Sitoudumme kestävään muutokseen yhdessä asiakkaidensa kanssa strategiansa ja liiketoimintansa tarkoituksen mukaisesti: mahdollistaen suorituskykyä ja ihmisten hyvinvointia tekemällä rakennetusta ympäristöstä älykästä ja vastuullista.

Kaikissa painopistealueessamme meillä on kunnianhimoiset tavoitteet

 

Olemme edelläkävijä kokonaisvaltaisissa ratkaisuissa kiinteistöjen ja teollisuuden elinkaarelle. Tavoitteenamme vuoteen 2030 mennessä on 10-kertainen positiivinen ilmastovaikutus (handprint) suhteessa omaan hiilijalanjälkeemme (scope 1-2). 

Mittari 2021 tilanne 2025 tavoite
Kokonaishiilijaanjälki määritelty ja mitattu 80 % 100 %

 

Toimenpiteet

  • Jatkettu Scope 1-2 laskelmia. Scope 3-liokat määritelty ja ensimmäiset karkeat laskelmat Scope 3-kokonaispäästöistä tehty.

 

Olemme edelläkävijä kokonaisvaltaisissa ratkaisuissa kiinteistöjen ja teollisuuden elinkaarelle. Tavoitteenamme vuoteen 2030 mennessä on 10-kertainen positiivinen ilmastovaikutus (handprint) suhteessa omaan hiilijalanjälkeemme (scope 1-2). 

Mittari 2021 tilanne 2025 tavoite
Tarjoomallemme on määritetty hiilikädenjälki 20 % 100 %
Hiilikädenjäljen suhde hiilijalanjälkeen (Scope 1-2) >2 x  5x

 

Toimenpiteet

  • Yhteistyö toimittajien kanssa sekä tarjooman ja kädenjälkimittausten kehittäminen.
  • Laajennetut hiilipäästölaskelmat ja positiivisen kädenjäljen omaavan tarjooman liikevaihdon kasvu, yhdistettynä oman hiilijalanjäljen pienentämiseen (Scope 1-2).

 

Työntekijöillämme on vahvaa osaamista - henkilöstömme selkeänä painopisteenä on kestävän liiketoimintamme toimeenpano ja kehitys. 

Mittari 2021 tilanne 2025 tavoite
Tapaturmataajuus: LTIFR  4,0 < 2
Naistyöntekijöiden osuus henkilöstä (%) 11 % 15 %
Vastuullisuuskoulutuksen saaneet työntekijät 89 % 100 %

 

Toimenpiteet 

  • Investoinnit systemaattiseen turvallisuustyöhön sekä määrätietoinen ennakoiva turvallisuuden mittaaminen.
  • Suunnitelma pidemmän aikavälin toiminnasta, tietoisuuden lisääminen sekä paikallisia erityistoimia.
  • E-Kestävän kehityken verkkokoulutus (jalkautetaan 2022 aikana).
  • S-Turvallisuuden verkkokoulutus 86 %.
  • G-Eettisten liiketoimintaperiaatteiden verkkokoulutus 92 %.

Meillä on täysi näkyvyys merkittävimpien alihankkijoiden vastuullisuuteen ja onnistunut alihankintaketjun hallinta. Johdamme liiketoimintaa kestävästi koko arvoketjun läpi. 

Mittari 2021 tilanne 2025 tavoite
Toimittajien eettisten liiketoimintaperiaatteiden kattavuus (%) 66 % >90 %
Tarjoukset sisältävät vastuullisuuskriteerit (%)   100 %

 


Toimenpiteet

  • Seuranta sisällytetty hankintaraportointiin.
  • Suunnitelma ja tiekartta luotu tarjousten seurantaan.