Energiantuotanto ja -jakelu

Caverionilla on pitkä kokemus yhteistyöstä energiantuotannossa ja -jakelussa toimivien asiakkaiden kanssa. Tuemme asiakkaitamme energia-alan haasteissa tarjoamalla optimoituja ratkaisuja heidän tuotantolaitoksiinsa. Tällöin asiakkaan resurssit vapautuvat omaan ydinliiketoimintaan. Autamme ylläpitämään ja kehittämään asiakkaan voimalaitosomaisuuden ja jakeluverkoston arvoa, turvallisuutta, energiatehokkuutta sekä vähentämään päästöjä.

Hoidamme päivittäisen kunnossapidon luotettavasti ja asiantuntevasti: tarjoamme kattavimman osaamisen erityyppisistä voimalaitoksista, vesivoimasta ja kaukolämpöverkoista. Toimintamme nojaa vahvaan kokemukseen teollisuuden kehittämisessä, sekä järjestelmiin ja prosesseihin, jotka olemme hioneet käytön ja kunnossapidon optimointia varten.

Rakennamme tulevaisuuden osaamista voimalaitoksissa ja jakeluverkoissa. Tarjoamme asiakkaan käyttöön paikallisen tiimin, joka huolehtii kunnossapidosta, asennuksista, tarkastuksista ja paikallisista toiminnoista. 

Toimimme aina vastuullisesti ja luottamuksellisesti. Tämä on erityisen tärkeää esimerkiksi silloin, kun toimitaan useiden energiateollisuuden toimijoiden kanssa samalla energiamarkkinalla. Meille energiateollisuuden luottamuksellisuus on toimintamme lähtökohta. Kaikki toimintamme täyttävät myös työ- ja prosessiturvallisuuden normit sekä tiukat ympäristövaatimukset.  

Esivalmistus lisää tehokkuutta 

Asennuksissa hyödynnämme esivalmistettuja komponentteja, kuten tuloilmalaitteiden kanavia ja poistoilmapuhaltimia, sekä optimoituja materiaalivirtoja, jotka tehostavat projektin johtamista ja aikatauluttamista, lyhentävät toimitusaikoja ja nopeuttavat asennustöitä paikan päällä.

Esivalmisteissa pystymme huomioimaan älykkäiden anturitekniikoiden hyödyntämisen laitosten korkean käyttöasteen varmistamiseksi.

Kokonaisvaltainen palveluvalikoimamme varmistaa sen, että 

 • toiminta on häiriötöntä ja ennakoitavaa
 • järjestelmien data on ajantasaista ja käyttökelpoista
 • prosessit tehostuvat kaikentyyppisissä voimalaitoksissa 
 • polttoaineen käyttö optimoituu
 • tuotantokatkokset vähenevät ennakoivan kunnossapidon ja ympärivuorokautisen valvonnan ansiosta 
 • toiminnassa hyödynnetään älykästä anturiteknologiaa ja tiedon käsittelyä
 • asennukset tehdään tiukalla aikataululla esivalmisteita hyödyntäen 
 • ennakoivasta kunnossapidosta huolehtivat ulkoistetut ammattilaiset 
 • toimintatapamme täyttävät mm. ydinvoimaloiden turvallisuusvaatimukset
 • käytössä on paras osaaminen ydin- ja muiden voimaloiden seisokkien kokonaisvaltaisesta hallinnasta. 

Kokonaisvastuu kiinteistötekniikasta

Tarjoamme palvelumme myös energiateollisuuden laitosten kiinteistötekniikan, automaation ja kiinteistöpalveluiden kehittämiseen ja hallintaan. Voimme ottaa vastuun kiinteistön teknisestä huollosta ja kunnossapidosta sekä kiinteistöpalveluiden johtamisesta. Palveluiden johtamisella takaamme kiinteistöjen toimivuuden, energiatehokkuuden ja niiden arvon säilymisen niiden koko elinkaaren ajan.  

Kiinteistöt voidaan liittää etävalvonta- ja etähallintapalveluun, jolla taataan oikeat olosuhteet. Kehitämme ja asennamme turvallisuusjärjestelmät, kuten kulunvalvonnan, keskitetyn hälytysten vastaanoton, murtohälytykset, videovalvonnan ja palontorjuntajärjestelmät. Kaikki järjestelmät toteutetaan kehittyneille alustoille.  

Saat kaikkiin tarpeisiisi luotettavaa palvelua ja avointa tiedonkulkua yhdeltä palveluntarjoajalta yhteyshenkilösi kautta. Olemme luotettava ja vakavarainen kumppani, joka tarjoaa laaja-alaista osaamista ja pitkäaikaista sitoutumista.

Referenssejä

”Uusi toimintamalli auttaa meitä uudistamaan toimintaamme ja sopeutumaan muuttuviin tarpeisiin. Tulevien investointiemme painopisteenä on nykyisen tuotantojärjestelmän kestävä kehittäminen. Pääsimme Caverionin kanssa yhteisymmärrykseen palveluiden laajuudesta ja laadullisesta sisällöstä. Valintakriteereissämme painotimme kokemuksen, resurssien, palveluiden toteuttamisen ja kestävän toiminnan tärkeyttä.” – Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Timonen

”Olemme tyytyväisiä, että Caverion voitti julkisen hankintalain edellyttämällä tavalla toteutetun tiukan kansainvälisen tarjouskilpailun. Arvostamme Caverionin näyttöjä vastaavista voimalaitosputkistojen kokonaistoimituksista. Projektin kannalta on hyvä, että korkeapaineputkistojen yksityiskohtainen suunnittelu saadaan liikkeelle hyvissä ajoin”, toteaa Turun Seudun Energiantuotannon toimitusjohtaja Tapani Bastman

”Turvallisuus on yksi toimintamme kulmakivistä, ja olemme huomioineet myös Caverionin toimenpiteet työturvallisuuden kehittämiseksi. Päivittäisen perustyön lisäksi koemme, että sopimus tuo jatkossa lisäarvoa kehitystyöhömme”, sanoo Fingridin varatoimitusjohtaja Kari Kuusela

”Projekti on Kemijoki Oy:lle tärkeä, sillä projektin myötä Seitakorvan koneistosta tulee yksi Suomen suurimmista säätövoimaa tuottavista vesivoimakoneista. Uudessa turbiinin juoksupyörässä voiteluöljy korvataan vedellä, joten laitoksesta tulee myös entistä ympäristöystävällisempi”, kertoo Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Timonen. ”Yhteinen projekti syventää strategista kumppanuuttamme entisestään. Se yhdistää kahden yhtiön asiantuntemuksen ja vahvistaa molempien osaamista”, Timonen jatkaa. 

industry-energy-industry


Ota yhteyttä

Pyydä meiltä tarjous tai lisätietoja.

Yhteydenottopyyntö

Ota yhteyttä

Edut asiakkaalle 

 • Toimialaosaaminen 

 • Hyvä työturvallisuus työkohteessa 

 • Kustannustehokkaat teollisuuden prosessit  

 • Ennakoiva älykäs anturiteknologia ja tiedon käsittely
 • Pienemmät kustannukset ja riskit ennakoivan kunnossapidon ansiosta 

 • Tehokkaat asennusprojektit: huolellinen ennakkosuunnittelu, esivalmistus 
 • Kestävät elinkaariratkaisut 

 • Kaikki järjestelmät ja tuotteet yhdeltä asiantuntevalta kumppanilta  

 • Tekninen huolto ja kunnossapito ympäri vuorokauden