Mikko Suutama

Käyttövarmuuspäällikkönä Raumalla

Mikko Suutama - konetekniikan diplomi-insinööri | trainee-ohjelma

Hakeuduin Botnia Mill Servicen trainee-ohjelmaan vajaan vuoden jälkeen valmistumisestani. Konetekniikan DI:n opinnoissani olin keskittynyt kunnossapidon ja käyttövarmuuden suunnitteluun, joten trainee-ohjelma tuntui hyvältä mahdollisuudelta päästä oman osaamisalan asiantuntijatehtäviin.

Trainee-ohjelma oli hyvin valmisteltu ja suunniteltu; käytännön järjestelyt, kuten majoittumiset eri paikkakunnilla toimivat loistavasti. Ohjelman aikana työskentelin sellutehtaiden käynnissäpitoyksiköissä Äänekoskella, Kemissä ja Joutsenossa. Kotioloissa Tampereella ehdin viettämään vain viikonloput, mikä oli ehkä itselleni ohjelmassa haastavinta.

Vaikka ohjelman runko oli etukäteen hyvin suunniteltu, taipui se myös tilanteiden mukaan (paikoitellen myös äkillisesti) muutoksiin esimerkiksi paikkakuntakierron suhteen. Ohjelman ydin ja tavoite pysyi kuitenkin koko ajan kirkkaana: Botnia Mill Servicen toimintaprosessien yhtenäistäminen ja parhaiden käytäntöjen arviointi eri yksiköiden välillä. Ohjelman aikana trainee-ryhmämme kokoontui paikkakuntavaihtojen välissä Vantaalle käsittelemään kokemuksia ja havaintoja sekä työstämään prosesseja. Ohjelman aikana suoritettiin myös lähiesimiehen ammattitutkinto.

Työskentely yksiköissä oli tutustumista operatiiviseen toimintaan kaikkien organisaatiotasojen kannalta. Kun toiminta oli tullut tutuksi, sain vastuuta yksittäisissä projekteissa ja selvityksissä, esimerkiksi kunnossapitodatan analysointitehtävissä ja vuosihuoltoseisokin tarkastustoiminnan organisoinnissa. Yksiköiden kunnossapitoinsinöörit toimivat työnohjaajina, minkä lisäksi BMS:n kehitysjohtaja toimi mentorinani.

Trainee-ohjelmassa vaadittiin aktiivisuutta ja oma-aloitteisuutta, sillä käynnissäpitoyksiköiden arki oli hyvin kiireistä. Tämä oli osaltaan haastavaa myös sen takia, että paikkakuntavaihtojen jälkeen oli aina uusi organisaatio tutustuttavana. Hyvänä puolena oli toki se, että vastuuta kyllä sai kun sitä uskalsi kysyä ja ottaa!

Nyt trainee-ohjelman jälkeen toimin BMS:n käyttövarmuuspäällikkönä ja työpisteeni on Raumalla, jonne myös muutin vaimoni kanssa. Etenkin trainee-ohjelman paikkakuntakierto on osoittautunut todella hyödylliseksi nykyisen työni kannalta, sillä tunnen ihmiset ja toimintatavat paremmin. Kaiken kaikkiaan trainee-ohjelma ylitti omat odotukseni ja täytti tavoitteensa sekä minun että BMS:n kannalta!