Rekisteriseloste


Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §. 

Laatimispäivä: 29.12.2016

1. Rekisterinpitäjä

Caverion Oyj
Panuntie 11, 00620 Helsinki
Puh. +358 10 4071

Y-tunnus FI25341274

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa


Sakari Toikkanen 
Head of Strategy & IT & Communications

Puh. 010 4071 (vaihde)

Kaisa Korkala Markkinointipäällikkö

Puh. 010 4071 (vaihde)

3. Rekisterin nimi

Caverion Oyj:n asiakasrekisteri 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoitus on  • rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisten asiakassuhteiden ja muiden liikesuhteiden ylläpito ja hallinta 
• rekisterinpitäjälle osoitetun palautteen käsittely
• Caverionin palveluiden ja tuotteiden kehitys ja hallinta

• Caverion Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden, toimittajien ja alihankkijoiden sisäisten ja ulkoisten vastuiden hallinta suoramarkkinoinnissa, tiedonlouhinnassa ja asiakastietojen profiloinnissa. 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja:  • rekisteröidyn antamat tiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero jne. 
• evästetiedot, jotka liittyvät rekisteröidyn Caverionin sivustojen käyttöön
• lokitiedot, jotka liittyvät Caverionin sivustojen käyttöön ja sisältävät käyttäjän sijainnin, ajan ja käyttäjän asetukset
• taloudelliset asiakastiedot, jotka liittyvät palveluiden ja tuotteiden ostamiseen
• asiakaspyynnöt- ja palaute

• asiakastunnus.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

• rekisteröidyn antamat tiedot

• Caverion Oyj:n ja sen kumppaneiden, toimittajien, tytäryhtiöiden ja alihankkijoiden hankkimat evästetiedot käyttäjän kiintolevyltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset tai tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan ja siirretään yllä mainittuja tarkoituksia varten Caverion Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden, toimittajien ja alihankkijoiden sisällä oleviin yksiköihin, joista osa sijaitsee EU:n tai ETA:n ulkopuolella. Hyväksyt nimenomaisesti, että Caverionilla on oikeus jakaa ja siirtää henkilötietojasi vapaasti EU:n/ETAn alueella sekä EU:n/ETAn ulkopuolelle henkilötietolain 5 luvussa säädetyin perustein. Näissä tapauksissa Caverion ryhtyy kohtuullisiin toimiin varmistaakseen, että tietoja käsitellään Caverionin yleisten vaatimusten mukaisesti.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu salasanoilla ja Caverion Oyj:n ja sen kumppaneiden, tytäryhtiöiden ja alihankkijoiden tietojärjestelmiä koskevien tietojen suojauksen yleisten periaatteiden mukaisesti. Vain Caverion Oyj:n ja sen kumppaneiden, tytäryhtiöiden ja alihankkijoiden valtuutetuilla työntekijöillä henkilötietojen käyttöoikeus.