Toimintaympäristö

EU:n vuodelle 2020 asettama tavoite lähes nollaenergiarakentamisesta luo teknisille järjestelmille suuria vaatimuksia. Käytännössä nollaenergiatalo tuottaa uusiutuvaa energiaa saman verran kuin se kuluttaa uusiutumatonta energiaa. Tämä vaatii hyvin energiatehokasta talotekniikkaa sekä tilojen ja käyttöveden lämmityksen energiatarpeen vähentämistä.Tavoitteet ovat seuraavat:

  • 20 % vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä EU:n alueella verrattuna vuoden 1990 tasoon
  • 20 % energiankulutuksesta katettava uusiutuvilla energiamuodoilla
  • 20 % vähemmän primäärienergiankulutusta

Vuodelle 2030 on asetettu tätäkin tiukemmat tavoitteet. Kasvihuonekaasupäästöjen sitovaksi vähennystavoitteeksi on otettu 40 %. Uusiutuvan energian käytön lisäämisen sitovaksi tavoitteeksi on sovittu 27 % ja energiatehokkuuden parantamisen osalta on annettu 27 % ohjeellinen tavoite.

Käytännössä EU:n tavoitteista seuraa, että kaikkien uudisrakennusten tulee olla lähes nollaenergiarakennuksia jo vuoden 2020 loppuun mennessä eli niiden tulee tuottaa saman verran energiaa kuin ne kuluttavat. Lisäksi energiasta entistä suuremman osuuden tulee olla uusiutuvaa energiaa, kuten maalämpöä tai aurinkoenergiaa. Energiatehokkaiden ratkaisujen kysyntä kasvaa myös jo olemassa olevissa kiinteistöissä.

Jotta näihin tiukkoihin vaatimuksiin voitaisiin päästä, on ympäristövaikutuksia tarkasteltava rakennuksen koko elinkaaren ajalta.

Yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa

Yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa Caverionilla on entistä paremmat mahdollisuudet vahvistaa osaamistaan energiatehokkaassa ja ympäristöystävällisessä kiinteistötekniikassa.

Osallistumme muun muassa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Saksassa kansainvälisen Green Building Council -verkoston paikallisten jaostojen toimintaan. Verkosto edistää rakennettuun ympäristöön liittyviä kestävän kehityksen käytäntöjä sekä kiinteistöjen ympäristöluokituksia.

Norjassa teemme yhteistyötä Enova:n kanssa, joka on antanut taloudellista tukea monille asiakkaillemme. ENOVA on Norjan öljy- ja energiaministeriön omistama julkinen yritys, joka tukee tehokasta energiankäyttöä ja uusiutuvan energian tuotantoa.

Saksassa olemme kestävien rakennusten neuvoston DGNB:n (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) jäsen.

Suomessa Caverion on vuonna 2014 perustetun Climate Leadership Council -yhdistyksen yksi perustajajäsenistä. Yhdistyksen tarkoituksena on vaikuttaa Suomen elinkeinoelämän ja tutkimusorganisaatioiden yleiseen kilpailukykyyn ja valmiuteen vastata ilmastonmuutoksen uhkiin sekä kykyyn hyödyntää näiden synnyttämiä liiketoimintamahdollisuuksia.