Kiinteistöjen menestyksekäs elinkaari alkaa jo ennen pohjatöiden aloittamista

Nykyaikaisessa rakennushankkeessa oikea suunnittelu varmistaa, että kiinteistöstä tulee mahdollisimman älykäs ja kestävä. Koska kiinteistöt ovat usein toiseksi suurin kustannus yrityksille, on tärkeää ottaa huomioon kiinteistöjen tulevaisuuden käyttö- ja ylläpitovaatimukset.


 

Älykkäät kiinteistöt suunnitellaan koko niiden elinkaaren ajaksi

 
icon-47.png

 

Kiinteistönomistajat

Tiukentuvan sääntelyn ja yleisen mielipiteen vuoksi kiinteistöjen omistajat ja asukkaat kiinnittävät yhä enemmän huomiota rakennustensa ympäristövaikutuksiin.

Investors

 

Sijoittajat

Sijoittajat etsivät kestäviä kehityshankkeita, ennen kuin he rahoittavat niitä.

Lifecycle

 

Elinkaariajattelu

Elinkaariajattelun soveltaminen rakennushankkeeseen on järkevä investointi sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.


 

Hankkeiden visualisointi rakennuksen tietomallinnuksen eli BIM avulla

 
 

Katso, kuinka rakennuksen tietomallintaminen toimii käytännössä

 

Suurissa rakennusprojekteissa työskentelee usein kymmeniä toimittajia samanaikaisesti jatkuvasti muuttuvien, mutta toisistaan riippuvaisten projektisuunnitelmien parissa. Tämä johtaa helposti linjausvirheisiin, tyytymättömyyteen, viivästyksiin ja mahdollisesti jopa kustannusten yllättävään kasvuun. Varmista, että näin ei tapahdu projektillesi ottamalla käyttöön rakennusten tietomallinnus eli Building Information Modeling (BIM).

BIM tarjoaa rakennuksestasi digitaalisen mallin kaikkine fyysisine ja toiminnallisine ominaisuuksineen. Sen avulla voit saada reaaliaikaisen visuaalisen tulkinnan rakennuksesta, suorittaa simulaatioita, parantaa viestintää ja tunnistaa mahdolliset yhteenotot etukäteen.

Kaikki osapuolet voivat hyödyntää tätä jaettua tietolähdettä saadakseen tietoa rakennuksestasi. Tämä muodostaa luotettavan perustan projektin aikaisille päätöksille ja myös rakennuksen tulevalle toiminnalle.

Lue lisää rakennuksen tietomallinnuksesta

 

Saat asiantuntevaa opastusta luotettavalta elinkaarikumppanilta

 

Elinkaarikumppanuudet hyödyttävät rakennuksen sijoittajia, asukkaita ja itse rakennusta.

Voit säästää jopa 30 % vuotuisista energia- ja ylläpitokustannuksista, jos otat ne huomioon jo suunnittelun alkuvaiheessa sen sijaan, että mietit niitä vasta rakennuksen valmistuttua. 

Elinkaarimallissa olemme asiakkaan valitsema kumppani suunnitteluvaiheesta alkaen koko elinkaaren ajan. Sitoutumalla pitkäjänteiseen yhteistyöhön kanssamme pystymme optimoimaan kiinteistöjen koko elinkaaren aikaiset kustannukset. Tulevat kiinteistön käyttökustannukset ovat kiinteistön omistajalle ennakkoon tiedossa koko elinkaarisopimuksen ajan ja ne on myös luotettavasti määritelty.

Elinkaarisopimusten edut:

  • Rakennuksen käyttäjille taataan samat, erinomaiset olosuhteet koko elinkaaren ajan.
  • Kestävä kehitys: jaettu vastuu ja pitkän elinkaaren korostaminen.
  • Parempi riskienhallinta ja alhaisemmat kokonaiskustannukset.
  • Sujuva siirtyminen projektista ylläpitovaiheeseen
  • Yksi kumppani koko elinkaaren ajan mahdollistaa palvelumallien kehittämisen ja todellisen, pitkäaikaisen yhteistyön
  • Mahdollisuus keskittyä ydinosaamiseen ja jättää vastuu rakennuksesta asiantuntijoille
  • Varmistaa pitkän aikavälin "rakennuksen parhaaksi" -päätökset ja mahdollistaa parhaan saatavilla olevan teknologian ja innovaatioiden käytön
  • Läpinäkyvyys koko hankeketjun ajan

Lue lisää elinkaarihankkeista ja -palveluista

 

Asiantuntija-apua kiinteistösi elinkaaren luomiseen

Tuotamme elinkaaripalveluita valtakunnallisesti. Caverionin ja Suomen ensimmäinen kiinteistöalan elinkaarihanke on Kaivomestarin kiinteistö Espoossa, joka on ollut toiminnassa vuodesta 2003 lähtien. Koko maan kattavan palveluverkostomme avulla korkea osaamisemme on käytössä koko maassa ja näin varmistamme korkealaatuisen palvelun kaikkialla Suomessa.

Asiakkaanamme voit luottaa, että sopimuksenmukaisuus toteutuu 24/7 ja voit keskittyä hyödyntämään täysimääräisesti kiinteistöäsi. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme koskien kiinteistöjen elinkaaren aikaisten kustannusten laskemiseen tai investointeihin.

On aika ryhtyä toimenpiteisiin ja tehdä merkittäviä valintoja kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. 

 

Rakennuksen elinkaari ja kustannusten kertyminen

 
TCLO.jpg
 

Haluaisitko kuulla lisää?

Jätä yhteydenottopyyntö