Energiateollisuus

Meillä on pitkä kokemus yhteistyöstä energiantuotannossa ja -jakelussa toimivien asiakkaiden kanssa. Voimme varmistaa prosessien turvallisuuden, tehokkuuden ja ammattitaitoisen kunnossapidon sekä rakentaa tulevaisuuden osaamista voimalaitoksissa ja jakeluverkoissa. Voimme myös tarjota asiakkaan käyttöön paikallisen tiimin, joka huolehtii kunnossapidosta, asennuksista, tarkastuksista ja paikallisista toiminnoista. 

Eettiset liiketoimintaperiaatteemme varmistavat, että toimimme aina vastuullisesti. Tämä on erityisen tärkeää esimerkiksi silloin, kun otetaan käyttöön uusi toimintamalli. Kaikki toimintamme täyttää työ- ja prosessiturvallisuuden normit sekä tiukat ympäristövaatimukset.  

Yhteistyötä alusta lähtien

Kun yhteistyö aloitetaan jo suunnittelu- ja projektointivaiheessa, voimme tarjota taloudellisesti, teknisesti ja toiminnallisesti parhaan ratkaisun. Osaamisemme näkyy tehokkaassa projektin toteuttamisessa sekä siinä, että huomioimme kaikki tekniset näkökohdat, huolto ja kunnossapito mukaan lukien, jo suunnitteluvaiheessa. Toteutamme energiateollisuuden asennusprojekteja ympäri Euroopan ja toimitamme esivalmisteita kaikkialle maailmaan.  

Esivalmistus lisää tehokkuutta 

Asennuksissa hyödynnämme esivalmistettuja komponentteja, kuten tuloilmalaitteiden kanavia ja poistoilmapuhaltimia, sekä optimoituja materiaalivirtoja, jotka tehostavat projektin johtamista ja aikatauluttamista, lyhentävät toimitusaikoja ja nopeuttavat asennustöitä paikan päällä. Työturvallisuus ja prosessien turvallisuus ovat ensisijaisia kaikissa projekteissamme. 

Kokonaisvaltainen palveluvalikoimamme varmistaa sen, että 

 • toiminta on häiriötöntä 

 • prosessit tehostuvat kaikentyyppisissä voimalaitoksissa 

 • tuotantokatkokset vähenevät ennakoivien korjausten ja kunnossapidon sekä ympärivuorokautisen palvelun ansiosta 

 • asennukset tehdään tiukalla aikataululla esivalmisteita hyödyntäen 

 • ennakoivasta kunnossapidosta huolehtivat ulkoistetut ammattilaiset 

 • käytössä on paras osaaminen ydinvoimaloiden seisokkien kokonaisvaltaisesta hallinnasta. 

Kokonaisvastuu kiinteistötekniikasta

Tarjoamme palvelumme myös energiateollisuuden laitosten kiinteistötekniikan, automaation ja kiinteistöpalveluiden kehittämiseen ja hallintaan. Voimme ottaa vastuun kiinteistön teknisestä huollosta ja kunnossapidosta sekä kiinteistöpalveluiden johtamisesta. Palveluiden johtamisella takaamme kiinteistöjen toimivuuden, energiatehokkuuden ja niiden arvon säilymisen niiden koko elinkaaren ajan.  

Kiinteistöt voidaan liittää etävalvonta- ja etähallintapalveluun, jolla taataan oikeat olosuhteet. Kehitämme ja asennamme turvallisuusjärjestelmät, kuten kulunvalvonnan, keskitetyn hälytysten vastaanoton, murtohälytykset, videovalvonnan ja palontorjuntajärjestelmät. Kaikki järjestelmät toteutetaan kehittyneille alustoille.  

Saat kaikkiin tarpeisiisi luotettavaa palvelua ja avointa tiedonkulkua yhdeltä palveluntarjoajalta yhteyshenkilösi kautta. Olemme luotettava ja vakavarainen kumppani, joka tarjoaa laaja-alaista osaamista ja pitkäaikaista sitoutumista.

Referenssejä

”Uusi toimintamalli auttaa meitä uudistamaan toimintaamme ja sopeutumaan muuttuviin tarpeisiin. Tulevien investointiemme painopisteenä on nykyisen tuotantojärjestelmän kestävä kehittäminen. Pääsimme Caverionin kanssa yhteisymmärrykseen palveluiden laajuudesta ja laadullisesta sisällöstä. Valintakriteereissämme painotimme kokemuksen, resurssien, palveluiden toteuttamisen ja kestävän toiminnan tärkeyttä.” – Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Timonen

”Olemme tyytyväisiä, että Caverion voitti julkisen hankintalain edellyttämällä tavalla toteutetun tiukan kansainvälisen tarjouskilpailun. Arvostamme Caverionin näyttöjä vastaavista voimalaitosputkistojen kokonaistoimituksista. Projektin kannalta on hyvä, että korkeapaineputkistojen yksityiskohtainen suunnittelu saadaan liikkeelle hyvissä ajoin”, toteaa Turun Seudun Energiantuotannon toimitusjohtaja Tapani Bastman

”Turvallisuus on yksi toimintamme kulmakivistä, ja olemme huomioineet myös Caverionin toimenpiteet työturvallisuuden kehittämiseksi. Päivittäisen perustyön lisäksi koemme, että sopimus tuo jatkossa lisäarvoa kehitystyöhömme”, sanoo Fingridin varatoimitusjohtaja Kari Kuusela

”Projekti on Kemijoki Oy:lle tärkeä, sillä projektin myötä Seitakorvan koneistosta tulee yksi Suomen suurimmista säätövoimaa tuottavista vesivoimakoneista. Uudessa turbiinin juoksupyörässä voiteluöljy korvataan vedellä, joten laitoksesta tulee myös entistä ympäristöystävällisempi”, kertoo Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Timonen. ”Yhteinen projekti syventää strategista kumppanuuttamme entisestään. Se yhdistää kahden yhtiön asiantuntemuksen ja vahvistaa molempien osaamista”, Timonen jatkaa. 

industry-energy-industry


Ota yhteyttä

Pyydä meiltä tarjous tai lisätietoja.

Yhteydenottopyyntö

Ota yhteyttä

Edut asiakkaalle 

 • Toimialaosaaminen 

 • Turvallinen toiminta ja hyvä työturvallisuus työkohteessa 

 • Kustannustehokkaat teollisuuden prosessit  

 • Pienemmät kustannukset ja riskit ennakoivan kunnossapidon ansiosta  

 • Tehokkaat asennusprojektit: huolellinen ennakkosuunnittelu, esivalmistus 

 • Korkeapaineputkistojen nopeat toimitukset riittävän varaston ansiosta 

 • Kestävät elinkaariratkaisut 

 • Kaikki järjestelmät ja tuotteet yhdeltä asiantuntevalta kumppanilta  

 • Tekninen huolto ja kunnossapito ympäri vuorokauden