sami kankaanoja

Trainee-ohjelman kautta Joutsenoon kehitysinsinööriksi

Sami Kankaanoja - konetekniikan diplomi-insinööri | trainee-ohjelma

Olen Sami Kankaanoja, konetekniikan diplomi-insinööri lähtöisin Kirkkonummelta. Tein diplomityön Prysmian Finlandin kaapelitehtaalle tuotantolinjojen OEE-järjestelmän käyttöönotosta ja sen mahdollisuuksista parantaa tuotannon kokonaistehokkuutta. Valmistumiseni jälkeen olin Prysmianilla lähes puolitoista vuotta tuotannon vuorotyönjohtajana.

Kesällä 2016 löysin ilmoituksen, jossa haettiin diplomi-insinöörejä Botnia Mill Servicen trainee-ohjelmaan.  Ilmoituksessa kerrottiin, että traineet kiertävät vuoden koulutusohjelman aikana kaikki Metsä Fibren sellutehtaiden kunnossapitoyksiköt ja ohjelma sisältää intensiiviviikoilla järjestettävää koulutusta esimiestyöstä, työehtosopimuksista, HR:stä, hankinnasta, taloushallinnosta ja sellun valmistusprosessista. Tuo vaikutti mahtavalta tilaisuudelta päästä kehittämään itseään ja nähdä tehtaita ympäri Suomen, joten laitoin hakemuksen BMS:lle.

Valintaprosessin jälkeen olin yksi onnekkaista viidestä henkilöstä, jotka valittiin BMS:n järjestämään ensimmäiseen trainee-ohjelmaan. Jokaiselle traineelle nimettiin mentori, jonka avulla yrityksen liiketoiminnan tutustumiseen saatiin mainiota syvyyttä.

Kiertoni yksiköissä alkoi Kemissä heti kunnossapidollisesti tärkeimmästä ajankohdasta eli tehtaan vuosihuoltoseisokista, jossa tehtaan seuraavan käyntikauden korkea käytettävyys, tavoitetuotantotaso sekä tuotteen laatu pyrittiin varmistamaan noin viikon kestävän, yli tuhannen työntekijän voimin toteutetun, tarkasti suunnitellun ja ajoitetun huoltoseisokin aikana. 

Seuraavaksi siirryin Rauman tehtaalle, jossa syvennyttiin päivittäiseen kunnossapitoon sekä järjestelmien käyttöön. Siirryin vuoden vaihteessa takaisin Kemiin työnjohtotehtäviin ja pääsin toteuttamaan oman työryhmän toimintaa tehtaalla olevalla metallipajalla. Olin Kemissä vappuun saakka, jonka jälkeen kaikki traineet olivat mukana Joutsenon tehtaan vuosihuoltoseisokissa. Olin itse mukana käyttövarmuustarkastusryhmässä, mikä tarjosi loistavan tilaisuuden päästä näkemään laitteiden sisään ja tekemään dokumentaatiota kunnossapitoa varten. Kesän aikana toimin käyttövarmuusvastaavan kesälomittajana Kemin ja Joutsenon tehtailla ja osallistuin yksikön operatiiviseen johtamiseen yhdessä yksikön päällikön kanssa.

Kokonaisuudessaan trainee-ohjelma antoi hyvän pohjan jatkoa varten. Pääsimme tutustumaan kauttaaltaan yrityksen toimintaan ja strategisiin tavoitteisiin. Saimme hyvän perehdytyksen BMS:n omistajista eli Metsä Fibrestä ja Caverionista. Trainee-ohjelma on koulutusmuotona mahtava tilaisuus aloittaa uutena henkilönä yrityksessä, sillä se mahdollistaa laajan työtehtäväkierrätyksen ja kattavan henkilöstöön tutustumisen melko lyhyessä ajassa. Trainee-vuoden aikana työtehtävien vaatimustaso kasvoi jatkuvasti, joka edesauttoi tehokasta asioiden omaksumista.

Trainee-ohjelman jälkeen aloitin Joutsenon tehtaalla kehitysinsinöörinä. Vastaan tehtaan elinkaarisuunnitelman mukaisten investointi- ja suurkorjaushankkeiden toteuttamisen kokonaisuuden hallinasta sekä toimin BMS:n kehityshankkeissa. Heti alusta asti BMS:llä työskentely on tarjonnut ”tekemisen meininkiä” sekä mahtavaa eteenpäin tähtäävää, ammattimaista otetta asioiden toteuttamisessa. Yrityksessä panostetaan työturvallisuuden kehittämiseen, uuden teknologian hyödyntämiseen, ammattiosaamisen kehittämiseen, parhaiten toimintamallien etsimiseen ja käyttöönottoon sekä huipputasoiseen asiakaspalveluun. Nämä ovat asioita, joita arvostan suuresti BMS:llä. Merkkinä BMS:llä toteutuneesta jatkuvasta parantamisesta on myös Laatukeskuksen Suomen laatupalkinto -kilpailun voitto vuonna 2016.