Liikenne

Meillä on pitkäaikaista kokemusta kiinteistötekniikasta ja teknisestä kunnossapidosta, joilla varmistetaan liikennesektorin kiinteistöjen ja infrastruktuurin luotettavuus ja turvallisuus matkustajavirtojen ja logistiikan osalta.  Tiedämme, kuinka kriittistä on korjata laiteviat ja keskeytyneet toiminnot heti. Voimme tarjota taloudellisesti, teknisesti ja toiminnallisesti parhaat ratkaisut liikennesektorin kiinteistöille.  

Käytännössä tietotaitomme monimutkaisista ja haastavista, suuren luokan rakennustyömaista ja infrastruktuurista merkitsee lyhyempiä matkustusaikoja ja parempaa turvallisuutta yhä kaupungistuvammassa yhteiskunnassa. Voimme varmistaa, että lentokentillä, matkustajaterminaaleissa ja asemilla on asianmukaiset ilmastointi- ja ilmanvaihtojärjestelmät ja että liikenteenvalvonta ja -ohjaus ehkäisevät yllättäviä tilanteita teillä ja tunneleissa ja että turvallisuusjärjestelmiä ja -laitteita ylläpidetään ammattimaisesti.  

Kokonaisvaltainen palveluvalikoimamme liikennesektorin asiakkaille varmistaa 

  • Matkustajien ja työntekijöiden viihtyvyyden ja turvallisuuden 

  • Liikennesektorin kiinteistöjen energiatehokkuuden ja toimivuuden     

  • Alueella asuvien ja liikkuvien paremman turvallisuuden liikenteessä 

  • Täysin integroidut projektitoimitukset ja ennustettavan laadun  

  • Ympärivuorokautiset HelpDesk- ja etävalvomopalvelut   

Laajat palvelut liikennesektorille 

Caverion voi vastata liikennesektorin ja infrastruktuurin kaikkien teknisten järjestelmien ja ratkaisujen suunnittelusta, toteuttamisesta, toiminnasta ja kunnossapidosta. 

Saat kaikkiin tarpeisiisi luotettavaa ja avointa tiedonkulkua yhdeltä palveluntarjoajalta yhteyshenkilösi kautta. Olemme luotettava ja vakavarainen kumppani, joka tarjoaa laaja-alaista osaamista ja pitkäaikaista sitoutumista.

Referenssejä

”Finavian lentoasemien läpi kulkee yli 19 miljoonaa matkustajaa joka vuosi. Meidän tärkein tehtävämme on huolehtia siitä, että asiakkaamme voivat nauttia matkustamisesta turvallisissa olosuhteissa. Kiinteistössä tapahtuu säännöllisesti nopeita muutoshankkeita jatkuvan kehittämisen ansiosta. Purkaminen ja uudelleen rakentaminen on siksi lentoasemalla lähes jokapäiväistä. Myös akuutit laitteiden rikkoutumiset vaativat nopeaa reagointia. Caverion on pystynyt vastaamaan näihin haasteisiin erittäin hyvin. Se on toimittanut meille jo pitkään turvalaitteita sekä huoltanut ja ylläpitänyt paloilmoitin- ja sprinklerijärjestelmiä. Caverionilaiset tuntevat talomme tavat ja samat tutut henkilöt ovat työskennelleet lentoasemalla jo pitkään.” – Esko Ruotsalainen, pelastusinsinööri, Finavia Oyj

”Tämä on erittäin tärkeä hanke, joka on monella tapaa hyödyllinen jatkuvasti kaupungistuvalle yhteiskunnallemme: matkustusajat lyhenevät ja sekä matkustajien että radanvarren asukkaiden turvallisuus paranee. Poistamme tasoristeyksiä, vanhentuneita tunneleita sekä maanvyörymäalueilla sijaitsevia rataosuuksia. Muita hyötyjä matkustajille ovat esimerkiksi lisääntynyt kapasiteetti, matkustusmukavuus ja täsmällisyys”, toteaa Stine Ilebrekke Undrum, Jernbaneverketin projektijohtaja

public_transport_plane_finnair


Ota yhteyttä

Pyydä meiltä tarjous tai lisätietoja.

Yhteydenottopyyntö

Ota yhteyttä

  Edut asiakkaalle

  • Optimaaliset toimintaedellytykset matkustajille ja työntekijöille 

  • Ammattitaitoinen tekninen huolto ja kunnossapito, joka takaa julkisten kiinteistöjen arvon säilymisen 

  • Ratkaisut, jotka takaavat häiriöttömän toiminnan digitalisoituvassa yhteiskunnassa 

  • Elinkaariajattelu: pienemmät kustannukset, energiankulutus ja riskit    

  • Kestävän kehityksen huomioon ottaminen