Laatu

Caverion pyrkii lisäämään sertifioitujen toimintojen osuutta kaikissa toimintamaissamme. Suurin osa toiminnoistamme on jo sertifioitu kolmen (3) eri standardin mukaan:

  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • OHSAS 18001.

Sertifioitujen toimintojen määrä kasvaa entisestään vuonna 2018.

Caverion seuraa sertifiointeja koskevaa ohjeistusta ja niiden muutoksia. Siirtyminen OHSAS 18001 -standardista ISO 45001 -standardiin tulee olemaan ajankohtainen aihe.

Eräissä toimintamaissamme harkitaan ISO 50001 -standardin käyttöönottoa omassa toiminnassa. 

 
ISO9001-sertifioitua_toimintaa_17_fin

ISO_14001_17_fin

OHSAS_18001-sertifioitua_toimintaa_17_fin