28.01.2014 Pörssitiedote

Caverion-konsernin raportoinnin rakenne muuttuu

Caverion-konserni muuttaa ulkoista raportointirakennettaan 1.1.2014 alkaen vastaamaan paremmin yhtiön uutta johtamisrakennetta ja liiketoiminta-alueita. Maantieteellisiin alueisiin perustuvat segmentit (Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut sekä Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut) korvataan yhdellä toiminnallisella segmentillä, joka sisältää myös konsernipalvelut ja muut erät.

Samalla Caverion uudistaa tulosohjeistukseen liittyvää terminologiaansa siten, että se kuvastaa tarkemmin uuden yhtiön tapaa arvioida tulevaa taloudellista kehitystänsä. Tulosohjeistus tullaan jatkossa antamaan sanallisesti liikevaihdon ja kannattavuuden osalta. Vuoden 2014 tuloskehitystä tullaan poikkeuksellisesti arvioimaan myös absoluuttisin luvuin johtuen vertailukauden poikkeuksellisuudesta.

Maantieteelliset segmentit olivat peruja ajalta, jolloin Caverion oli vielä osa YIT-konsernia. Jako Pohjois- ja Keski-Eurooppaan perustui näiden alueiden liiketoimintojen erilaisiin kehitysvaiheisiin muun muassa vuonna 2010 toteutetun saksalaisen caverion GmbH:n yritysoston myötä. Ostetut liiketoiminnot on nyt täysin integroitu, eikä perusteita jaolle enää ole. Raportointirakenteen muutos heijastaa samalla yhtiön tavoitetta virtaviivaistaa johtamistaan ja organisaatiotaan.

Huolto- ja kunnossapitoliiketoimintaa sekä projektiliiketoimintaa on Caverionin perustamisesta lähtien kehitetty vahvasti yli maarajojen. Siksi puhtaasti maantieteellisiin alueisiin perustuvista raportointisegmenteistä luopuminen oli luonnollinen ratkaisu.

Ensimmäinen uuden raportointirakenteen mukainen osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2014 julkaistaan 24.4.2014.

Raportointirakenteen muutoksella ei ole vaikutusta konsernin strategisiin tavoitteisiin.

Lisätietoja antaa:

Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.fi

CAVERION OYJ

  Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Tilaa tiedotteet: