Luomamme ympäristö muokkaa tapaamme elää ja työskennellä

Rakennukset vaikuttavat suorituskykyymme, terveyteemme ja hyvinvointiimme. Älykkäät rakennukset keskittyvät käyttäjiinsä, jotta voit nauttia mukavasta ja terveellisestä tilasta. Tämän varmistamiseksi, älykkäät rakennukset ovat täynnä toisiinsa yhteydessä olevia älykkäitä teknologioita, tietoja kerääviä alustoja sekä kehittynyttä analytiikkaa. Edellämainitut mahdollistavat älykkäät palvelut ja ratkaisut, joiden avulla rakennusta voidaan käyttää tehokkaasti ja kestävästi. Kestävä kehitys edellyttää, että rakennukset tunnustetaan osaksi laajempaa ekosysteemiä. Älykkäät rakennukset ovat yhteydessä viereisiin rakennuksiin ja kokonaisuudessaan koko kaupunkiin. Yhteys mahdollistaa resurssien viisaan käytön ja tehokkaan jakamisen. Viime kädessä kyse on kestävän, tehokkaan ja käyttäjäystävällisen ympäristön luomisesta, joka varmistaa, että voit suoriutua parhaalla mahdollisella tavalla.


Älykkäät rakennukset tarjoavat kestäviä ratkaisuja yrityksille, ihmisille ja planeetalle.

Energy efficient functions & operations

 

Energia- ja toimintatehokkuus

Kaikki kiinteistötekniikka on kytketty kiinteistöhallintajärjestelmään, joka käyttää ennakoivaa analytiikkaa toiminnan optimoimiseksi ja tarpeiden ennakoimiseksi.

Suorituskyky ja hyvinvointi

 

Suorituskykyä ja hyvinvointia ihmisille

Rakennus mukautuu eri käyttäjien tarpeisiin, tarjoaa mukavat ja kätevät työskentelyolosuhteet ja tarjoaa näkyvyyttä rakennuksen olosuhteille.

Kestävän kehityksen tavoitteet

 

Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen

Energiankulutus on optimoitu, teknologiat nykyaikaistettu ja rakennus on liitetty kaupungin älykkääseen sähköverkkoon.


Älykkäät rakennusratkaisut

 

Caverion SRI -konsultaatio

 • Analysoimme rakennuksen älykkyystason ja annamme toimenpidesuunnitelman kiinteistön älykkyyden lisäämiseksi.
 • SRI perustuu Euroopan komission EPBD-direktiiviin ja yhteiseen SRI-laskentamenetelmään.

Rakennusautomaatio

 • Toimii kaksisuuntaisesti ja mahdollistaa kommunikoimisen automaatioon kytkettyjen ratkaisuiden kanssa, esim. turvajärjestelmien, uusiutuvan energian järjestelmien, sähköautojen latausasemien, älykkään valaistuksen, jne. kanssa.
 • Energiankäytön optimointi (paikallisen) tuotannon ja optimoidun vihreän energian varastoinnin funktiona.
 • Paranna asukkaiden viihtyvyyttä automaation avulla
 • Automaattiset diagnoosit ja huoltoennusteet

Älykkään teknologian ja automatisoidun analytiikan mahdollistamat ratkaisut, esim.

 • Kysyntäjousto: Rajoittaa huipputehoa ja reagoi sähkön hinnan muutoksiin.
 • Caverion SmartView: Reaaliaikainen näkyvyys rakennusten toimintaan, olosuhteisiin ja suorituskykyyn.

 
Pilvenpiirtäjä

Aseta rakennuksellesi tavoitteet

Asettamalla tavoitteita voimme mitata, miten rakennus toimii tavoitteisiinsa nähden: edistääkö se ihmisten hyvinvointia ja saavuttaako se kestävän kehityksen tavoitteet? Tyypillisiä tavoitteita ovat mm:

 • Terveellinen työympäristö
 • Työntekijöiden parempi pysyvyys
 • Parempi tuottavuus
 • Tyytyväisemmät loppukäyttäjät
 • Alhaisemmat elinkaarikustannukset
 • Pienempi energiankulutus
 • Vähemmän CO2-päästöjä
Pilvenpiirtäjä

Kiinteistönhallintajärjestelmä

Nykyaikainen kiinteistönhallintajärjestelmä on keskeinen osa älykästä rakennusta. Hallintajärjestelmä auttaa vähentämään CO2-päästöjä, tekee rakennuksesta joustavan ja mukautuvan ja integroi sen ympäröivään kaupunkiin.

Kiinteistönhallintajärjestelmän kautta kerätyt tiedot voidaan visualisoida käyttäjille heidän älylaitteidensa avulla. Käyttäjät voivat seurata kiinteistönsä energiankulutusta etänä, hallita rakennuksen toimintoja, kuten valaistusta, jäähdytystä tai lämmitystä sekä havaita poikkeavuudet varhaisessa vaiheessa.

 • Ilmastointi
 • Paloilmoitinjärjestelmät
 • Jäähdytys
 • Autojen sähkölataus
 • Turvajärjestelmät
 • Aurinkopaneelit
 • Lämmitys
 • Rakennuksen automaatiojärjestelmä
 • Valaistus
 
Skyscraper_Left_480x250.jpg

Tarkkaile ja seuraa reaaliaikaisia tietoja yhdessä järjestelmässä

Kun rakennukseen lisättiin kiinteistönhallintajärjestelmä, siitä tuli älykkäämpi ja valtavia määriä tietoa keräävä. Näiden tietojen analysointi auttaa alentamaan kustannuksia, parantamaan rakennuksen olosuhteita ja varmistamaan rakennuksen käyttäjien ja vuokralaisten tyytyväisyyden.

Caverion SmartView on alusta, joka tarjoaa reaaliaikaisen näkyvyyden rakennusten toimintaan, olosuhteisiin ja suorituskykyyn.

Caverion SmartView:n hyödyt

 • Kaikki tieto kiinteistöstä vain muutamalla klikkauksella
 • Vertaile rakennusportfoliosi tietoja keskenään
 • Siirry reaktiiviesta proaktiiviseen ylläpitoon
 • Seuraa, miten sovittu palvelun taso toteutuu
 • Kasvata käyttäjätyytyväisyyttä
Skyscraper_Right_480x250.jpg

Ymmärrä rakennuksesi valmius mukautua.

Älykäs toimistorakennus sisältää teknisiä rakennusjärjestelmiä, parannettua analytiikkaa ja alustateknologiaa. Kartoita kiinteistösi älyvalmius älyvalmiusindikaattorin (Smart Readiness Indicator, SRI) avulla. SRI on rakennuksen älykkään valmiustason analyysi, joka perustuu EU:n energiatehokkuusrakennuksia koskevaan direktiiviin ja yhteiseen laskentamenetelmään.

SRI-laskennassa arvioidaan rakennuksen kykyä suoriutua kolmesta toiminnosta:

 1. Energiatehokkuuden optimointi ja käytönaikainen kokonaissuorituskyky.
 2. Toiminnan sopeuttaminen käyttäjän tarpeisiin.
 3. Sähköverkosta tuleviin signaaleihin sopeutuminen (esim. Kysyntäjousto).

Lisätietoja Caverionin SRI-konsultaatiosta

 

Haluaisitko kuulla lisää?

Jätä yhteydenottopyyntö

 

Tutustu esimerkkeihin älykkäistä rakennuksista ja laitoksista: