Mitä on teollisuuden kunnossapito?

Teollisuuden kunnossapidolla tarkoitetaan toiminnan kokonaisuutta, jolla varmistetaan tehtaan suunnitelman mukainen toiminta sen koko elinkaaren aikana. Kunnossapito voidaan jakaa ennakoivaan, korjaavaan tai parantavaan kunnossapitoon.

Ennakoivaan kunnossapitoon kuuluvat muun muassa voiteluhuollot sekä kunnonvalvontamittaukset. Esimerkiksi värähtelymittauksen tulokset voivat kertoa alkavasta laakerivauriosta, jolloin laite voidaan laittaa tarkempaan seurantaan ja suunnitella tarvittavat toimenpiteet ennen kuin vaurio aiheuttaa pahimmassa tapauksessa tehtaan alasajon.

Korjaavalla kunnossapidolla tarkoitetaan laitteen korjausta sen vikaannuttua. Esimerkiksi pysähtynyt pumppu voidaan vaihtaa toiseen ja rikkoutunut pumppu kunnostaa takaisin käyttökuntoiseksi varastoon.

Parantavalla kunnossapidolla voidaan taas tavoitella esimerkiksi koneen käyttövarmuuden tai suorituskyvyn parantamista. 

Ennakoivan, korjaavan ja parantavan kunnossapidon käyttö riippuu kunkin laitteen kriittisyydestä prosessin kannalta sekä huollettavuudesta. Kunnossapidon suunnittelu ja kunnossapidon johtaminen ovat avainasemassa, kun tavoitellaan hyvää käyttövarmuutta, turvallisuutta, kustannustehokkuutta sekä tuotannon kokonaistehokkuutta. Tiedonhallinta ja digitalisaation tarjoamat ratkaisut korostuvat tulevaisuudessa entisestään.

Lue lisää ennakoivasta kunnossapidosta ja IoTFlex-palvelustamme