Kuvaus johtamiskäytännöistä

Tällä sivulla kuvataan Caverionin tapaa johtaa kestävään kehitykseen liittyviä teemoja. Kuvaus on laadittu GRI G4 -raportointiohjeiden mukaisesti.

 

Pyrimme pienentämään haitallisia ympäristövaikutuksia

Lähestymistapa ja tavoitteet: Pyrimme pienentämään ulkoisten ja sisäisten palvelujemme ja ratkaisujemme haitallisia ympäristövaikutuksia  

Olennaiset näkökohdat: Energiatehokkuus, kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, tuotteet ja palvelut

Valvonta ja seuranta: Yritysvastuuraportointi, CDP-raportit, paikallinen valvonta

Menettelyohjeet: Eettiset liiketoimintaperiaatteet, ISO-standardit

Vastuut ja resurssit:

 • Konsernikehitys
 • Koko linjaorganisaatio
 • Konsernin T&K

 

Korostamme erinomaista johtajuutta

Lähestymistapa ja tavoitteet: Tavoitteenamme on tapaturmaton työpaikka ja työntekijöiden hyvinvoinnin varmistaminen sekä hyvä johtajuus, joka perustuu avoimuuteen ja luottamukseen

Olennaiset näkökohdat: Työterveys- ja turvallisuus, koulutus ja kehitys, eettisten liiketoimintaperiaatteiden noudattaminen

Valvonta ja seuranta: Suorituksen johtaminen, henkilöstötutkimukset, eettisten liiketoimintaperiaatteiden verkkokoulutus, Caverion Leadership Safari -valmennus

Menettelyohjeet: Palkitsemisohjeistus, työrakenneohjeistus, eettiset liiketoimintaperiaatteet

Vastuut ja resurssit: 

 • Ohjausryhmä
 • Konsernin henkilöstöosasto + divisioonan henkilöstöosasto
 • Jokainen linjaesimies

 

Varmistamme laadukkaan palvelun

Lähestymistapa ja tavoitteet: Tarjoamme asiakkaille palveluja, joiden ansiosta heidän kiinteistönsä, teollisuuslaitoksensa ja prosessinsa ovat paitsi energiatehokkaita, myös ympäristöystävällisiä, toimivia ja turvallisia

Olennaiset näkökohdat: Koulutus ja kehitys, asiakkaiden terveys ja turvallisuus

Valvonta ja seuranta: Palvelutasosopimukset, koulutus

Menettelyohjeet: ISO-standardit, tuoteturvallisuus, eettiset liiketoimintaperiaatteet

Vastuut ja resurssit:

 • Konsernikehitys, Huolto, Projektit
 • Divisioonat

 

 

Toimimme vastuullisesti

Lähestymistapa ja tavoitteet: Toimimme tinkimättä sääntöjen ja säännösten, eettisten liiketoimintaperiaatteidemme sekä yrityksen arvojen mukaisesti

Olennaiset näkökohdat: Korruption torjunta, eettisten liiketoimintaperiaatteiden noudattaminen, syrjinnän vastaisuus, avoin ja reilu kilpailu, taloudellinen suorituskyky

Valvonta ja seuranta: Riskien hallinta, väärinkäytösten paljastaminen, koulutus

Menettelyohjeet: Yhtiön arvot, johtamisperiaatteet ja yrityskulttuuri, yhtiön eettiset liiketoimintaperiaatteet, kilpailuohjeet, eettinen ohjesääntö toimittajille, organisaation hallintotapa ja riskien hallinta

Vastuut ja resurssit:

 • Konsernin henkilöstöosasto
 • Konsernin riskienhallinnan yksikkö
 • Konsernin lakiyksikkö
 • Sisäinen tarkastus