Sitoudumme kestävään muutokseen yhdessä asiakkaidensa kanssa strategiansa ja liiketoimintansa tarkoituksen mukaisesti: mahdollistaen suorituskykyä ja ihmisten hyvinvointia tekemällä rakennetusta ympäristöstä älykästä ja vastuullista.

Kaikissa kolmessa painopistealueessamme meillä on kunnianhimoiset tavoitteet

 

Olemme edelläkävijä kokonaisvaltaisissa ratkaisuissa kiinteistöjen ja teollisuuden elinkaarelle. Tavoitteenamme vuoteen 2030 mennessä on 10-kertainen positiivinen ilmastovaikutus (handprint) suhteessa omaan hiilijalanjälkeemme (scope 1-2). 

Mittari 2019 tilanne 2025 tavoite
Hiilijalanjälki on määritelty ja laskettu (Scope 1-3) 66 % 100 %
Määritelty hiilikädenjälki tarjoomalle - 100 %
Hiilikädenjälki / -jalanjälki (Scope 1-2) 1 kertaa suurempi 5 kertaa suurempi

 

Toimenpiteet

 • Kiinteistöjen johtaminen elinkaarinäkökulmasta:  Optimoimme elinkaarikustannukset ja ylläpidämme kiinteistöjen suoritusta. 
 • Hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttaminen: Parannamme omaa ja asiakkaidemme energiatehokkuutta ja lisäämme uusiutuvan energian käyttöä rakennetussa ympäristössä. 
 • Osaamisen lisääminen: Koulutamme henkilöstöämme toimimaan kestävän kehityksen lähettiläinä ja neuvonantajina.
 • Asiakasarvon varmistaminen: Ratkaisumme luovat kestävää arvoa asiakkaille.
 • Jäte- ja päästömäärien minimointi: Kehitämme jatkuvasti uusia, älykkäitä ja vihreän teknologian innovaatioita.
 • Asiakkaiden älykkään kestävän kehityksen ja raportoinnin kehittäminen: Tarjoamme älykkyysvalmius (SRI) -konsultointia, älykkäitä teknologioita ja Caverion SmartView -digitaalista alustaa ja tuemme tietoon perustuvissa sijoituspäätöksissä. 

 

Työntekijöillämme on vahvaa osaamista - henkilöstömme selkeänä painopisteenä on kestävän liiketoimintamme toimeenpano ja kehitys. 

Mittari 2019 tilanne 2025 tavoite
Tapaturmataajuus: LTIFR  5.3 <2
Naistyöntekijöiden osuus henkilöstä (%) 11 % 15 %

 

Toimenpiteet 

 • Fyysisen ja henkisen turvallisuuden, yhdenvertaisuuden ja vastuullisuuden edistäminen hyvällä johtamisella: Toimenpiteitä turvallisuuden ja yhdenvertaisuuden parantamiseksi.
 • Korkealaatuisen ja kestävän kehityksen mukaisen toimituskulttuurin rakentaminen, yhteistyö moninaisissa tiimeissä ja mahdollisuudet jatkuvaan henkilökohtaiseen kehittymiseen ja oppimiseen. 

Meillä on täysi näkyvyys merkittävimpien alihankkijoiden vastuullisuuteen ja onnistunut alihankintaketjun hallinta. Johdamme liiketoimintaa kestävästi koko arvoketjun läpi. 

Mittari 2019 tilanne 2025 tavoite
Toimittajien eettisten liiketoimintaperiaatteiden kattavuus (%) 55 % >90 %
Kestävän kehityksen koulutukseen suorittaneet työntekijät (%) 50 % 100 %
Tarjoukset sisältävät kestävän kehityksen kriteerit (%) 0 % 100 %

 


Toimenpiteet

 • Läpinäkyvyyden edistäminen: Kommunikoimme kestävän kehityksen (mukaan lukien turvallisuus) mukaiset käytännöt, tavoitteet ja vastuut on selkeästi kaikille työntekijöille ja alihankkijoille, ja he osallistuvat aktiivisesti vastuullisuustyöhön. 
 • Vastuullisesti johdettu arvoketju: Takaamme vastuullisen arvoketjun palvelujohtamisella, prosesseilla ja eettisillä liiketoimintaperiaatteilla. 
 • Terveen ja turvallisen työympäristön tarjoaminen: Haluamme taata, että työntekijämme palaavat turvallisesti kotiin työpäivän jälkeen.