Sitoudumme kestävään muutokseen yhdessä asiakkaidensa kanssa strategiansa ja liiketoimintansa tarkoituksen mukaisesti: mahdollistaen suorituskykyä ja ihmisten hyvinvointia tekemällä rakennetusta ympäristöstä älykästä ja vastuullista.

Meillä on kunnianhimoiset tavoitteet kaikissa painopistealueissamme 

Olemme sitoutuneet kestävään kehitykseen yhdessä asiakkaidemme kanssa strategiamme ja liiketoimintamme tarkoituksen mukaisesti:
mahdollistamme suorituskykyä ja ihmisten hyvinvointia älykkäissä ja kestävissä rakennetuissa ympäristöissä.

Olemme määritelleet kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi neljä ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan (ESG) painopistealuetta

Olemme edelläkävijä kokonaisvaltaisissa ratkaisuissa kiinteistöjen ja teollisuuden elinkaarelle. Tavoitteenamme vuoteen 2030 mennessä on 10-kertainen positiivinen ilmastovaikutus (handprint) suhteessa omaan hiilijalanjälkeemme (scope 1-2). 

  Mittari   2022 tilanne   2025 tavoite

  Kokonaishiilijaanjälki 
  määritelty ja mitattu

  90 %   100 %

 

Toimenpiteet

  • Jatkettu Scope 1-2 laskelmia. Scope 3-luokat määritelty ja ensimmäiset karkeat laskelmat Scope 3-kokonaispäästöistä tehty.

Olemme edelläkävijä kokonaisvaltaisissa ratkaisuissa kiinteistöjen ja teollisuuden elinkaarelle. Tavoitteenamme vuoteen 2030 mennessä on 10-kertainen positiivinen ilmastovaikutus (handprint) suhteessa omaan hiilijalanjälkeemme (scope 1-2). 

  Mittari   2022 tilanne   2025 tavoite
  Tarjoomallemme on määritetty
  hiilikädenjälki
  30 %   100 %

  Hiilikädenjäljen suhde
  hiilijalanjälkeen (Scope 1-2)

  >3 x  5x

 

Toimenpiteet

  • Yhteistyö toimittajien kanssa sekä tarjooman ja kädenjälkimittausten kehittäminen.
  • Laajennetut hiilipäästölaskelmat ja positiivisen kädenjäljen omaavan tarjooman liikevaihdon kasvu, yhdistettynä oman hiilijalanjäljen pienentämiseen (Scope 1-2).

Työntekijöillämme on vahvaa osaamista - henkilöstömme selkeänä painopisteenä on kestävän liiketoimintamme toimeenpano ja kehitys. 

  Mittari   2022 tilanne   2025 tavoite

  Tapaturmataajuus:
  LTIFR 

  4,0   < 2

  Naistyöntekijöiden
  osuus henkilöstä (%)

  11 %   15 %

  Vastuullisuus-
  koulutuksen saaneet
  työntekijät

  30 %*   100 %

 

* Vastuullisuuden verkkokoulutus saatavilla Q4/2022 lähtien. Vuoden aikana kahta muuta ESG-liitännäistä verkkokoulutusta suoritettuseuraavasti: 97 % (Tietoturvan verkkokoulutus) ja 97 % (Eettisten liiketoimintaperiaatteiden verkkokoulutus).

Toimenpiteet 

  • Investoinnit systemaattiseen turvallisuustyöhön sekä määrätietoinen ennakoiva turvallisuuden mittaaminen.
  • Suunnitelma pidemmän aikavälin toiminnasta, tietoisuuden lisääminen sekä paikallisia erityistoimia.
  • E-Kestävän kehityken verkkokoulutus (jalkautetaan 2022 aikana).
  • S-Turvallisuuden verkkokoulutus 86 %.
  • G-Eettisten liiketoimintaperiaatteiden verkkokoulutus 92 %.

Meillä on täysi näkyvyys merkittävimpien alihankkijoiden vastuullisuuteen ja onnistunut alihankintaketjun hallinta. Johdamme liiketoimintaa kestävästi koko arvoketjun läpi. 

  Mittari   2022 tilanne   2025 tavoite

  Toimittajien eettisten
  liiketoimintaperiaatteiden
  kattavuus (%)

  74 %   >90 %

  Tarjoukset sisältävät
  vastuullisuuskriteerit (%)

-   100 %

 

Toimenpiteet

  • Seuranta sisällytetty hankintaraportointiin.
  • Suunnitelma ja tiekartta luotu tarjousten seurantaan.