23.10.2015 Pörssitiedote

Caverion Oyj Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2015 

1.7.–30.9.2015

·         Tilauskanta: 1 477,2 (Q3/2014: 1 379,5) milj. euroa.

·         Liikevaihto: 573,7 (566,7) milj. euroa.

·         Käyttökate: 21,3 (21,5) milj. euroa eli 3,7 (3,8) prosenttia liikevaihdosta.

·         Käyttöpääoma: 36,1 (Q3/2014: 49,4) milj. euroa.

·         Operatiivinen kassavirta ennen rahoituseriä ja veroja: -8,9 (20,5) milj. euroa.

1.1.–30.9.2015

·         Liikevaihto: 1 775,3 (1 746,4) milj. euroa.

·         Käyttökate: 57,5 (33,2) milj. euroa eli 3,2 (1,9) prosenttia liikevaihdosta.

·         Operatiivinen kassavirta ennen rahoituseriä ja veroja: 2,7 (13,4) milj. euroa.

Suluissa esitetyt luvut ovat edellisvuoden vastaavan kauden lukuja, ellei toisin ole mainittu.

AVAINLUVUT

Milj. e 7−9/15 7–9/14 Muutos 1–9/15 1–9/14 Muutos 1–12/14
Tilauskanta 1 477,2 1 379,5 7 % 1 477,2 1 379,5 7 % 1 323,6
Liikevaihto 573,7 566,7 1 % 1 775,3 1 746,4 2 % 2 406,6
Käyttökate 21,3 21,5 -1 % 57,5 33,2 73 % 67,5
Käyttökateprosentti, % 3,7 3,8   3,2 1,9   2,8
Liikevoitto 14,7 15,7 -6 % 38,1 16,0 137 % 44,2
Liikevoittoprosentti, % 2,6 2,8   2,1 0,9   1,8
Tilikauden voitto 9,9 9,9 0 % 25,7 7,6 238 % 27,6
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, e 0,08 0,08 0 % 0,21 0,06 240 % 0,22
               
Käyttöpääoma 36,1 49,4 -27 % 36,1 49,4 -27 % -19,3
Operatiivinen kassavirta ennen rahoituseriä ja veroja -8,9 20,5   2,7 13,4 -80 % 113,5
               
Korollinen nettovelka 101,9 131,6 -23 % 101,9 131,6 -23 % 50,2
Velkaantumisaste, % 43,4 57,8   43,4 57,8   21,1
               
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 17 369 17 329 0 % 17 286 17 346 0 % 17 300

Konsernijohtaja Fredrik Strandin kommentti

Kolmannella vuosineljänneksellä muutokset toimintaympäristössämme ovat vaikuttaneet meihin. Norjassa öljyteollisuuden taantuma on vaikuttanut yleiseen taloustilanteeseen, minkä seurauksena suurten projektien investointeja on peruttu tai lykätty. Tilanne on vaikuttanut osittain myös Norjan teknisen asennuksen ja kunnossapidon liiketoimintaan.

Otamme parhaillaan käyttöön viimeaikaisia investointejamme toimintamalliin, prosesseihin ja yritysarkkitehtuuriin. Käynnissä on valmistautuminen strategian seuraavaan vaiheeseen, jossa keskitymme entistä enemmän asiakkaisiin, kasvuun ja konsernin liiketoimintojen kehittämiseen. Katsauskauden liiketoiminnan kuluihin sisältyy yhteisten prosessien käyttöönottoon liittyviä koulutus- ja uudelleenjärjestelykuluja sekä konsernistrategiaan kuulumattomien paikallisten toimintojen luopumisesta aiheutuneita kuluja. Saksassa muutamalla luovutusvaiheessa olevalla projektilla oli negatiivinen vaikutus heinä–syyskuun käyttökatteeseen. Loppuvuoden käyttökatteen kehityksen odotetaan olevan viime vuoden kaltainen.

Kolmannen vuosineljänneksen lopussa käyttöpääoma kasvoi kausivaihtelun vuoksi. Loppuvuonna odotamme käyttöpääoman olevan tavoitteemme mukaisesti negatiivinen.

Syyskuisen pääomamarkkinapäivämme yhteydessä esittelimme yhtenäisen tuote- ja palveluvalikoiman ja innovatiivisia ratkaisuja kasvun edistämiseksi. Kasvua tavoiteltaessa keskitymme erityisesti suuriin projekteihin ja palveluiden johtamiseen, joita laajimmillaan tarjotaan elinkaariratkaisuina. Kuluvan vuoden aikana solmitut lukuisat haastavat sopimukset näillä alueilla näkyvät tilauskantamme kasvuna.”

NÄKYMÄT VUODELLE 2015

Caverionin palvelujen ja ratkaisujen markkinanäkymät

Toimialan megatrendit, kuten lisääntynyt teknologian käyttö rakennuksissa, energiatehokkuutta koskevat vaatimukset, lisääntyvä digitalisoituminen ja automaatio sekä kaupungistuminen, luovat edelleen kysyntää Caverionin palveluille ja ratkaisuille tulevina vuosina.

Tekninen asennus ja kunnossapito on pysynyt vakaana koko kauden ajan, ja saman odotetaan jatkuvan vuoden loppuun saakka. Parempaa energiatehokkuutta ja parempia sisäilmaolosuhteita koskevat vaatimukset sekä tiukentuva ympäristölainsäädäntö tukevat merkittävästi markkinoiden positiivista kehitystä. Norjassa öljyteollisuuden taantuma on vaikuttanut yleiseen taloustilanteeseen, ja sitä kautta myös tekniseen asennukseen ja kunnossapitoon kolmannella vuosineljänneksellä.

Kiinteistöjen ja teollisuuden suurten uusien tarjousten odotetaan lisääntyvän vuoden aikana. Tarjoustoiminnassa on nähty myönteisiä merkkejä etenkin julkisella sektorilla ja teollisuudessa, ja odotamme positiivisen suuntauksen jatkuvan myös loppuvuonna. Alhaisen korkotason ja rahoituksen saatavuuden odotetaan tukevan investointeja. Talotekniikan kokonaistoimitusten suunnittelun ja toteutuksen kysynnän odotetaan kehittyvän suotuisasti erityisesti suurissa ja teknisesti vaativissa projekteissa. Tietyillä aloilla, kuten Saksan ydinvoimateollisuudessa, Ruotsin kaivosteollisuudessa ja Norjan öljyteollisuudessa, on kuitenkin tehty vähemmän investointeja kolmannella neljänneksellä, mikä on aiheuttanut projektien lykkäyksiä ja peruutuksia.

Caverion on vastannut aktiivisesti viimeaikaisiin markkinoiden muutoksiin valikoimalla tarkasti uusia projekteja ja palvelusopimuksia sekä panostamalla pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin tärkeimpien asiakkaidensa kanssa, mutta myös järjestelemällä toimintojaan uudelleen Norjassa.

Palveluiden johtamisen kysyntä on kasvanut vuoden aikana, ja tämän odotetaan jatkuvan myös loppuvuotta kohden. Rakennuksissa olevan teknologian lisääntyessä uusien palvelujen tarpeen ja elinkaariratkaisujen kysynnän odotetaan lisääntyvän. Asiakkaiden keskittyminen omaan ydintoimintaansa tarjoaa edelleen Caverionille mahdollisuuksia käytön ja kunnossapidon ulkoistuksissa pääasiassa julkishallinnossa, teollisuudessa ja energiasektorilla.

Toimintaympäristön muutokset yleiseen makrotaloudelliseen kehitykseen ja geopoliittisiin jännitteisiin liittyvän lisääntyvän epävarmuuden seurauksena saattavat aiheuttaa tiettyä varovaisuutta projektien aloituksissa ja palvelujen kysynnässä.

Tulosohjeistus vuodelle 2015 (muuttumaton)

Caverion pitää ennallaan 29.1.2015 julkistamansa tulosohjeistuksen. Caverion arvioi, että konsernin vuoden 2015 liikevaihto säilyy edellisvuoden tasolla ja että käyttökateprosentti vuonna 2015 kasvaa merkittävästi.

TIEDOTUSTILAISUUS, WEBCAST JA PUHELINKONFERENSSI

Osavuosikatsauksesta järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus perjantaina 23.10.2015 klo 11 Suomen aikaa hotelli Kämpissä (Gallen-Kallela-sali), Kluuvikatu 2, Helsinki. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat. Tilaisuutta voi seurata myös puhelimitse soittamalla numeroon +358 (0)9 2313 9201 viimeistään klo 10.55 Suomen aikaa. Osallistujia pyydetään antamaan konferenssipuhelun ID-numero 955379. Tilaisuudesta on lisätietoa osoitteessa www.caverion.com/sijoittajat.

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2015

Tammi–joulukuun 2015 tilinpäätöstiedote julkaistaan 27.1.2016 klo 9.00 Suomen aikaa.

Taloudelliset katsaukset ja muuta sijoittajatietoa on saatavana Caverionin verkkosivuilta osoitteesta www.caverion.fi/sijoittajat ja IR App -sovelluksesta. Materiaalit voi myös tilata sähköpostitse osoitteesta IR@caverion.com.

CAVERION OYJ

Lisätietoja antavat:

Antti Heinola, talousjohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 352 1033, antti.heinola@caverion.fi
Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.fi

Jakelu: NASDAQ Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Tilaa tiedotteet: