Työterveys & Turvallisuus

Caverionilla työnantajana on ensisijainen vastuu kaikkien työtekijöiden turvallisuudesta. Tämä vastuu ulottuu niin omiin työntekijöihin että toimittajien työntekijöiden turvallisuudesta huolehtimiseen.

Tapaturmataajuus (LTIFR) *

Caverionin johto ja koko henkilöstö ovat sitoutuneet
noudattamaan, ylläpitämään ja kehittämään yhteisiä
turvallisuussääntöjä. Erinomainen turvallisuustaso on kilpailuetu
ja merkki Caverionin toiminnan laadusta. Tavoitteenamme
on varmistaa, että kaikilla työntekijöillämme on oman työnsä 
turvalliseen suorittamiseen tarvittava osaaminen, ja he myös
ottavat henkilökohtaisesti vastuuta työturvallisuudesta.

Suhtaudumme jokaiseen tapaturmaan vakavasti. Kaikki
omien työntekijöidemme ja alihankkijoiden tapaturmat
raportoidaan ja tutkitaan välittömästi syiden selvittämiseksi ja
tapahtumista oppimiseksi. Kaikissa vuonna 2018 tapahtuneissa
onnettomuuksissa seurattiin raportointiohjeistusta ja
onnettomuuksiin puututtiin välittömästi ja yksilöllisesti,
ehkäisevät toimenpiteet huomioiden.

Yhteistyötä asiakkaiden ja yhteistyökumppanien kanssa

Työturvallisuus on tärkeää kaikissa asiakaskohteissamme.
Siihen liittyvät vaarat ovat kuitenkin erityisen suuria sellaisissa
kiinteistöissä ja teollisuuslaitoksissa, joissa töitä tehdään
vaihtelevissa oloissa.

Turvallinen työympäristö luodaan yhdessä asiakkaiden
ja yhteistyökumppanien kanssa. Me vaadimme
turvallisuusmääräysten tiukkaa noudattamista. Tämä
koskee yhtä lailla omia työntekijöitä kuin alihankkijoita
ja yhteistyökumppaneitakin. Lisäksi omilta työntekijöiltä
edellytetään turvavarusteiden ja -vaatteiden käyttöä kaikilla
Caverionin työmailla.

OHSAS 18001 -sertifioitu liiketoiminta

Painopiste ennaltaehkäisevässä työturvallisuustyössä


Tavoitteenamme on nolla työtapaturmaa. Panostamme
ennaltaehkäisevään turvallisuustyöhön: turvallisuus
alkaa oikeista asenteista, riskien ennakoinnista ja 
työturvallisuushavaintojen aktiivisesta raportoinnista.

Ehkäisemme työtapaturmia mm:

• perehdyttämällä ja järjestämällä yleistä ja 
tehtäväkohtaista turvallisuuskoulutusta
• pitämällä säännöllisesti turvallisuustarkastuksia ja
-auditointeja
• kannustamalla työntekijöitä raportoimaan
turvallisuushavainnoista ja arvioimaan riskit  
ennen työn aloittamista
• kehittämällä työkaluja ja työergonomiaa
• järjestämällä esimiesten ja päälliköiden vetämiä 
turvallisuuskierroksia ja -tapaamisia työkohteissa
Sairauspoissaolot *