Kemia, petrokemia, öljy- ja kaasuteollisuus

Meillä on syvällistä osaamista pitkäaikaisista kumppanuuksista kemian-, petrokemian-, öljy- ja kaasuteollisuuden asiakkaiden kanssa. Asiantuntemuksemme ja kehittyneiden teknologioiden avulla voimme varmistaa prosessien kustannustehokkuuden ja häiriöttömyyden eliminoimalla äkilliset, aikaa vievät ja kalliit tuotantokatkokset. Osaava henkilöstömme on käytettävissä ympäri vuorokauden ja korjaa nopeasti tuotannon tekniset viat.

Kemianteollisuuden alaa ohjaavat vahva sääntely sekä pitkälle kehittyneet prosessit erityisesti turvallisuuden, luotettavuuden ja käytettävyyden osalta. Asiakkaidemme käytäntöjen juurruttamisen osaksi omaa tekemistämme varmistamme asiantuntevan henkilöstön ja heidän koulutuksen avulla sekä toimialakohtaisella kokemuksella.

Palvelumme kattavat kaiken laitosten suunnittelusta avaimet käteen -toimituksiin ja seisokkisuunnittelusta käytönaikaiseen huoltoon. Asiantuntijamme ymmärtävät eri kohteiden erityistarpeet sekä prosessien käytettävyyden, työturvallisuuden ja ympäristönäkökohtien tärkeyden.

Asennuksissa hyödynnämme esivalmistettuja komponentteja ja optimoituja materiaalivirtoja, jotka tehostavat projektin johtamista ja aikatauluttamista, lyhentävät toimitusaikoja ja nopeuttavat asennustöitä paikan päällä.

Kokonaisvaltainen palveluvalikoimamme varmistaa sen, että

 • tuotanto tehostuu, kun prosessit paranevat
 • tuotantokatkokset vähenevät ennakoivien korjausten ja kunnossapidon ansiosta
 • asennukset hoituvat tehokkaasti esivalmistettuja komponentteja (esim. kannattimet, putket, säiliöt ja laippaliitokset) hyödyntäen
 • palvelu on ympärivuorokautista ja vikatilanteet ratkaistaan nopeasti
 • tuottavuus lisääntyy ja kustannukset vähenevät asiantuntevan ulkoistuskumppanin avulla
 • käytössä on edistyneet puhdastilaratkaisut.

Kokonaisvastuu kiinteistötekniikasta

Tarjoamme palvelumme myös kemian-, petrokemian-, öljy- ja kaasuteollisuuden laitosten kiinteistötekniikan, automaation ja kiinteistöpalveluiden kehittämiseen ja hallintaan. Voimme ottaa vastuun kiinteistön teknisestä huollosta ja kunnossapidosta sekä kiinteistöpalveluiden johtamisesta. Palveluiden johtamisella takaamme kiinteistöjen toimivuuden, energiatehokkuuden ja niiden arvon säilymisen niiden koko elinkaaren ajan.

Kiinteistöt voidaan liittää etävalvonta- ja etähallintapalveluun, jolla taataan oikeat olosuhteet. Kehitämme ja asennamme turvallisuusjärjestelmät, kuten kulunvalvonnan, keskitetyn hälytysten vastaanoton, murtohälytykset,videovalvonnan ja palontorjuntajärjestelmät. Kaikki järjestelmät toteutetaan kehittyneille alustoille.

Saat kaikkiin tarpeisiisi luotettavaa palvelua ja avointa tiedonkulkua yhdeltä palveluntarjoajalta yhteyshenkilösi kautta. Olemme luotettava ja vakavarainen kumppani, joka tarjoaa laaja-alaista osaamista ja pitkäaikaista sitoutumista.

Referenssejä

Tyytyväinen asiakas

”Uusimme sopimuksemme Caverionin kanssa, koska olemme olleet erittäin tyytyväisiä kunnossapitoyhteistyöhön. Uskomme myös Caverionin kykyyn kehittää edelleen kunnossapitopalveluitaan vaativassa ympäristössä”, toteaa Borealis Polymers Oy:n toimipaikkapäällikkö Hannu Luoto.

Kemia, petrokemia, öljy- ja kaasuteollisuus Caverionin asiakkaana


Ota yhteyttä

Pyydä meiltä tarjous tai lisätietoja.

Yhteydenottopyyntö

Ota yhteyttä

Edut asiakkaalle

 • Toimialaosaaminen
 • Turvallinen toiminta ja hyvä työturvallisuus työkohteessa
 • Kustannustehokkaat teollisuuden prosessit
 • Pienemmät kustannukset ja riskit ennakoivan kunnossapidon ansiosta
 • Tehokkaat asennusprojektit: huolellinen ennakkosuunnittelu, esivalmistus
 • Kestävät elinkaariratkaisut
 • Kaikki järjestelmät ja tuotteet yhdeltä asiantuntevalta kumppanilta
 • Tekninen huolto ja kunnossapito ympäri vuorokauden