Sosiaalinen vastuu

​Sosiaalinen vastuu

Yritysvastuun näkökulmasta kolme tärkeintä sidosryhmäämme ovat asiakkaamme, osakkeenomistajat ja työntekijämme. Muita sidosryhmiämme ovat muun muassa viranomaiset, tavarantoimittajat ja alihankkijat, tiedotusvälineet sekä liikekumppanimme.

Käymme aktiivista vuoropuhelua kaikkien sidosryhmiemme kanssa.
Sidosryhmät