Jarmo Niemelä

Jarmo Niemelä
Käyttö- ja kunnossapitopäällikkö