Lämmön ja sähkön tuotannolla on valtava vaikutus ympäristöön ja tulevaisuuteemme.

Lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitos (CHP-laitos) on voimalaitos, joka tuottaa sähköä ja ottaa talteen (muuten hukkaan menevän) lämpöenergian lämmitykseen käytettäväksi. Lämmön ja sähkön kestävä tuotanto saavutetaan, kun valitaan oikeat energialähteet sekä käytetään ja huolletaan laitoksia oikein.


 

Tapa, jolla laitoksia käytetään ja ylläpidetään, voi vähentää huomattavasti hiilidioksidipäästöjä, lisätä tehokkuutta ja varmistaa, ettei energiaa mene hukkaan.

 
Kehittynyt automaatio

 

Kehittynyt automaatio

Kun laitoksen toiminta optimoidaan alan asiantuntijoiden käyttämän älykkään teknologian avulla, tehokkuus ja turvallisuus lisääntyvät.

Koneoppiminen

 

Koneoppiminen

Toiminta tehostuu entisestään, kun prosesseista kerätään lisätietoja IoT-antureilla ja analysoidaan koneoppimissovelluksilla.

Käyttö ja huolto

 

Käyttö ja huolto

Tiedot auttavat käyttö- ja huoltohenkilöstöä tekemään oikeita päätöksiä. Sähkön ja lämmön toimituksen on oltava keskeytymätöntä ja turvallista - joka tunti joka päivä.


Älykkäät CHP-laitokset vastaavat kaupungin muuttuviin tarpeisiin

Älykäs CHP-laitos on tiiviisti yhteydessä ympäröivään älykkääseen kaupunkiin, jotta se tuottaa sopivaa energiaa ja lämmitystä yrityksille ja kodeille. Energia-alan asiantuntijat käyttävät ja ylläpitävät laitosta tehokkaasti ja varmistavat, että lämmön ja sähkön kriittisessä toimituksessa on mahdollisimman vähän keskeytyksiä.

Nainen työskentelee CHP-laboratoriossa

Caverionin käyttö- ja ylläpitokumppanuudet:

  • Hoidamme yhdistettyjen lämpö- ja voimalaitosten, lämpölaitosten, kaukolämpöverkostojen ja vesivoimalaitosten käytön ja kunnossapidon, mukaan lukien lisähankkeet ja asennuspalvelut.
  • Voimalaitosten ja lämpöverkkojen toiminnassa noudatetaan ympäristömääräyksiä ja kestävän kehityksen tavoitteita.
  • Toiminnan tehokkuus vähentää ympäristövaikutuksia.
  • Asetamme etusijalle turvallisuuden jatkuvan parantamisen toiminnassamme ja kunnossapitotöissämme, varmistamme henkilöstömme terveyden ja hyvinvoinnin ja takaamme välttämättömän turvallisen sähkön- ja lämmöntuotannon.

Älykkäämpi lämmön- ja sähköntuotanto

Käyttämällä uusimpia IoT- ja tekoälytyökaluja ja valitsemalla oikeat energialähteet voimme:

  • Energiatehokkuuden lisääminen
  • Optimoida laitoksen käyttö ja kunnossapito
  • Vähentää ympäristövaikutuksia
  • CO2-neutraalien uusiutuvien polttoaineiden käyttö
  • Turvallisen toimintaympäristön tarjoaminen
Kaksi henkilöä CHP-laitoksessa
 

Lue lisää teollisuusratkaisuistamme:

 

Haluaisitko kuulla lisää?

Jätä yhteydenottopyyntö