Metalli- ja terästeollisuus

Metalli- ja terästeollisuus kuuluvat tärkeimpiin asiakkaisiimme. Syvällisen asiantuntemuksemme ansiosta voimme ottaa vastuun kaikesta laitosten suunnittelusta avaimet käteen -toimituksiin ja seisokkisuunnittelusta käytönaikaiseen huoltoon.  

Osaamisemme kattaa prosessien kehittämisen, teknisen huollon ja kunnossapidon, teknisten investointien asiantuntijapalvelut ja ulkoistuksen. Kaikki asiakasprojektit ovat erilaisia ja vaativat yksilöllisiä suunnitelmia ja ratkaisuja. Ymmärrämme prosessien käytettävyyden ja työturvallisuuden merkityksen sekä niihin kohdistuvat erityisvaatimukset tuotantoympäristössä.  

Asennuksissa hyödynnämme esivalmistettuja komponentteja ja optimoituja materiaalivirtoja, jotka tehostavat projektin johtamista ja aikatauluttamista, lyhentävät toimitusaikoja ja nopeuttavat asennustöitä paikan päällä. Projektien huolellinen ennakkosuunnittelu takaa materiaalien ja laitteiden onnistuneen logistiikan ja asennukset ahtaissa tiloissa, kuten sulatoissa.

Erityinen vahvuutemme on konekannan tuntemus: erityisesti työstökonepuolella meiltä löytyy erikoisosaamista niin mekaanisella kuin sähkö- ja ohjauspuolella. Myös metalliteollisuuden laitteiden mittaava kunnossapito-osaaminen on vahvaa.

 Kokonaisvaltainen palveluvalikoimamme varmistaa sen, että

 • prosessit tehostuvat äkillisten, aikaa vievien ja kalliiden tuotantokatkoksien vähentyessä 

 • asennukset nopeutuvat esivalmistettujen komponenttien, kuten putkien ja säiliöiden, ansiosta 

 • osaava henkilöstömme on käytettävissä ympäri vuorokauden ja korjaa nopeasti häiriöt ja tekniset viat 

 • asennukset onnistuvat, vaikka niiden laajuus muuttuisi, koska käytössä on sekä Caverionin oma henkilöstö että luotetut alihankkijat. 

Kokonaisvastuu kiinteistötekniikasta

Tarjoamme palvelumme myös metalli- ja terästeollisuuden laitosten , kiinteistötekniikan, automaation ja kiinteistöpalveluiden kehittämiseen ja hallintaan. Voimme ottaa vastuun kiinteistön teknisestä huollosta ja kunnossapidosta sekä kiinteistöpalveluiden johtamisesta. Palveluiden johtamisella takaamme kiinteistöjen toimivuuden, energiatehokkuuden ja niiden arvon säilymisen niiden koko elinkaaren ajan.  

Kiinteistöt voidaan liittää etävalvonta- ja etähallintapalveluun, jolla taataan oikeat olosuhteet. Kehitämme ja asennamme turvallisuusjärjestelmät, kuten kulunvalvonnan, keskitetyn hälytysten vastaanoton, murtohälytykset, videovalvonnan ja palontorjuntajärjestelmät. Kaikki järjestelmät toteutetaan kehittyneille alustoille.  

Saat kaikkiin tarpeisiisi luotettavaa palvelua ja avointa tiedonkulkua yhdeltä palveluntarjoajalta yhteyshenkilösi kautta. Olemme luotettava ja vakavarainen kumppani, joka tarjoaa laaja-alaista osaamista ja pitkäaikaista sitoutumista.

Referenssejä

”Olemme tyytyväisiä yhteistyöhömme Caverionin kanssa. Keskeisiä tekijöitä päätöksessämme olivat asettamamme tavoitteet teknisen osaamisen, joustavan palvelun ja yhteistyön kehittämisen osa-alueilla. Uskomme, että Caverion kykenee jatkossakin vastaamaan näihin tavoitteisiimme”, toteaa Outokummun tehdaspalvelujohtaja Erkki Niska.
Asennuksissa hyödynnämme esivalmistettuja komponentteja ja optimoituja materiaalivirtoja, jotka tehostavat projektin aikatauluttamista, lyhentävät toimitusaikoja ja nopeuttavat asennustöitä paikan päällä


Ota yhteyttä

Pyydä meiltä tarjous tai lisätietoja.

Yhteydenottopyyntö

Ota yhteyttä

Edut asiakkaalle 

 • Toimialaosaaminen 

 • Turvallinen toiminta ja hyvä työturvallisuus työkohteessa 

 • Kustannustehokkaat teollisuuden prosessit  

 • Pienemmät kustannukset ja riskit ennakoivan kunnossapidon ansiosta  

 • Tehokkaat asennusprojektit: huolellinen ennakkosuunnittelu, esivalmistus 

 • Kestävät elinkaariratkaisut 

 • Kaikki järjestelmät ja tuotteet yhdeltä asiantuntevalta kumppanilta  

 • Tekninen huolto ja kunnossapito ympäri vuorokauden