Olennaisuusanalyysi

Olennaisuusanalyysin avulla pyrimme tunnistamaan Caverionille ja sidosryhmillemme tärkeitä vastuullisuuden teemoja ja näkökohtia. Nämä näkökohdat on määritelty GRI G4 – ohjeistuksen mukaisesti. Teimme ensimmäisen olennaisuusanalyysin vuonna 2015.

Vuoden 2015 olennaisuusanalyysiin sisällytimme sisäisten sidosryhmien oman näkökulman sekä heidän arvionsa  siitä, mikä on tärkeää ulkoisille sidosryhmillemme. Tulevaisuudessa tarkoituksenamme on kehittää analyysia sisältämään vuoropuhelua myös ulkoisten sidosryhmien kanssa.

Analyysin tuloksena saimme selville 11 olennaista näkökohtaa (GRI, G4-19).

Olennaisia näkökohtia ovat:

Taloudellinen suorituskyky

Energiatehokkuus

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

Tuotteet ja palvelut

Työterveys- ja turvallisuus

Koulutus ja kehitys

Syrjinnän vastaisuus

Korruption torjunta

Avoin ja reilu kilpailu

Eettisten liiketoimintaperiaatteiden noudattaminen

Asiakkaiden terveys ja turvallisuus

 

Laskentarajat

Raportoimme tietoa vain Caverionin omasta toiminnasta. Tytäryhtiöt kuuluvat raportoinnin piiriin. Kaikissa edellä mainituissa olennaisissa näkökohdissa laskentarajana on Caverion-konserni.