Ympäristövaikutukset

Caverionin energiankulutus ja CO2-päästöt vuosina 2017-2015


Suora polttoaineiden kulutus, GWh

2017

2016

2015

Bensiini

10.5

21.2

11.6

Diesel

86.4

81.0

113.1

Kevyt polttoöljy

2.2

2.4

2.7

Maakaasu

1.1

0.9

1.2

Nestekaasu (LPG)

2.2

2.9

2.0

Yhteensä

102.4

105.4

128.6


Epäsuorien energialähteiden kulutus, GWH

2017 2016 2015

Sähkö

26.7

27.7

34.3

Kaukolämpö

16.3

15.9

15.4

Maalämpö
0.09 0.21  0.08 
Yhteensä
42.9  43.9  49.7 


Scope 1-päästöt suorasta polttoaineiden kulutuksesta, tonnia

2017 2016 2015

CO₂-päästöt, bensiini

2,648.9

6,360.1

3,349.3

CO₂-päästöt, diesel

23,052.6

21,605.2

30,063.0

CO₂-päästöt,kevyt polttoöljy

581.4

647.1

732.5

CO₂-päästöt,maakaasu

211.5

165.9

220.5

CO₂-päästöt, nestekaasu (LPG)

513.2

677.3

471.5

Yhteensä
 27,007.6 29,455.7  34,836.9 


Scope 2-päästöt epäsuorien energialähteiden kulutuksesta, tonnia

2017 2016 2015

CO₂-päästöt,sähkö

8,961.3

9,542.8

11,925.6

CO₂-päästöt,kaukolämpö

2,709.4

2,406.8

2,247.3

CO₂-päästöt, maalämpö
 11.3 25.4  10.2 
Yhteensä
11,682.0  11,975.0  14,183.1 
 

     

Scope 1 & 2 CO2-päästöt, tonnia 

38,689.6

41,431.9

49,020.0


Intensiteettiluvut

2017 2016 2015

Suorat ja epäsuorat
tCO₂-päästöt/liikevaihto (milj. e)

17.0

17.5

20.1

Energiaintensiteetti      
kokonais GWh//liikevaihto (milj. e)

0.0189

0.0186

0.0204

Ympäristöriskit

Caverionin liiketoiminta ei sisällä merkittäviä ympäristöriskejä. Liiketoiminnassamme, joka koostuu teknisten järjestelmien projektitoimituksista sekä niiden huollosta ja kunnossapidosta, kuluu vähäisiä määriä uusiutumattomia luonnonvaroja ja energiaa. Toiminnasta aiheutuvat ympäristöhaitat ovat lähinnä paikallisesti aiheutuvaa melua, pölyä tai huuruja. Lisäksi toiminnassamme syntyy jätteitä, joiden kierrättämisestä ja asianmukaisesta hävittämisestä huolehdimme.

Ajoneuvojen päästöt ja ekologinen ajotapa

Caverionin omasta toiminnasta oman autokannan polttoaineenkulutus aiheuttaa  merkittävimmät ympäristövaikutukset. Caverionin tavoitteena on hyödyntää logistisia ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä. Ympäristönäkökohdat otetaan huomioon myös yhtiön autojen valinnassa.

Caverion käyttää huolto- ja työsuhdeautoissaan polttoaineena pääosin dieseliä. Lisäksi kaasutoimisia ja täysin sähkötoimisia autoja on käytössä erityisesti Ruotsin divisioonassa. Caverion seuraa jatkuvasti tekniikan kehitystä ja on valmis harkitsemaan hybridi- ja sähköautojen laajempaa käyttöä tulevaisuudessa. Toisena esimerkkinä Caverion Suomi tarjosi mahdollisuuden testata sähkö- ja hybridiautoja yrityskäyttöön vuonna 2017.

Caverionin divisioonilla on erilaisia huolto- ja työsuhdeautoihin liittyviä käytäntöjä, vaatimuksia ja rajoituksia. Hiilidioksidipäästöjen raja-arvo on maasta riippuen huoltoautoilla 150–201 g/km ja työsuhdeautoilla 128–150 g/km. Huolto- ja työsuhdeautojen kokonaismäärä on vähentynyt vuodesta 2016 vuoteen 2017, varsinkin Norjassa ja Ruotsissa. Vähennys johtuu osittain liiketoiminnan tehostamistoimista. 

Tehokas reittisuunnittelu ja taloudellinen ajotapa ovat Caverionille tärkeitä painopistealueita. 2017 Norjassa ja Tanskassa käynnistettiin ympäristöystävällistä ajamista edistävä kampanja, joka käsitti älykästä reittisuunnittelua ja ekologista ajotapaa koskevaa koulutusta. Mobiiliratkaisujen käyttöä kenttätyössä on lisätty, mikä osaltaan vähentää turhia ajoja.

Caverion seuraa jatkuvasti lainsäädännön muutoksia EU:n alueella. Esimerkiksi Ruotsissa ehdotettu bonus-malus-järjestelmä aikaansaisi  rahallisen kannustimen, jolla pyritään edistämään autokannan uudistamista siten, että se täyttäisi tiukemmat päästörajat. Muussa tapauksessa suuripäästöisille ajoneuvoille tulisi suurempi vero. Diesel-rajoitusten lisääntyminen kaupunkialueilla voi tulevaisuudessa vaikuttaa Caverionin autokantaan.  Caverionin on huomioitava tämä, sillä sen polttoainekulutuksesta yhä suurempi määrä on dieseliä. Vuonna 2017 dieselin osuus Caverionin autokannan polttoaineenkulutuksesta oli 95 prosenttia.