Asiakkaat

Vastaamme asiakkaiden tarpeisiin varmistamalla, että palvelumme on hyvää ja laadukasta. Asiakastyytyväisyys on toimintamme lähtökohta. Ammattitaitomme ja osaamisemme, paikallinen läsnäolomme, työmme korkea laatu, tehokas toimintamme sekä asiakaspalveluasenteemme ovat kantavia periaatteita, joilla pyrimme pitämään asiakkaamme tyytyväisinä.

Caverionilla on laaja ja monipuolinen asiakaskunta. Asiakkaamme edustavat kaikkia sektoreita: julkista sektoria, teollisuutta, kiinteistösijoittajia ja -kehittäjiä, kiinteistöjen käyttäjiä ja rakennusliikkeitä.

Tuotamme lisäarvoa asiakkaalle

Tarjoamme asiakkaillemme palveluja, joiden ansiosta heidän rakennuksensa, teollisuuslaitoksensa ja prosessinsa ovat paitsi energia- ja kustannustehokkaita myös kestäviä, toimivia ja turvallisia. Tavoitteena on tarjota asiakkaalle aina paras mahdollinen ratkaisu tämän tarpeisiin räätälöitynä.

Luomme lisäarvoa asiakkaalle tarjoamalla osaamistamme teknisten järjestelmien integroinnista: laajan, kaikki tekniset osa-alueet kattavan osaamisemme ansiosta voimme taata asiakkaillemme, että kohteen tekniset järjestelmät muodostavat aina yhteensopivan ja toimivan kokonaisuuden. Oma suunnittelumme ja tuotekehityksemme varmistavat, että ratkaisut ovat toimivia toteutusvaiheessa ja myös kunnossapitovaiheen vaatimukset on huomioitu.

Korkea laatu ja asiakkaiden tarpeiden tuntemus ovat keskeisiä syitä sille, että asiakkaamme ovat halunneet jatkaa pitkäaikaista yhteistyötä kanssamme. Pitkät palvelusopimukset, asiakkuudet ja kumppanuudet kertovat, että toimintamme laatuun luotetaan. Teemme asiakkaidemme kanssa pitkäjänteistä yhteistyötä muun muassa työturvallisuudessa.

ESCO- ja EPC -energiansäästöhankkeissa tarjoamme alalle harvinaista laajaa säästötakuuta. Toimintamme laatu on ehdoton edellytys sille, että voimme antaa ratkaisuillemme ja palveluillemme takuun jopa 20 vuoden elinkaaren ajaksi. Luottamuksesta kertovat myös saamamme tilaukset: tilauskantamme kasvoi 10 % edellisvuodesta.

Sitoutunut henkilöstö on hyvän palvelun edellytys

Jokainen caverionilainen on omalta osaltaan vastuussa laadukkaasta toiminnasta: Caverion on juuri niin ammattitaitoinen, luotettava ja hyvä yhteistyökumppani kuin millaiseksi asiakas kokee työmme. Sitoutunut henkilöstö on laadukkaan toiminnan edellytys.

Tarjoamme henkilöstöllemme koulutusta muun muassa asiakaspalvelussa. Esimerkiksi Suomessa järjestämme huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnassa työskentelevälle henkilöstöllemme 10+ Asenne ratkaisee -valmennusta, jolla varmistamme hyvän työn näkymisen asiakkaan arjessa ja tuemme yhdessä sovittujen toimintatapojen kehittymistä. Valmennus päättyy ns. Palvelupassikokeeseen, jossa osallistujan tulee osoittaa sisäistäneensä hyvän palvelun perussäännöt ja sitoutuneensa toimimaan niiden mukaiseksi. Ohjelma on ollut menestys, ja tavoitteena on tulevaisuudessa hyödyntää konseptia myös muissa toimintamaissamme.

Keräämme järjestelmällisesti palautetta

Keräämme asiakaspalautetta toiminnastamme ja kehitämme sen avulla toimintaamme vastaamaan asiakkaiden tarpeita.

Asiakaspalautetta kerätään järjestelmällisesti projekti- ja sopimuskohtaisesti. Mittaamme asiakastyytyväisyyttä kaikkialla liiketoiminnassamme, mutta toteutustapa sekä laajuus vaihtelevat maittain ja yksiköittäin. Joissain maissa toteutetaan pienempiä, tiettyä toimitusta koskevia tutkimuksia viikoittain ja laajempia, asiakkaan yleistä tyytyväisyyttä kartoittavia tutkimuksia kerran vuodessa. Osassa maista nämä tutkimukset toteutetaan kerran vuosineljänneksessä tai kaksi kertaa vuodessa. Asiakastyytyväisyystutkimukset sisältyvät usein palvelusopimuksen ehtoihin.