14.03.2014 Pörssitiedote

Muutos Caverion Oyj:n omien osakkeiden omistuksessa

Caverion Oyj on vastaanottanut 1 557 omaa osaketta (CAV1V).

Palautuneet osakkeet on alun perin luovutettu niille avainhenkilöille, jotka kuuluivat YIT Oyj:n osakepalkkio-ohjelman 2010−2016 kohderyhmään ansaintajaksoilla 2011 ja 2012, ja jotka ovat myöhemmin YIT:n jakautuessa siirtyneet Caverionin palvelukseen.

Jakautumisvastikkeena saatuja Caverionin osakkeita koskee YIT:n osakepalkkio-ohjelman mukainen luovutusrajoitus ja palautusvelvollisuus Caverion Oyj:lle siltä osin, kuin osakkeet on vastaanotettu osana YIT Oyj:n osakepalkkio-ohjelmaa.

Caverionin osakkeiden kokonaismäärä on 125 596 092 kappaletta.

Osakkeiden vastaanottamisen jälkeen Caverionilla oli 13.3.2014 hallussaan 5 637 omaa osaketta.

Lisätietoja antaa:

Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, Caverion Oyj, 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.fi

CAVERION OYJ


Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Tilaa tiedotteet: