24.04.2015 Pörssitiedote

Caverion Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.3.2015

1.1.–31.3.2015

·         Tilauskanta: Tilauskanta maaliskuun lopussa oli 1 392,4 (Q4/2014: 1 323,6) milj. euroa, kasvua 5 prosenttia viime vuoden lopusta.

·         Liikevaihto: 563,4 (591,3) milj. euroa.

·         Käyttökate: 14,2 (9,6) milj. euroa eli 2,5 (1,6) prosenttia liikevaihdosta.

·         Käyttöpääoma: Käyttöpääoma oli -13,1 milj. euroa (Q4/2014: -19,3).

·         Operatiivinen kassavirta ennen rahoituseriä ja veroja: 9,8 (-11,1) milj. euroa.

Suluissa esitetyt luvut ovat edellisvuoden vastaavan jakson lukuja, ellei toisin ole mainittu.

AVAINLUVUT

Milj. e 1–3/15 1–3/14 Muutos 1–12/14
Tilauskanta kauden lopussa 1 392,4 1 335,3 4 % 1 323,6
Liikevaihto 563,4 591,3 -5 % 2 406,6
Käyttökate 14,2 9,6 48 % 67,5
Käyttökateprosentti, % 2,5 1,6   2,8
Liikevoitto 7,9 3,9 100 % 44,2
Liikevoittoprosentti, % 1,4 0,7   1,8
Tilikauden voitto 5,4 1,9 192 % 27,6
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, e 0,04 0,01 197 % 0,22
         
Käyttöpääoma -13,1 64,5   -19,3
Operatiivinen kassavirta ennen rahoituseriä ja veroja 9,8 -11,1   113,5
         
Korollinen nettovelka kauden lopussa 49,7 104,1 -52 % 50,2
Velkaantumisaste kauden lopussa, % 23,0 46,6   21,1
         
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 17 004 17 375 -2 % 17 300

Konsernijohtaja Fredrik Strandin kommentti

”Strategiamme toteutus on edennyt kauden aikana suunnitelman mukaisesti. Strategiamme ”Rakenna”-vaiheessa luomme yhteistä toimintamallia ja yhteisiä prosesseja koko konsernille. Lisäksi panostamme järjestelmiin, työkaluihin ja toiminnan yhdenmukaistamiseen laskutusprosessin lyhentämiseksi. Tehokkaamman käyttöpääoman hallinnan seurauksena operatiivinen kassavirtamme parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Toimintamme vakauttamisen ansiosta myös kannattavuutemme parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Kauden aikana olemme saattaneet päätökseen loput heikosti kannattavista projekteista Norjassa. Yhdessä näistä projekteista vuoden 2014 toisella vuosineljänneksellä tehty varaus oli riittämätön. Kyseisen projektin loppuunsaattamisen ylimääräinen negatiivinen vaikutus oli 2,9 milj. euroa. Lisäksi Suomessa sattui yksi tekninen vahinko, mikä johti sopimukseen teollisuusasiakkaan kanssa ja aiheutti 0,7 milj. euron kustannukset.

Toisella neljänneksellä jatkamme konsernin yhteisen toimintamallin ja yhteisten prosessien käyttöönottoa. Lisäksi jatkamme liiketoimintaportfoliomme kehittämistä ja keskitymme suuriin talotekniikan kokonaistoimitusprojekteihin, palveluiden johtamiseen sekä tekniseen asennukseen ja kunnossapitoon. Ensimmäisellä neljänneksellä olemme strategiamme mukaisesti jo saaneet useita vaativia elinkaarisopimuksia ja talotekniikan kokonaistoimitusprojekteja.”

NÄKYMÄT VUODELLE 2015

Caverionin palvelujen ja ratkaisujen markkinanäkymät

Toimialan megatrendit, kuten lisääntynyt teknologian käyttö rakennuksissa, energiatehokkuutta koskevat vaatimukset ja lisääntyvä digitalisoituminen sekä automaatio, luovat edelleen kysyntää Caverionin palveluille ja ratkaisuille tulevina vuosina.

Teknisen asennuksen ja kunnossapidon odotetaan pysyvän vakaina. Parempaa energiatehokkuutta ja parempia sisäilmaolosuhteita koskevat vaatimukset sekä tiukentuva ympäristölainsäädäntö tukevat merkittävästi markkinoiden positiivista kehitystä.

Kiinteistöjen ja teollisuuden suurten uusien tarjousten odotetaan lisääntyvän vuoden aikana. Tarjoustoiminnassa on nähtävissä myönteisiä merkkejä etenkin julkisella sektorilla ja teollisuudessa. Alhaisen korkotason ja rahoituksen saatavuuden odotetaan tukevan investointeja. Talotekniikan kokonaistoimitusten suunnittelun ja toteutuksen kysynnän odotetaan kehittyvän suotuisasti erityisesti suurissa ja teknisesti vaativissa projekteissa.

Palveluiden johtamisen kysynnän odotetaan kasvavan. Rakennuksissa olevan teknologian lisääntyessä uusien palvelujen tarpeen ja elinkaariratkaisujen kysynnän odotetaan lisääntyvän. Asiakkaiden keskittyminen omaan ydintoimintaansa tarjoaa edelleen Caverionille mahdollisuuksia käytön ja kunnossapidon ulkoistuksissa pääasiassa julkishallinnossa, teollisuudessa ja energiasektorilla.

Toimintaympäristön muutokset yleiseen makrotaloudelliseen kehitykseen ja geopoliittisiin jännitteisiin liittyvän lisääntyvän epävarmuuden seurauksena saattavat aiheuttaa tiettyä varovaisuutta projektien aloituksissa ja palvelujen kysynnässä.

Tulosohjeistus vuodelle 2015

Caverion pitää ennallaan 29.1.2015 julkistamansa tulosohjeistuksen. Caverion arvioi, että konsernin vuoden 2015 liikevaihto säilyy edellisvuoden tasolla ja että käyttökateprosentti vuonna 2015 kasvaa merkittävästi.

TIEDOTUSTILAISUUS, WEBCAST JA PUHELINKONFERENSSI

Osavuosikatsauksesta järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus perjantaina 24.4.2015 klo 11 Suomen aikaa hotelli Kämpissä (Gallen-Kallela-sali), Kluuvikatu 2, Helsinki. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat. Tilaisuutta voi seurata myös puhelimitse soittamalla numeroon +358 (0)9 2313 9201 viimeistään klo 10.55 Suomen aikaa. Osallistujia pyydetään antamaan konferenssipuhelun ID-numero 952566. Tilaisuudesta on lisätietoa osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat.

Taloudellinen tiedottaminen ja muita sijoittajatapahtumia vuonna 2015

Osavuosikatsaukset julkaistaan 23.7. ja 23.10.2015. Taloudelliset katsaukset ja muuta sijoittajatietoa on saatavana Caverionin verkkosivuilta osoitteesta www.caverion.fi/sijoittajat ja IR App -sovelluksesta. Materiaalit voi myös tilata sähköpostitse osoitteesta IR@caverion.com.

Lisäksi Caverion järjestää pääomamarkkinapäivän Aachenissa, Saksassa 9.9.2015 klo 9.00 (CEST). Tapahtumasta julkaistaan pörssitiedote lähempänä sen ajankohtaa.

CAVERION OYJ

Lisätietoja antavat:

Antti Heinola, talousjohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 352 1033, antti.heinola@caverion.fi

Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.fi

Jakelu: NASDAQ Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Tilaa tiedotteet: