Tuulivoimaloiden tarkastukset varmistavat jatkuvan sähköntuotannon

Luotettava kumppani tuulivoimala tarkastuksissa

Luotettava kumppani tuulivoimala tarkastuksissa

Tuulivoimalat vaativat määräaikaishuoltoja ja ennakoimattomia huoltoja ympäri vuoden. Tuulipuiston teknisen henkilökunnan on voitava käydä turbiineissa milloin tahansa korjaamassa kaikki ongelmat, jotka estäisivät voimalan jatkuvan sähköntuotannon. Tärkeintä on, että he pystyvät työskentelemään turbiinien parissa turvallisesti. Siksi tuulivoimaloiden lakisääteiset turvallisuustarkastukset on tehtävä vuosittain, ja niissä on varmistettava, että putoamissuojaimet, huoltohissit ja palosammuttimet ovat turvallisia käyttää.

Me teemme myös tuulivoimaloiden visuaalisia tarkastuksista. Kokenut tiimimme tarkastaa kaiken tuulivoimalan pohjasta lapojen kärkeen. Caverionin tiimillä on asiantuntemusta voimalan koko elinkaaresta suunnittelupöydästä valmistukseen ja käyttöön sekä lopulta hallittuun purkamiseen. Asiantuntijoillamme on korkea ammattitaito ja pätevyys, ja heillä on vahva tausta tuulivoimaloiden suunnittelussa, valmistuksessa ja kunnossapidossa, minkä ansiosta pystymme ymmärtämään asiakkaidemme tarpeita ja vaatimuksia.

Tuulivoimala tarkastukset

Tavoitteena on varmistaa tuulivoimalan jatkuva toiminta ja huoltotoimien korkea laatu säännöllisillä tarkastuksilla. Tarkastussisältömme on kehittynyt satojen tarkastusten aikana, ja luonnollisesti myös räätälöimme tarkastuksen vastaamaan oikeanlaista voimalaa ja asiakkaidemme vaatimuksia.

Huoltodokumentaation tarkastuksella pyritään tunnistamaan voimalaitoksen akuutit puutteet ja mahdolliset elinkaariongelmat. Silmämääräisen tarkastuksen lisäksi suoritamme erikoistarkastuksia ja -mittauksia, kuten voimalaitoksen endoskopiakuvauksia, linjausmittauksia, lämpökuvauksia ja värähtelymittauksia.

Olemme tarkastaneet satoja tuulivoimaloita monilta valmistajilta, esimerkiksi Vestas, Siemens-Gamesa, Nordex, Enercon, GE-Alstom, Hyundai ja WinWind.

Inspectionsin asiantuntija voimalassa

Kaikki turvalaitteiden lakisääteiset tarkastukset

Voimalaitoksen tai sähkölaitteiston omistaja on aina vastuussa voimalansa turvallisesta käytöstä. Erilaiset turvajärjestelmät edellyttävät säännöllisiä tarkastuksia. Tuulivoimaloissa on periaatteessa kahdenlaisia laitteita, jotka edellyttävät pätevän henkilön suorittamia säännöllisiä tarkastuksia: turvalaitteet ja sähkölaitteet.
Tyypilliseen tuulivoimalaan kuuluvat seuraavat turvalaitteet:

  • Putoamissuojajärjestelmällä varustetut tikkaat
  • Huoltohissi
  • Sähköinen ketju- tai vaijerinostin
  • Ankkurointipisteet
  • Palosammutin
  • Evakuointilaite
  • Henkilökohtaiset suojavarusteet, jos ne on sijoitettu voimalaan

Kaikki nämä vaativat tarkastuksia suorittavalta henkilöltä/yritykseltä sekä koulutusta, sertifiointia että kokemusta. 

Tikkaiden ja ankkurointipisteiden tarkastamiseen pätevöittävät valmistajien koulutukset. Sähköiset ketju- tai vaijerinostimet ovat vaativia ja turvallisuuskriittisiä turvalaitteita. Jos nosturi nostaa yli 500 kiloa, tarkastuksen tulee suorittaa FINAS:in akkreditoima tarkastuslaitos tai sertifioitu tarkastaja.
Palosammuttimien tarkastuksia Suomessa voi tehdä vain Tukesin hyväksymä palosammutinliike, jolla on nimetty vastuuhenkilö. Sammuttimien tarkastukset ja huolto on kuvattu tarkemmin sisäasiainministeriön asetuksessa SMa (917/2005).

Virallisten todistusten ja koulutusten lisäksi tarkastajillamme on laaja kokemus erilaisten turvajärjestelmien asennuksesta, huollosta ja käytöstä. Tämä antaa meille etulyöntiaseman keskittyä tarkastuksessa tärkeimpiin asioihin. Olemme työskennelleet näiden asioiden parissa jo vuosia ja olemme rakentaneet asiantuntemuksemme suorittamalla kaikki nämä tarkastukset ammattimaisesti. Viimeisen vuoden aikana olemme tehneet yli 1000 tarkastusta.

Lapojen tarkastukset

Huolehdimme tuulivoimaloiden lavoista aina suunnittelusta energiantuotantoon.

Lavat ovat monella tapaa tuulivoimalan kriittisin osa. Lavan vaurioituminen aiheuttaa paitsi katkoksen energian tuotannossa myös vakavan turvallisuusuhan. Säännöllisellä tarkastuksella vaurioriskiä voidaan pienentää merkittävästi. Asiantuntijoillamme on pitkä kokemus lapojen tarkastuksista suunnittelupöydältä tuotantokäyttöön. Palveluvalikoimaamme kuuluvat lapatarkastukset tehtaalla, työmaalla ja puistossa sekä rakennus- että tuotantovaiheessa.

Viimeaikainen drone-teknologian kehitys mahdollistaa erittäin nopean ja kustannustehokkaan tavan tarkastaa lavat. Noin puolen tunnin seisonta-ajalla voimalaa kohti jokainen lavan pinnan senttimetri dokumentoidaan teräväpiirtokuvin. Lisäksi voidaan käyttää lämpökuvausta, jolla voidaan paljastaa kaikki pinnan alla olevat epäjatkuvuudet. Kokeneet lapa-asiantuntijamme analysoivat kuvat, dokumentoivat tulokset ja antavat suositellut toimenpiteet.

Lapa-asiantuntija tarkastaja
 

Takuun päättymis- ja due diligence tarkastukset

Riippumatta siitä, rakennatko uuden tuulipuiston, onko alkuperäisen laitevalmistajan takuuaika päättymässä tai onko olemassa oleva tuulipuisto tarkoitus myydä tai ostaa, voimme suorittaa tarvittavat tarkastukset ammattimaisesti ja yksityiskohtaisesti erityistarpeidesi mukaisesti.

Ennen voimalan käyttöönottoa on luotettavaa tarkastaa voimala perusteellisesti. Tarkastuksessa voidaan havaita yksittäisten voimaloiden mahdolliset puutteet tai koko tuulipuiston toistuvat puutteet. OEM:n projektihenkilöstö voi tämän jälkeen suorittaa korjaustyöt, etkä menetä arvokasta tuotantoaikaa jälkikäteen. Voimme tarjota oikean ja asiakkaan kannalta yksityiskohtaisen tarkastuspaketin kaikille voimalamerkeille.

Kun alkuperäisen laitevalmistajan takuuaika on päättymässä tai tuulipuiston omistaja on vaihtumassa, on suositeltavaa suorittaa kolmannen osapuolen tarkastus. Tarkastuksen tarkoituksena on löytää mahdolliset viat, jotka on korjattava ennen kuin takuuvelvoite voidaan katsoa päättyneeksi. Kun sekä ostaja että myyjä tietävät tuulipuiston tarkan kunnon, ostotapahtuma sujuu ongelmitta ja mahdollisista korjaustoimenpiteistä voidaan päättää ennen kaupan tekemistä. Me huolehdimme koko prosessista tarkastuksen suunnittelusta sen toteuttamiseen ja korjaavien toimenpiteiden todentamiseen. Laaja kokemuksemme tuulivoimaloiden suunnittelusta, valmistuksesta ja käytöstä auttaa meitä tunnistamaan keskeisimmät ongelmat. Meillä on kokemusta kaikkien voimaloiden elinkaareen vaikuttavien olennaisten seikkojen huomioon ottamisesta, unohtamatta kuitenkaan pienimpiä yksityiskohtia.

Asiantuntija voimala tarkastus

Endoskopia tarkastukset

Joskus on järkevää tarkastaa tuulivoimaloiden päälaakereiden ja vaihdelaatikoiden kunto visuaalisesti endoskopiakuvauksella. Näin saat visuaalisia kuvia voimayksikön komponenteista ja mahdolliset viat ja niiden vakavuus voidaan tunnistaa tehokkaasti. Kun vian etenemisestä ja vakavuudesta on tarkat tiedot, korjaavat toimenpiteet voidaan suunnitella hyvissä ajoin. On myös mahdollista päättää turbiinin tehon rajoittamisesta turbiinin suojaamiseksi ylimääräisiltä vioilta tai vian etenemisen estämiseksi.

Endoskopiatarkastuspalvelumme tarjotaan sinulle yhdessä alihankkijamme kanssa. He myös tuovat endoskopialaitteita Suomeen, joten heillä on aina käytössään parhaat saatavilla olevat laitteet. He ottavat kuvat paikan päällä ja voimalinja-asiantuntijamme analysoi kuvat ja kirjoittaa raportin suosituksineen tulevista toimenpiteistä.

Vaihteisto-generaattorin kohdistusmittaukset

Jos tuulivoimalassa on tarve tarkistaa vaihteiston – generaattorin välinen kohdistus, oikea osoite on Caverion. Voimme tarjota sinulle nopean kohdistusmittauksen uusimmalla laitteistolla.

Mitään ei tarvitse purkaa mittausta varten. Asennamme vain laseranturit vaihteiston ja generaattorin laippoihin ja pyöritämme kytkintä hitaasti. Laitteemme laskee yhdensuuntaisen ja kulmavääristymän arvot heti ja raportti on periaatteessa heti valmiina voimalassa. Vertaamme mitattuja tuloksia aina tarvittaessa alkuperäisen laitevalmistajan antamiin toleranssiarvoihin.

Ollaan yhteydessä

 
Ville Koskela
Ville Koskela
Yksikön päällikkö, Inspections, Caverion Industria