Muu teollisuus

Teemme yhteistyötä lukuisilla eri aloilla toimivien asiakkaiden kanssa. Kehitämme ja ylläpidämme tuotantoprosesseja, huolehdimme kustannustehokkaasta ennakoivasta kunnossapidosta, neuvomme investoinneissa ja tarjoamme asiakkaille joustavia resursseja ja ulkoistuspalveluita. 

Osaamisemme kattaa koko palveluketjun, jota tarvitaan toimivien, energiatehokkaiden ja turvallisten teollisuuslaitosten ja muiden kiinteistöjen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon. Kunnossapidon palveluvalikoimaamme kuuluvat niin yksittäiset toimeksiannot, kokonaisvaltainen tuotantoprosessien tekninen kehitys ja ennakoiva kunnossapito kuin integroitu kiinteistöjohtaminen laitoksen koko elinkaaren ajan. 

Voimme taata standardoidut tekniset järjestelmät ja sovitun palvelutason esimerkiksi eri puolilla maata sijaitseville kaupoille ja varastoille. Reagoimme nopeasti kiireellisiin palvelupyyntöihin. Tarjoamme korjaavaa kunnossapitoa ympäri vuorokauden

Kokonaisvastuu kiinteistötekniikasta 

Tarjoamme palvelumme myös teollisuuslaitosten kiinteistötekniikan, automaation ja kiinteistöpalveluiden kehittämiseen ja hallintaan. Voimme ottaa vastuun kiinteistön teknisestä huollosta ja kunnossapidosta sekä kiinteistöpalveluiden johtamisesta. Palveluiden johtamisella takaamme kiinteistöjen toimivuuden, energiatehokkuuden ja niiden arvon säilymisen niiden koko elinkaaren ajan.  

Kiinteistöt voidaan liittää etävalvonta- ja etähallintapalveluun, jolla taataan oikeat olosuhteet. Kehitämme ja asennamme turvallisuusjärjestelmät, kuten kulunvalvonnan, keskitetyn hälytysten vastaanoton, murtohälytykset, videovalvonnan ja palontorjuntajärjestelmät. Kaikki järjestelmät toteutetaan kehittyneille alustoille.  

Saat kaikkiin tarpeisiisi luotettavaa palvelua ja avointa tiedonkulkua yhdeltä palveluntarjoajalta yhteyshenkilösi kautta. Olemme luotettava ja vakavarainen kumppani, joka tarjoaa laaja-alaista osaamista ja pitkäaikaista sitoutumista.

Osaamisemme kattaa koko palveluketjun, jota tarvitaan toimivien, energiatehokkaiden ja turvallisten teollisuuslaitosten ja muiden kiinteistöjen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon.


Ota yhteyttä

Pyydä meiltä tarjous tai lisätietoja.

Yhteydenottopyyntö

Ota yhteyttä

Edut asiakkaalle 

  • Toimialaosaaminen 

  • Turvallinen toiminta ja hyvä työturvallisuus työkohteessa 

  • Kustannustehokkaat teollisuuden prosessit  

  • Pienemmät kustannukset ja riskit ennakoivan kunnossapidon ansiosta  

  • Tehokkaat asennusprojektit: huolellinen ennakkosuunnittelu, esivalmistus 

  • Kestävät elinkaariratkaisut 

  • Kaikki järjestelmät ja tuotteet yhdeltä asiantuntevalta kumppanilta  

  • Tekninen huolto ja kunnossapito ympäri vuorokauden