Älykkäät sairaalat ovat verkottuneita, energiatehokkaita ja optimoitu parantumisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Sairaalan on oltava turvallinen ja toimiva ympäristö potilaille, vierailijoille ja terveydenhuollon asiantuntijoille. Nykyaikaiset rakenneratkaisut ja puhdastilatekniikka muovaavat sairaaloiden tulevaisuutta. Ne auttavat luomaan sairaaloita, jotka ovat turvallisempia, kestävämpiä ja pystyvät paremmin mukautumaan terveydenhuollon muuttuviin tarpeisiin. Mitä paremmin sairaalasi toimii, sitä parempi on potilaskokemus, hoidon laatu, turvallisuus ja tehokkuus.


Älykkäät sairaalat muuttavat ympäristöjä

 
Älykkäät sairaalat ovat yhteydessä toisiinsa

Älykäs ja yhdistetty

Perinteisissä sairaaloissa on oma osuutensa teknologiasta, mutta älykkäässä sairaalassa kaikki järjestelmät ja laitteet on kytketty toisiinsa tarkoituksenmukaisesti ja älykkäästi, jotta ne voivat valvoa ja mukautua reaaliaikaiseen tietoon ja olosuhteisiin.

Terveydenhuollon ammattilaiset hyötyvät

Terveydenhuollon ammattilaiset hyötyvät

Kun paras teknologia palvelee rakennuksen käyttäjiä, terveydenhuollon ammattilaiset voivat keskittyä ydintehtäväänsä eli potilaiden hoitoon.

Potilaat hyötyvät

Potilaat hyötyvät

Toisiinsa liitetyt järjestelmät ja laitteet optimoivat sairaalan prosesseja ja rakennuksen suorituskykyä. Tämä tarkoittaa potilaille suorituskyvyn ja turvallisuuden lisääntymistä sekä paranemisprosesseja tukevia olosuhteita.


Sairaaloiden nykyaikaistamisen tulokset

 
 • Potilasvirta on saumaton, tehokas ja turvallinen
 • Olosuhteet ja ilmanlaatu ovat erinomaisella tasolla
 • Energiatehokkuus ja kustannustehokkuus on optimoitu
 • Kirurgiset valmiudet ja diagnostiikka paranevat
 • Tiloja voidaan mukauttaa eri tarkoituksiin
 • Etälääkintähoitoa tuetaan
 • Potilaiden ja rakennuksen kannalta kriittisissä järjestelmissä on korkea redundanssi ja valvonta
 • Luotettavuutta vahvistetaan kaikilta osin
Lääkärit käytävällä
 

 

Älykkäät järjestelmät monimutkaisissa ympäristöissä

 • Älykäs kulunvalvonta
 • Häiriöiden ja keskeytysten minimointi
 • Valvonta- ja palohälytysjärjestelmät
 • Murtohälytysjärjestelmä
 • Audiovisuaaliset järjestelmät potilashälytyksiä varten
 • Kehittyneet lääketieteelliset kaasujärjestelmät
 • Kuulutusjärjestelmät
 • Tiedonsiirto- ja potilaan tunnistusjärjestelmät
 • Älykkäät kiinteistönhallintajärjestelmät ovat sairaalan suorituskyvyn ytimessä, sillä ne varmistavat viihtyisät ympäristöt potilaiden toipumisen tueksi ja varmistavat, että kriittiset järjestelmät, kuten ilmanvaihto ja olosuhdemittaus, toimivat aina niin kuin pitääkin.
 • Ilmastoinnin säätöanturit
 • Uusiutuvien energialähteiden (esimerkiksi maalämmön) käyttö
 • Tehokas ilmanvaihto erittäin steriileihin ympäristöihin, esimerkiksi tutkimuslaboratorioihin ja leikkaussaleihin
 • Keskitetyt valaistuksen hallintajärjestelmät
 • Energiaa säästävät LED-valot, joita ohjataan päivänvalo- ja läsnäolotunnistimilla
 

Puhdastilatekniikka

Luotettavien tuotteiden ja ratkaisujen tutkiminen ja kehittäminen tiukkoja määräyksiä noudattaen edellyttää turvallisia laboratorioita, jotka täyttävät korkeimmat mahdolliset standardit. Puhdastilat vastaavat terveydenhuollon, biotieteiden ja muiden teollisuudenalojen kontaminaationhallinnan tarpeeseen.

Puhdastilassa työskentelevä henkilö

Mikä on puhdastila?

Puhdastila mahdollistaa valittujen muuttujien, kuten ilmassa olevien hiukkasten määrän, maksimaalisen hallinnan. Monilla teollisuudenaloilla tarvitaan valvottua prosessiympäristöä, jossa valmistusprosessi, määräykset tai alan sopimukset edellyttävät ilmassa olevien hiukkasten vähimmäismäärää ja lämpötilan, kosteuden, paine-eron ja ilmavirtojen maksimaalista valvontaa.

Caverion rakentaa ja käyttää puhdastiloja DIN ISO 14644 -standardin ja GMP:n (Good Manufacturing Practice) mukaisesti. Caverion pystyy toteuttamaan ilmanvaihtotekniikkaa jopa korkeimman turvallisuustason (BSL 4) laboratorioissa.

Puhdastilat monilla teollisuudenaloilla

Puhdastilat kehitetään ja suunnitellaan ympäristöihin, joissa hygienialle, laadulle, joustavuudelle, pitkäikäisyydelle ja elinkaarikustannuksille asetetaan korkeat vaatimukset. Puhdastilatekniikkaamme käytetään jo seuraavilla teollisuudenaloilla:

 • Biotekniikka
 • Tutkimus
 • Sairaalateknologia
 • Elintarviketeknologia
 • Mikrobiologia
 • Lääketieteellinen tekniikka
 • Geeni- ja laboratoriotekniikka
 • Lääketeollisuus
Cleanroom
 

Älykäs huolto

Nykyaikaiset ja toisiinsa liitetyt rakennusratkaisut hyödyntävät älykkään ylläpidon kaikkia etuja, jotta sairaalan toiminta on keskeytymätöntä ja sen suorituskyky on optimaalinen koko sen elinkaaren ajan:

 • Korkea palvelun saatavuus, 24 tunnin valmius.
 • Erittäin pätevä, alan kokenut henkilöstö, jolla on syvällinen tekninen tietämys.
 • Keskittyminen kokonaiskustannuksiin ja kokonaisvastuu sairaalan toiminnasta ja ylläpidosta.
 • Pitkän aikavälin toimenpiteet, kuten energiatehokkuuden parantaminen
 • Kuntoon perustuvan kunnossapidon ansiosta häiriöt ja keskeytykset ovat mahdollisimman vähäisiä.
 • Selkeät ja hyvin osoitetut kunnossapitosuunnitelmat
icon-64.png

Sairaaloiden kunnossapito eroaa monista muista kiinteistöistä, sillä ne sisältävät paljon teknisiä järjestelmiä, joiden on toimittava 24/7 kaikissa olosuhteissa. Suuret potilasvirrat ja käyttökustannukset edellyttävät myös kiinteistön kokonaisvaltaista ylläpitoa.


Lue lisää:

 

Haluaisitko kuulla lisää?

Jätä yhteydenottopyyntö