Tietosuojakäytäntö

Caverion Oyj sitoutuu suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun direktiivin 95/46/EY (tietosuojadirektiivi), sellaisena kuin se on muutettuna, ja tähän direktiiviin perustuvan paikallisen jäsenvaltioiden lainsäädännön sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Käyttämällä sivustoamme hyväksyt tämän tietosuojakäytännön ehdot. Sivustoa käyttäessäsi annat suostumuksen evästetiedostojen tallentamiseen ja käyttöön tämän tietosuojakäytännön mukaisesti. Jos et hyväksy tässä kuvattuja tietokäytäntöjä, älä käytä sivustoamme.

Jos sinulla on kysyttävää tai kommentoitavaa tästä tietosuojakäytännöstä, ota yhteyttä jäljempänä kohdassa "Määritelmät" mainittuun osoitteeseen.

Määritelmät

"Caverion", "me" tai "yritys": Caverion Oyj, Y-tunnus 2534127-4, Panuntie 11, 00620 Helsinki. Puh. 010 4071. Sähköposti communications@caverion.com

"Henkilötiedot": kaikenlaiset elävään luonnolliseen henkilöön suoraan tai epäsuorasti liittyvät tiedot.

"Käyttäjä(t)", "sinä" tai "asiakas": sivuston käyttäjä(t).

"Sivusto": verkkosivusto, jonka ensisijainen URL-osoite on caverion.com, sekä maakohtaiset verkkosivut, kampanjoiden aloitussivut (esimerkiksi hub.caverion.com) ja Caverionin sosiaalisen median sivut.

Evästeet

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa tietokoneeseesi tai muuhun päätelaitteeseen, kun käyt sivustossa. Evästeiden avulla sivuston käyttäjäkokemuksesta voidaan tehdä henkilökohtaisempi, sillä ne auttavat sivustoa tunnistamaan käyttäjän laitteen, kun hän palaa takaisin samaan sivustoon. Kukin eväste liittyy tiettyyn päätelaitteeseen, ja vain evästeen tallentanut palvelin pystyy myöhemmin lukemaan evästettä. Eväste ei suorita ohjelmia, eikä sitä voi käyttää virusten tai muiden haittaohjelmien välittämiseen tai päätelaitteen tai sen tiedostojen vahingoittamiseen. Yksittäistä käyttäjää ei voida tunnistaa pelkästään evästeiden tai muun vastaavan tekniikan avulla.

Tällä sivustolla evästeitä käytetään siten, ettei palvelun käyttäjän yksityisyydensuojaa loukata. Evästeitä käytetään muun muassa mittaus- ja tutkimustarkoituksiin sivuston käytön tyypin ja määrän selvittämiseksi. Evästeitä voidaan käyttää myös yrityksille suunnattuun suoramarkkinointiin tai käyttäjäluetteloihin perustuvaan markkinointiin sekä uudelleenmarkkinointiin. Tällaisen markkinoinnin päämääränä on tiedottaa yrityksen ajankohtaisista palveluista sellaisille käyttäjille, jotka ovat vierailleet yrityksen sivustolla aikaisemmin. Kerättyjä tietoja voidaan käyttää myös demografiatietojen kokoamiseen sekä kiinnostuksen kohteiden ja GDN-näyttökertojen raportointiin.

Evästeiden avulla ei voi käyttää päätelaitteen tallennusvälineitä, esimerkiksi kiintolevyä, eikä kopioida niihin tallennettuja tietoja. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön muuttamalla verkkoselaimensa evästeasetuksia, mutta se voi heikentää sivujen toimintaa, eikä sitä siksi suositella. Käyttäjä voi myös milloin tahansa poistaa evästeet verkkoselaimestaan.

Uudelleenmarkkinointi

Käyttäjille voidaan kohdentaa mainontaa ulkopuolisten palveluntarjoajien, kuten Googlen ja Facebookin, järjestelmiä hyödyntäen. Nämä palveluntarjoajat tallentavat uudelleenmarkkinoinnin seurantaevästeitä, joita mainokset käyttävät. Uudelleenmarkkinointi auttaa Caverionia räätälöimään markkinointia mieltymystesi mukaan.

Verkkokäyttäytymiseen perustuva mainonta

Evästeiden avulla kerätään tietoa verkkokäyttäytymisestäsi. Ulkopuoliset toimijat voivat näyttää mainoksiamme, kun käyt niiden verkkosivuilla tai käytät niiden sovelluksia. 

Google Inc:n kiinnostuksiin perustuvan mainonnan käytäntöjen viimeisin versio: http://support.google.com/adwordspolicy/bin/answer.py?hl=fi&answer=143465

Käyttäjä voi halutessaan hallinnoida käyttäjäluetteloihin perustuvaa markkinointia Your Online Choices -sivustolla osoitteessa http://www.youronlinechoices.com/fi. Google-markkinoinnin mainosvalintojen hallintatyökalu löytyy osoitteesta http://google.com/ads/preferences  

Poista uudelleenmarkkinointi käytöstä

Sivustoanalytiikka

Tällä sivustolla käytetään sivustoanalytiikkajärjestelmä Google Analyticsia, joka on Google Inc:n ("Google") ylläpitämä verkkoanalyysipalvelu. Sivustoanalytiikkajärjestelmä analysoi sivuston käyttöä evästeiden (tekstitiedostojen) avulla. Evästeiden sisältämät tiedot (kuten IP-osoitteet) välitetään palveluntarjoajalle (Google Yhdysvalloissa), joka tallentaa ne. Tietojen avulla palveluntarjoaja koostaa käyttöraportteja sivuston omistajalle sekä tarjoaa sivuston toimintoihin ja internetin käyttöön liittyviä muita palveluita.

Palveluntarjoaja voi luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille, jos laki velvoittaa siihen tai jos kolmas osapuoli käsittelee tietoja palveluntarjoajan puolesta.

Voit estää evästeiden käytön muuttamalla selaimesi asetuksia, mutta se voi heikentää sivuston toimintaa.

Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt, että sivustoanalytiikkajärjestelmä käsittelee henkilötietojasi edellä kuvatulla tavalla ja edellä kuvattuihin tarkoituksiin.

Poista sivustoanalytiikka käytöstä

Suoramarkkinointi

Sivustolla voidaan kysyä, haluatko vastaanottaa tiettyjä tietoja sähköpostitse ja/tai postitse. Jos ilmoitat haluavasi, hyväksyt samalla, että Caverion ja sen tytäryhtiöt voivat käyttää henkilötietojasi esimerkiksi tuotteita, palveluja ja kampanjoita koskevien tietojen lähettämiseen.

Voit halutessasi milloin tahansa kieltää suoramarkkinoinnin. Tällainen mahdollisuus sisältyy jokaiseen saamaasi suoramarkkinointiviestiin. Jos kiellät suoramarkkinoinnin, Caverion ei poista automaattisesti henkilötietojasi tietokannoista, mutta yhteystietosi poistetaan sähköpostilistalta.

Asiakassuhteeseen liittyvät tiedot

Jos olet Caverionin asiakas, voimme ottaa sinuun yhteyttä sähköpostitse asiakassuhteeseemme liittyvissä asioissa, vaikka et olisi ilmoittanut haluavasi tällaista yhteydenottoa. Voit kieltää tällaisen yhteydenoton sähköpostitse samalla tavalla kuin suoramarkkinoinnin.

Henkilötietojen kerääminen

Yleisesti ottaen sivustolla voi vierailla antamatta mitään henkilötietoja. Joissain sivuston osissa voidaan kysyä henkilötietoja tilatessasi jonkin tarvitsemasi palvelun.

Caverion kerää vain sellaisia henkilötietoja, joilla on merkitystä Caverionin ja asiakkaan välisessä suhteessa. Tietoja säilytetään vain niiden käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisen ajan tai sopimuksessa sovitun tai laissa säädetyn ajan.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Caverion käsittelee henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

  • palvelujemme parantaminen sekä käyttäjien tarpeisiin ja kiinnostuksen kohteisiin perustuvien räätälöityjen palvelujen ja sisällön tarjoaminen, mukaan lukien sähköpostimarkkinointi, sovellukset, henkilökohtaiset myyntipuhelut jne.
  • kilpailujen ja muun myynninedistämistoiminnan järjestäminen
  • Caverionin käytäntöjen, tuotteiden ja/tai palvelujen muutoksista tiedottaminen
  • sivuston turvallisen käytön varmistaminen eri laitteilla
  • sivuston kehittäminen
  • ·valitusten ja pyyntöjen käsittely
  • palvelujemme parantaminen toteuttamalla asiakaskyselyjä ja keräämällä palautetta sivustolla.

Henkilötietojen suojaaminen

Kaikki Caverionille antamasi henkilötiedot tallennetaan suojattuihin palvelimiin, ja palvelinympäristön ja henkilötietojen käsittelyyn tarvitaan asianmukaiset käyttöoikeudet. Caverion ja sen palveluntarjoajat ryhtyvät aina kaikkiin kohtuullisiin toimiin henkilötietojen suojan varmistamiseksi. Caverionilla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, säilyttää ja käyttää Caverionin tietokantoihin tallennettuja tietoja ja asiakkaan toiminnasta sivustolla saatuja tietoja kohtuullisen ajan.

Henkilötietojen siirto

Caverion ei siirrä henkilötietoja Caverion Oyj:n tai kumppaniensa, tytäryhtiöidensä, toimittajiensa ja alihankkijoidensa ulkopuolelle. Henkilötietojen jakaminen ja siirtäminen Suomen ja EU:n/ETAn ulkopuolella toimiville yrityksille voi olla tarpeen (esimerkiksi jos palvelimemme sijaitsevat toisessa maassa) sivuston asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi ja globaalin toimintamme helpottamiseksi. Hyväksyt nimenomaisesti, että Caverionilla on oikeus jakaa ja siirtää henkilötietojasi vapaasti EU:n/ETAn alueella tässä tietosuojakäytännössä kuvattuihin tarkoituksiin sekä EU:n/ETAn ulkopuolelle henkilötietolain 5 luvussa säädetyin perustein. Näissä tapauksissa Caverion ryhtyy kohtuullisiin toimiin varmistaakseen, että tietoja käsitellään Caverionin yleisten vaatimusten mukaisesti.

Oikeus käsittelyn kieltämiseen

Sinulla on oikeus kieltää Caverionia käsittelemästä henkilötietojasi suoramarkkinointiin, etämyyntiin ja muuhun markkinointiviestintään sekä markkinatutkimuksiin ja mielipidetutkimuksiin liittyviin tarkoituksiin ilmoittamalla meille kiellosta. Lähetämme sinulle markkinointiviestintää sähköisin välinein (sähköposti, tekstiviesti jne.) vain, jos olet antanut suostumuksesi tällaiseen viestintään. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.

Oikeus tietojen saantiin ja niiden oikaisuun

Sinulla on oikeus saada tietoa järjestelmäämme tallennetuista henkilötiedoistasi pyytämällä sitä henkilökohtaisesti allekirjoitetulla tai muulla vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla tai käymällä henkilökohtaisesti toimitiloissamme. Voit myös tarkistaa, päivittää, poistaa ja oikaista henkilötietojasi tai pyytää meitä tekemään niin. Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojasi maksutta kerran vuodessa. Huomaa: jos pyydät peruuttamaan suostumuksesi henkilötietojen käyttöön, Caverion ei ehkä voi toimittaa sinulle pyytämiäsi tietoja.

Kolmansien osapuolten verkkosivustot ja palvelut

Sivustoillamme voi olla linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoihin. Kolmannet osapuolet saattavat käsitellä henkilötietoja erilaisin ehdoin kuin Caverion. Caverion ei vastaa sivustoomme tai tähän tietosuojakäytäntöön linkitettyjen kolmansien osapuolten verkkosivustojen käsittelystä, tietosuojakäytännöistä ja asiakastietokäytännöistä.

Sivustomme kautta voi olla mahdollista esitellä ja jakaa sisältöä verkkoyhteisöpalveluissa (esimerkiksi Facebook, Twitter). Sisällön ja siihen liittyvän tiedon (myös mahdollisten henkilötietojen) käyttöön näissä palveluissa sovelletaan kyseisten palveluntarjoajien käyttöehtoja ja tietosuojakäytäntöjä. Caverionilla ei ole oikeuksia näihin kolmansien osapuolten palveluihin, eivätkä ne ole Caverionin valvonnassa. Niihin ei myöskään sovelleta tätä tietosuojakäytäntöä.


Tietosuojakäytännön päivitykset

Caverion pidättää itselleen oikeuden muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä. Caverion toivoo, että käyt ajoittain tarkistamassa, onko tietosuojakäytäntö muuttunut.

Yhteystiedot

Voit ottaa milloin tahansa yhteyttä Caverioniin, jos haluat tarkistaa henkilötietosi. Pyydä lisätietoja Caverionin sivustolla olevalla lomakkeella.