksen. Palveluiden johtaminen viittaa sopimuksiin, joissa Caverion käyttää, kehittää ja ylläpitää tekniikkaa ja järjestelmiä sekä niihin liittyviä prosesseja liike- ja asuinkiinteistöissä sekä teollisuuslaitoksissa keskipitkällä aikavälillä.

”Tämä ei tarkoita sitä, että olisimme siirtymässä pois teknisen asennuksen ja kunnossapidon liiketoiminnastamme. Pikemminkin kyse on siitä, että lisäämme toimintaamme uuden ulottuvuuden ja pyrimme vastaamaan asiakkaidemme tarpeeseen ulkoistaa kiinteistöjensä ja teollisuuslaitostensa kunnossapito. Rakennusten kehittyessä toiminnoiltaan yhä monimutkaisemmiksi, rakennusten käytettävyydellä ja elinkaarikustannuksilla on yhä suurempi merkitys. Tämä ei koske pelkästään uusia, vaan myös olemassa olevia rakennuksia. Korjausrakentamisen tarve on ilmeinen kaikilla markkinoillamme”, Strand jatkaa.

Yhtenäinen tuote- ja palveluvalikoima ja innovatiivisia ratkaisuja

”Tekninen osaamisemme ja asiantuntemuksemme ovat perustana keskittyessämme rakennusten tehokkaaseen ylläpitoon - palveluiden johtamiseen, ja laajimmassa muodossa elinkaariratkaisujen tarjoamiseen asiakkaille. Asiakkaat ovat lisääntyvässä määrin kiinnostuneita kiinteistöjensä ja tuotantolaitostensa energia- ja kustannustehokkuudesta rakennusten koko elinkaaren ajalta. Elinkaariratkaisu pitää sisällään kaikki tarjoamamme palvelualueet. Palvelutarjontamme avulla asiakas voi siirtää elinkaarivastuun useilta toimittajilta yhdelle organisaatiolle ja varmistua kustannuksista, energiatehokkuudesta ja parhaista mahdollisista olosuhteista vuosikymmeniksi. Tavoitteenamme on olla kiinteistöjen ja teollisuuden edistyksellisten ja kestävien elinkaariratkaisujen johtavia tarjoajia Euroopassa”, sanoo Strand.

Vahva taloudellinen asema tukee strategian toteutusta

Caverionin pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet vuoden 2016 loppuun ovat ennallaan: liikevaihdon keskimääräinen vuotuinen kasvu yli 10 %, käyttökate yli 6 % liikevaihdosta sekä negatiivinen käyttöpääoma. Osinkopolitiikassa ei myöskään ole muutoksia: yhtiön tavoitteena on jakaa osinkoina ja pääoman palautuksina yhtiön osakkeenomistajille vähintään 50 % tilikauden tuloksesta verojen jälkeen ilman käyvän arvon muutoksia.

Liiketoimintajakauman muutos kohti kasvua suurissa projekteissa ja palveluiden johtamisessa tukee liikevaihto- ja kannattavuustavoitteiden saavuttamista vuoden 2016 loppuun mennessä suurten projektien ja palveluiden johtamisen suuremman kasvu- ja katepotentiaalin vuoksi. Caverionin tavoitteena on negatiivinen käyttöpääoma vuoden 2016 loppuun mennessä, ja siihen pyritään tehostamalla laskutusta ja käyttöpääoman hallintaa. ”Tehokas käyttöpääoman hallinta mahdollistaa liiketoimintajakaumamme kehittämisen. Lisäksi se antaa meille liikkumavaraa muiden taloudellisten tavoitteidemme hallintaan”, Strand toteaa.

Caverionin kannattavuus on tasolla, joka tukee taloudellisen tavoitteen saavuttamista. Ensimmäisen vuosipuoliskon käyttökate kasvoi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 36,2 milj. euroa.  Myönteinen kehitys toisella vuosineljänneksellä edellisvuoteen verrattuna johtuu pääasiassa projektikannan tarkistusten yhteydessä tehdyistä alaskirjauksista vuonna 2014. Loppuvuoden kehityksen odotetaan olevan enemmän viime vuoden kaltainen. Caverion arvioi, että konsernin vuoden 2015 liikevaihto säilyy edellisvuoden tasolla ja että  käyttökateprosentti vuonna 2015 kasvaa merkittävästi.

Yleistä ohjelmasta

Pääomamarkkinapäivänä konsernijohtaja Fredrik Strand puhuu lisää Caverionin strategisista tavoitteista, liiketoimintajakauman kehittämisestä ja kasvusta. Saksan divisioonan johtaja Werner Kühn kertoo Caverionin suurista projekteista sekä talotekniikan kokonaistoimituksista elinkaari huomioiden. Ruotsin divisioonan johtaja Thomas Lundin puolestaan kertoo Caverionin siirtymisestä teknisestä huollosta ja kunnossapidosta kohti palveluiden johtamista, ja Suomen divisioonan johtaja Jarno Hacklin kertoo, miten elinkaariratkaisujen lisääntyvä kysyntä tukee Caverionin kasvua. Lopuksi talousjohtaja Antti Heinola luo katsauksen taloustilanteeseen ja kertoo, miten Caverion tehostaa toimintojaan ja hankintaprosessejaan.

Johdon esitysten jälkeen pääomamarkkinapäivän vieraat vierailevat Caverionin Space for Innovation -keskuksen tutkimus- ja kehityslaboratoriossa. Laboratorio on erikoistunut ilmanvaihtoon, jäähdytykseen ja automaatioon liittyvien edistyneiden tuotteiden tutkimukseen ja kehitykseen sekä erittäin vaativien kohteiden, kuten sairaaloiden ja laboratorioiden puhdastilojen, räätälöityihin ratkaisuihin. Lisäksi laboratoriossa suoritetaan sisäilmatutkimusta ja palonsammutuslaitteiden testausta ja simulointia järjestelmien luotettavan toiminnan varmistamiseksi.

Pääomamarkkinapäivä alkaa klo 9.00 CEST (klo 10.00 Suomen aikaa, EEST). Kaikki esitykset ovat saatavilla englanniksi verkko-osoitteesta www.caverion.com/investors. Esityksiä voi seurata myös suorana webcast-lähetyksenä klo 9.00–12.30 CEST.

Lisätietoja:

Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 40 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.fi

CAVERION OYJ

Jakelu: NASDAQ Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Tilaa tiedotteet: