10.09.2014 Pörssitiedote

Caverionin pääomamarkkinapäivä: Strategian painopiste elinkaariratkaisuissa sekä kasvu- ja kannattavuustavoitteiden toteuttamisessa...

Caverionin pääomamarkkinapäivä: Strategian painopiste elinkaariratkaisuissa sekä kasvu- ja kannattavuustavoitteiden toteuttamisessa – taloudelliset tavoitteet, tulosohjeistus ja näkymät ennallaan

Caverion järjestää tänään Tukholmassa pääomamarkkinapäivän, jossa keskitytään yhtiön strategian ja palvelutarjonnan esittelyyn. Aikaisemmin julkaistut taloudelliset tavoitteet, näkymät ja tulosohjeistus vuodelle 2014 säilyvät muuttumattomina.

Toimitusjohtaja Fredrik Strand korostaa esityksessään elinkaariratkaisujen merkitystä Caverionin tulevan menestyksen kannalta sekä selventää, kuinka Caverion pyrkii saavuttamaan kasvuun ja kannattavuuden parantamiseen liittyvät strategiset tavoitteensa. Yhtiö on viime kuukausina kaupallistanut palvelutarjontaansa, joka muodostuu palvelualueista, järjestelmistä ja tuotteista sekä asiakassegmenteistä.

Projektiliiketoiminnan kehittämisestä vastaava johtaja Karl-Walter Schuster sekä huoltoliiketoiminnan tehokkuuden kehittämisestä vastaava johtaja Matti Malmberg kuvaavat esityksissään tarkemmin Caverionin seitsemää palvelualuetta sekä toimenpiteitä, joilla kannattavuutta parannetaan sekä projekti- että huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnassa. Talousjohtaja Antti Heinola esittelee Caverionin taloudellista kehitystä.

Päivän päätteeksi vieraillaan lääketeknologiayhtiö Bactiguardin uusissa tuontantotiloissa, joihin Caverion on toimittanut edistynyttä puhdastilateknologiaa. Kohde havainnollistaa Caverionin erikoisosaamista teknisesti haastavissa kiinteistöissä.

Toimitusjohtaja Fredrik Strand: Elinkaariratkaisut ovat Caverionin kilpailuetu

”Caverionin kilpailuetu perustuu tarjoamiimme elinkaariratkaisuihin, jotka muodostavat brändimme ytimen ja ovat osa kaikkea mitä teemme. Markkinoilla on kasvavaa kysyntää elinkaariratkaisuille, sillä kiinteistötekniset järjestelmät ovat entistä edistyneempiä ja toisiinsa integroituneita. Tämä vaatii useiden teknisten järjestelmien kattavaa erikoisosaamista, jota Caverion voi tarjota asiakkailleen. Hallitsemme kiinteistöjen teknologioiden ja teollisuuden prosessien monimutkaisen kokonaisuuden, ja voimme tarjota palvelua läpi niiden elinkaaren”, kertoo toimitusjohtaja Fredrik Strand.

Caverionin tavoitteena on olla edistyksellisten ja kestävien elinkaariratkaisujen johtavia tarjoajia Euroopassa. ”Uskon vahvasti, että voimme saavuttaa tämän vision. Megatrendit, kuten energiatehokkuudelle asetetut tiukentuvat vaatimukset, digitalisaatio ja hajanaiset markkinat ovat puolellamme. Energiatehokkuus on osa kaikkia palveluitamme ja tarjoamme palvelua energiakatselmuksista aina energiatehokkuushankkeiden kokonaistoimituksiin”, Fredrik Strand jatkaa.

Selkeä suunnitelma vuoden 2016 kannattavuustavoitteiden toteuttamiseksi

Caverionin pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet vuoden 2016 loppuun mennessä säilyvät ennallaan ja ovat seuraavat: Liikevaihdon kasvu keskimäärin yli 10 % vuodessa, käyttökate (EBITDA) yli 6 % liikevaihdosta ja negatiivinen käyttöpääoma. Yhtiön tavoitteena on jakaa osinkoina ja pääoman palautuksina osakkeenomistajille vähintään 50 % tilikauden tuloksesta verojen jälkeen ilman käyvän arvon muutoksia.

”Keskitymme tällä hetkellä erityisesti tulevaisuuden johtajuuden ja yhtenäisen toimintamallin rakentamiseen. Caverion on muuttumassa vanhasta taloudellisesta holding-mallista yhtenäiseksi palvelu- ja projektiyhtiöksi, ja meillä tulee olla yhteiset prosessit ja työkalut kaikissa toimintamaissamme. Tämä työ on edennyt hyvin, mutta kannattavuuden parantamisessa on silti yhä töitä tehtävänä. Myös prosessien yhtenäistäminen on edelleen käynnissä.”

Caverion tavoittelee negatiivista käyttöpääomaa vuoden 2016 loppuun mennessä muun muassa lisäämällä mobiililaitteiden käyttöä kenttätyössä ja ottamalla käyttöön yhteinen SAP-alusta. Lisäksi tehokas käyttöpääoman hallinta varmistetaan päivittäisellä seurannalla, raportoinnilla ja laskutuksella.

Hankintaprosessia ja -organisaatiota tullaan yhtenäistämään. Hankintasopimuksia neuvotellaan keskitetysti, ja muun muassa alihankkijoiden hyväksymistä varten otetaan käyttöön yhteiset menettelytavat. Vahvan kassavirran ja viiveettömän laskutuksen merkitystä on korostettu läpi konsernin, ja tämän tuloksena Caverion on parantanut käyttöpääomaansa vuoden 2014 ensimmäisellä puoliskolla.

Kasvua liiketoimintaportfoliota tasapainottamalla

”Kun olemme ensin pystyneet parantamaan kannattavuuttamme, voimme siirtyä varsinaiseen kasvuvaiheeseen. Tavoitteenamme on kasvattaa liikevaihtoa sekä orgaanisesti että valikoitujen yrityskauppojen kautta. Yrityskauppojen osuus tavoitellusta kasvusta on noin puolet. Orgaanista kasvua haemme kehittämällä liiketoimintaportfoliotamme: pyrimme kasvattamaan huoltoa ja kunnossapitoa, pitkiä palvelusopimuksia sekä Design & Build -hankkeita. Tavoitteenamme on myös kehittää vahvoja omia konsepteja sekä projekteissa että huollossa ja kunnossapidossa”, kertoo Strand.

Caverionilla on jo vahva markkina-asema kaikilla keskeisillä markkina-alueillaan. Yhtiö on toimialallaan viiden suurimman yhtiön joukossa kaikissa kuudessa suurimmassa toimintamaassaan. ”Laajat palvelut sekä toiminta 13 maassa ovat kilpailuetuja markkinoilla, joilla suurin osa palveluntarjoajista keskittyy vain muutamaan yksittäiseen ratkaisuun paikallisesti. Kasvulle on edelleen potentiaalia, erityisesti saksankielisissä maissa”, päättää Strand.

Tavoitteena erinomainen projektiliiketoiminta

Projektiliiketoiminnassa Caverionin kilpailuetu liittyy sen kykyyn toteuttaa laaja-alaisia, useita teknisiä järjestelmiä kattavia projekteja. Lisäksi yhtiö erottautuu kilpailijoistaan vahvalla osaamisellaan vaativien kiinteistöjen, kuten sairaalojen, laboratorioiden ja puhdastilojen tekniikoissa. Sillä on erityisosaamista muun muassa jäähdytyksessä, kiinteistöjen automaatiossa ja etävalvonnassa sekä turvallisuus- ja paloturvallisuusjärjestelmissä.

Caverionin tavoitteena on lisätä omien tuotteiden ja ratkaisujen osuutta tarjonnassaan. Oma tutkimus- ja kehityskeskus tukee osaltaan tätä tuotekehitystä, ja viimeisen vuoden aikana yhtiö on rekisteröinyt yli 10 patenttihakemusta.

Kehitys kohti yhtä, yhtenäistä yhtiötä vaatii tiukempaa otetta projektiprosessista. Projektin jokainen vaihe arvioidaan entistä tarkemmin, ja suurimmille projekteille on asetettu ohjausryhmät. Lisäksi laajat hankkeet on tavoitteena keskittää kaikissa divisioonissa projektitoimistoihin, ja suunnittelu- ja hankekehitysprojekteja varten perustetaan osaamiskeskuksia. Tällä hetkellä yhtiössä panostetaan erityisesti siihen, että yhteiset prosessit ja päätöksentekokohdat ovat käytössä kaikissa projekteissa.

Caverion valitsee projektinsa tarkasti niiden riskien ja kannattavuuden sekä vaadittavan osaamisen ja resurssien suhteen. Projektien valinnassa noudatetaan tarkoin määriteltyä prosessia. Yhtiö on määritellyt tarkasti uudet valtuudet sopimusten hyväksymiselle: Yli 100 milj. euron sopimukset hyväksyy hallitus, 20−100 milj. euron sopimukset toimitusjohtaja ja 5−20 milj. euron sopimukset kyseisen liiketoiminta-alueen johtaja.

Huollossa ja kunnossapidossa pyritään ylemmäs arvoketjulla

Huollossa ja kunnossapidossa Caverionin tavoitteena on nousta ylemmäs arvoketjulla ja siirtyä teknisestä huollosta ja kunnossapidosta, joka muodostaa huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnan perustan, kohti laajempia palveluita, joissa Caverion huolehtii asiakkaansa kiinteistön koko elinkaaresta.

Caverion tarjoaa kiinteistöille ja teollisuuden prosesseille laajan valikoiman teknisiä palveluita sekä muita kohteeseen liittyviä palveluita. Laajimmillaan yhtiö voi ottaa vastuun teknisten järjestelmien suunnittelusta, toteutuksesta, huollosta ja ylläpidosta läpi elinkaaren, joka saattaa olla yli 20 vuotta. Elinkaarimalli pienentää kiinteistöön liittyviä kustannuksia sekä takaa, että asiakkaan kiinteistöt ovat turvallisia, toimivia, kestäviä ja energiatehokkaita.

Huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnan kannattavuutta pyritään parantamaan muun muassa kehittämällä konsepteja, kuten ennakoivan huollon ServiFlex-konseptia, sillä niissä on mahdollista saavuttaa parempi kannattavuustaso. Kasvua haetaan kehittämällä liiketoimintamahdollisuuksia uusien palvelualueiden, asiakassegmenttien ja teknisten osa-alueiden pohjalta. Palveluiden lisämyyntiin ja sopimusten laajentamiseen lisäpalveluilla ja -järjestelmillä kiinnitetään entistä enemmän huomiota.

Caverion on perustanut osaamiskeskuksen tukemaan huolto- ja kunnossapitopalveluidensa myyntiä sekä niihin liittyvien prosessien ja IT-alustojen kehittämistä. Tavoitteena on muun muassa ottaa yhteinen ERP-ratkaisu käyttöön kaikissa toimintamaissa ja integroida siihen kenttätyössä käytetyt mobiililaitteet.

Pääomamarkkinapäivä alkaa klo 9.00 Ruotsin aikaa, CEST (10.00 Suomen aikaa). Tilaisuuden kaikki esitysmateriaalit ovat saatavilla englanniksi osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat. Esityksiä voi myös seurata suorana webcast-lähetyksenä noin klo 9.00-12.30. Ruotsin aikaa. Puhelinkonferenssiin voi osallistua seuraavissa numeroissa:

Suomi: +358 (0)9 2313 9201
Saksa: +49 (0)695 8999 0507
Ruotsi: +46 (0)8 5052 0110
Iso-Britannia: +44 (0)20 7162 0077

Puhelinkonferenssiin pääsee antamalla Caverionin nimen.

Lisätietoja antaa:

Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.fi

CAVERION OYJ

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja kiinteistöille ja teollisuudelle. Palveluitamme käytetään muun muassa toimistoissa ja liikekiinteistöissä, asunnoissa, julkisissa rakennuksissa, infrastruktuurissa sekä teollisuuslaitoksissa. Tavoitteenamme on olla edistyksellisten ja kestävien elinkaariratkaisujen johtavia tarjoajia Euroopassa. Vahvuuksiamme ovat teknologinen osaaminen ja laajat palvelut, jotka kattavat kaikki tekniset osa-alueet kiinteistön ja teollisuuslaitoksen koko elinkaaren ajan. Caverion syntyi kesäkuussa 2013 kiinteistöteknisten ja teollisuuden palveluiden irtautuessa YIT-konsernista itsenäiseksi konsernikseen. Vuoden 2013 liikevaihtomme oli noin 2,5 miljardia euroa. Caverionilla on 13 toimintamaassa Pohjois- ja Keski-Euroopassa yhteensä lähes 18 000 työntekijää. Caverionin osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. www.caverion.fi

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Tilaa tiedotteet: